zaterdag 30 april 2016

Eaven thús. Werk van Antje VeldstraEaven thús

-werk van Antje Veldstra-


op vrijdag 13 mei 2016 om 16.00 uur.

De expositie wordt geopend door Peter Karstkarel, auteur, (kunst)historicus, neerlandicus en architectuurkenner.

Anske Smit, dichter yn’t Hylpers, deelt jeugd-herinneringen in de vorm van een paar van zijn gedichten.


Antje Veldstra keert in de zomer van 2016 terug naar haar geboortegrond. Ze is dan weer ‘eaven thús’, nu in Museum Hindeloopen. Ze exposeert hier haar veelzijdige werk, variërend van kleurrijke houtdrukken tot blokboek objecten, kunstenaarsboeken, wandobjecten en werkjes in gemengde technieken.
Al haar tentoongestelde werken hebben een link met Hindeloopen en haar fascinatie voor het water is overduidelijk. Oog voor water oftewel aich fôr wetter is dan ook het leidende thema van deze expositie. De Hylper taal komt eveneens aan bod, o.a. in de leporello Tael en teaken.

De tentoonstelling duurt van 14 mei t/m 19 september 2016

vrijdag 29 april 2016

Koud Bier, Hete Mannen ook in Sneek

Hete Mannen en Koud Bier nu ook in Sneek.
Dat blijkt uit eigen onderzoek van het blad Cosmopolitan.
In het mei nummer op pagina 73 laat Cosmo weten,
dat je in deze etablissementen
struikelt over de mooiste exemplaren.

Kennelijk is De Walrus The Place to Be.

dinsdag 26 april 2016

(Groot) Grutter Appeltje (H)eitje of Bonuskaart...?

De Sneker media zijn over de uitbreiding van de supermarkt, die het alledaagse betaalbaar, het bijzondere bereikbaar maakt, oorverdovend stil.
Als woongenot en groenvoorziening voor deze leuze in de Sneker wijk Stadsfenne op het spel staan zou het aardig zijn, dat de grote Local Heroes van het internet de voors en tegens eens tegen het licht te houden. Het gaat per slot van rekening om het slopen van woningen en het kappen en rooien van bomen en struiken. Maar, nee hoor! Niks geen kritische noten. Het blijven Kampioenen van het Laaghangende Fruit!  Het is kennelijk in Sneek not done bestuurders en ondernemers bij het polderen van hun planvoornemens te storen. De Gemeente Sùd-West Fryslân en woningbouwcorporatie Accolade zijn wel kraak helder. Ze kiezen partij! Tegelijkertijd vergeten ze (voor het gemak?) dat op korte termijn nog ongeveer honderd statushouders (toegewezen asielzoekers) dienen te worden gehuisvest.
Ze zeggen zonder met de ogen te knipperen in hun ontwerp bestemmingsplan het volgende:
De uitbreiding van de supermarkt vindt plaats in aansluiting op de bestaande bebouwingssituatie. Dit heeft tot gevolg dat de vier uit 1968 daterende woningen aan de Zijlroede 13, 14, 15 en 16 vanwege het planvoornemen gesloopt zullen worden.
Het gemeentelijk bosplantsoen vanwege de uitbreiding eveneens zal wijken, waarbij de reeds aanwezige verbinding voor langzaam verkeer (voetgangers, fietsers) tussen de Middelzeelaan en de Zijlroede zal worden opgewaardeerd; het bestaande nutsgebouw van Liander (een transformatorhuis) dat thans op de betrokken gronden aanwezig is, zal in verkleinde vorm opnieuw worden teruggeplaatst op een kleiner perceel grond aan de Middelzeellaan.
Ik ga even vol op het orgel en pleeg nu eens obstructie. Mijn zienswijze lees je hier

Gemeentelijk bosplantsoen

woningen aan de Zijlroede

donderdag 21 april 2016

Philosopher Stones,

Dankzij drie Philosopher Stones, oftewal in geef Snekers drie wossen grindtegels  van Jan Lodewijk Boot,
zonet het Tuinpad van mijn Vader
afgemaakt. Dank JLB !

woensdag 20 april 2016

dinsdag 19 april 2016

Un Ryngmosk en un Lyster

Moarns,  ûût ut rûût…

Un Ryngmosk en un Lyster
Fochte om un kosjen kuch
De mosk ies fiërwei de Boas!
Dot sochtst sò

De Koalmeesjes 
Skraipje foar jerre nesjen
Plokjes meenskehiër byenem
Griës, blond of swat
Ut mekket jem náát ûût
Lak oen myn toske fan de tiëd 

De Metselbiëtjes binne 
Jitte eigenwyzer.
Je beplakke jerre 
Skûlplakjen mei 
Likje stikjes kloai 
Metselje de maitjes ticht
Tot ut oare jiër 
De Joengen jemsèm 
Derut knaigje.
Oenophââldelik
Ut Bestoan temeete
Der sol noait gin Galloar
Twiske komme
Mar go ek!

 Foskjen yn Hylper Wodden troch Anske Smit
#TIML2016 Hindeleoopen, Hylpen

maandag 18 april 2016

Pensionado Water Posse Sneek

Sneek, Groenedijksterzijl. Domp 2 - Kaich
Sloepje weer gereed voor het nieuwe watersportseizoen.
Lid van de
Sneker Pensionado Water Posse.

De Tuinman en de.......


vrijdag 15 april 2016

Messie

Messie, La Pulga 
Wur dwijst ut foar.
Je trapje dy 
Rocht en Troch 
Helendal goar.
Galoaren
Strondkarren 
Ut un Kieëstal 
Fan un Luien Boer,
Meitje dyn greene 
Mattelibben soer.
Kreupele Oasten, 
Stakkers, Stumperje en Stuntelje
Om dy henne.
Koartsigge Sylepoaten 
Mei 
Bryke knibbels
Jin der niks fan kenne.
Meifretters ut un 
Volle byenem stende Ruif
Nò dèn!
Der ies toch mar 
Één better as Cruijff?

Hylper Wodden: Anske Smit
#TIML2016 - This Is My Language 2016

Dit gedicht is gemaakt tegen de achtergrond van Messi's 500 ste doelpunt, april 2016

maandag 11 april 2016

Sony Minidiscs verhoogden werkvreugde.


Hier - in dit gebouw in Leeuwarden, het Landbouwcentrum - heb ik ruim 35 jaar gewerkt. Vanaf 1973. Ik had - vanaf die tijd en gedurende lange periode - op nagenoeg alle etages verschillende werkplekken.
Er was een periode, dat ik in een kamer op de derde verdieping (thuis-gemaakte)Sony-Minidiscs afspeelde, teneinde de werkvreugde op mijn werkplek te vergroten....Één keer -na werktijd - hielden we een luistersessie. Welk één weelde, vrienden!
Maar zoals zo vaak: Alles heeft zijn Tijd

zondag 10 april 2016

Een voetbal-middagje Keukenhof


Fanboys Van ballen en Van bollen....
Wat bist brún wudden!  hoorde ik gisteravond op een verjaardagsfeestje. Tja..even een middagje naar buiten geweest, in de zon hè. Aarden op de geestgronden van de bollenstreek. Zo vaak kom je daar niet. 
Myn maat moest aan ut einde fan de middach un boatskap doën in Leiden. Hij kwam met ut briljante foarstel om earst even in de Keukenhof naar de topklasse wedstrijd FC Lisse (Landskampioen in 2008) teugen ONSBOSO te gluuren. Niet un beste pot, frienden! Jammer van die onverdiende 2-1 nederlaag van ONSBOSOSNEEK. Het is in deze zaterdag topklasse niet altijd "Loon naar Werken". Éen van mijn vaste volgers zag zaterdagmiddag deze selfie van ONS  voorbijkomen op de sociale-media. De foto is in de rust van de match gemaakt op het Sportpark Ter Specke. Deze geestige gast fantaseerde er daarna lustig op los. Ik citeer:
"Twee mannen, vermoedelijk uit Súd Westfryslân en Franekeradeel zijn zaterdagmiddag na hevige rellen in de bollenstreek op de vlucht geslagen voor de politie. Het ging om twee voetbalvandalen, zeer waarschijnlijk Sneker ONSBOSO fans. 
Echter scandeerden zij ook een aantal keer de naam van de voor ons nog onbekende voetbalclub DLG. Deze afkorting zou ook voor iets anders dan een voetbalclub kunnen staan. Kent u deze mannen of heeft u ze gezien? Neem dan contact op met de Politie"

vrijdag 8 april 2016

AAS en een mini-impressie uit Hylpen 1960

Hindeloopen - 8 april 2016. Vandaag is het 78 jaar geleden, dat mijn zuster Aagje Jantje Smit werd geboren.
Ze overleed op 11 januari 1996 onverwacht, op 57 jarige leeftijd aan een hersenbloeding.
In 1960, op 29 februari schreef ik haar een brief. Je zou kunnen zeggen, dat dit mijn eerste blog is
Ik was 9 jaar oud en zij was 22. We verschilden 12 jaar in leeftijd.
Zij werkte toen in Joure op de administratie bij Douwe Egberts en was daar in de kost.
Ze 
kwam in het weekeinde thuis in Hindeloopen. Ik speelde toen nog aan de rok van mijn moeder en stond even later op het punt The Beatles te ontdekken
Prachtig, ook die verwijzing  naar mijn vader over de rooktabak. Dat kreeg ze gratis als DE werknemer.
We denken nog dagelijks aan haar!
AAS

donderdag 7 april 2016

Reunie Hylpers fan Hirre en Omûtens


45ste Reünie Hylpers fan Hirre en Omûtens 2016 op zaterdag 07 mei a.s. yn de Foeke te Hylpen

Ûtnoadiging
Ûtnoadiging foar de 45 ste reünie “Hylpers fan Hirre en Omutens” die helden wod op: sniënt 07 moaije 2016, van 9:00 tot  ungefeer 16:00 oeren binnen de hekken van Hylpen.  Wy hoapje op de komst fan un ieder, want den slagget de dei fest!

Perkearje
Jimme kenne fry perkearje op de Me’kuljes

Wolkom
Om 9:00 oeren binne jimme wolkom yn Gemeenschapscentrum De Foeke de boerderie op de hook fan ‘e Haifen en de Nyëste”.
Ut hele dei pregram wod der helden. De kofje mei het derby steet klaar. Jimme kenne opnië effen un skofjen mei’e nem bypraotje.

Epening en wolkomstwot
Om 10:00 troch mevr. Tine Nieuwland
*Betynking fan Hylpers jin henne geenzen binne, troch mevr. Immie Eekma
*Tied foar unTwadde bakjen
*Hylper Emiel Amsterdam oen ut wod.
Hylper Emiel Amsterdam over de naam Hindeloopen en de relatie met de Noorse mythologie. Dit onderwerp komt ook aan bod in het boek "Het geheim der eersten", dat hij samen met Henriette Hemmink heeft geschreven. In de presentatie van vandaag  zal dieper worden ingegaan op het onderzoek dat hij heeft gedaan naar de oorsprong van de naam Hindeloopen en het oude wapen.

Lunch yn De Foeke
12:15 oeren Lunch
Wy blieuwe yn de Foeke en broeke hir mei’e nem de kofjetaffel. De kosten fan de kofjetaffel binne € 12,50 exclusief de eventueel broekte consumpties!

Middespregram
Om 14:00 begont 't middispregram fefolgens ek yn de  Foeke. Ut belouwed een fleurig en ferassend pregram te wodden. Wy feklappe no alfest dot allonnich bekenden ût ûs femidden meiwörkje

Slot
Dernei slûte we wur mei’e nem de dei.

De organisatie:
Immie Eekma-Ypma             0634094463 en 0514-523750
Foppe Gerlsma                     0515-421508
Tine Nieuwland-Mulder          0514-521456
Willy Amsterdam.                  0514-522512
Anske Smit                            0515-419760

Kontribûsje
De contributie/lidmaatschap bedraagt € 12,50 per persoon. Graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 1 mei 2016 overmaken op rekening
NL78INGB 0002896879 ten name van de Reünie van Oud Hindeloopers, Rengersstrjitte 10, 8633 LB Ysbrechtum.
Bij betaling vermelden: Komt met (aantal).... personen. Wel/geen koffietafel (aantal) ....pers(oonen).
Vergeet alstublieft niet om te betalen. Ook wanneer u als lid dit jaar niet komt. Eenmalige gasten betalen € 15 per persoon.

Ynternot
email: reuniecommissie.hylpen@gmail.com
website: www.reuniehylpen.blogspot.nl

maandag 4 april 2016

Achter Glas - Boudewijn de Groot

Leeuwarden, de Harmonie [...] toch wie de langste paden kiest  vindt altijd ergens regen of koele avondlucht.