dinsdag 31 mei 2011

Friese Kust

In een van mijn vorige blogjes schonk ik ruim aandacht aan het Jaarverslag 2010 van mijn werkgever DLG. Ik nam  toen gemakshalve een tekstgedeelte over, met bronvermelding. Vandaag een foto en een kleine bijdrage uit het Gaasterlandse Landschap. Het Oudemirdumer Klif. Het land van de Gaasten. Misschien later meer hierover. Nu even naar de show van Jan Smit kijken op het Martiniplein in Sneek.

Fries kust - Oudemirdumer Klif. Op de voorgrond een stukje erosie Je ziet een bovenste laag teelaarde en daarna een dik pakket keileem.

maandag 30 mei 2011

Tillephonne

Na een bezoekje aan het Jopie Huisman Museum in Workum kun je dichtbij het museum (aan de overkant van de straat) net een eindje verder op een steegje in lopen. De Tillefonne.
Aan het einde van deze op zich al spannende Steeg is dit je bonus!
Het Landschap en de Natuur van het enige-echte-Workummer scharrelkind Jopie Huisman.

woensdag 25 mei 2011

Gedicht over mijn Vader in reprise

Muziekcorps Hylpen. Wij schrijven omstreeks 1950, mijn geboortejaar.
De eerste op rechts van rij 5 is mijn vader met de saxofoon onder zijn linker arm, Pieter Kool Smit (1908-1975)
Ny Libben.

Hylpen, nei feetin-achttin
Picolo by Hotel Buijs
Soadelmeitjen en Stoffearje
yn Woarkum
By Robyns, yn't feby goan
de joenge boas Frederik
yn de workploats
 't Hylpers leare.
Mear as feertich Jier
trouw oen dyn
Swatte Gazelle
Gek fan Saxefoan-spieljen ,
Betjoent troch
uutsniede hoolten
See Meerminnen,
Oertuugt Mennist.
Lojoal Passifist
So Ra is een Kroal
Een nederichen Man
Sommerdei
sende-temoarns
mei dy oan de hoand
ronde nei de Bouwhuuzen.
Iek sitte op de Panne fan
'n aalden eenassige
rostiggen moaibalke.
De Hyngst -een likjen Kedde,
betoat iek der sem al foar.
Du keek'st
languut lizzend
yn 't lange gers
mei een sonnigen
fewoendering nei my.
Keeks't miskyn
troch een loek,
miskyn un koaker
foaruut yn de tied?                          
Tegoare my dy
nei dot Beeld werom
loat 't Libben naat to!
Mar us Sirkels blieuwe
ywich roend, der ies
gin Spelde twisken te kriejen.
gin oentkommen oen.


Hylper Wodden: Gedicht Anske Smit

dinsdag 24 mei 2011

See, See Sudersee

See, Sudersee
Libjende See,
Drech my
Nim my mij.
See, Sudersee  nim my mij!
Nei 't Plak wur as'k heer.
See, See, Sudersee
so deap, so wyd,
drech my op dyn Rech.
As'k fal, slok my den op
See, Yk sen
hoas't drieuw'st
As'k yn dy weisynk
bin'k fest felont.
Yn dyn sefte skoat
reeke myn slappe futten
de saand'rigge
groende naat
See, oh See Yn....Deppe See,
til en drech my
nei't Plak fan myn Hert.
Tot de Sonne skeen
syn nocht het fan dy gryze Loft
See, ...drech my,
Nim my mij
tot 't Wetter my oerspeelt.
Leet dyn Boaren
oer my henne speele
Soas Jo.
smoek fenote
oer my henne loay!
Losleeten yn ferskoerende Hertseer
Trochsotte sit fan binnen
Dyn ontkenning oender d'aigen sen
Snie 't sim los fan
de angst, de leegte
de eensaamhyt, die'k
foar dy festopje.
Skoer 't bosk eelhooken
mar uut us Rech.
See, See, oh....deppe See!
Leet my sleepe
oen de knibbels
van dyn boaren
Leet 't Wetter
fan dyn wyte
kolkjende stroam,
myn fierjende
hertseer mijfoere.

Hylper wodden: Anske Smit.
Fry nei 'n: Peter Gabriel foskjen.

maandag 23 mei 2011

Jaarverslag 2010 over de Dienst Landelijk Gebied


Lees het Jaarverslag DLG, lees 2010
Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen. Als publieke organisatie met kennis van het landelijk gebied zorgen wij dat beleid wordt uitgevoerd. Wonen, werken en recreëren in een mooi en duurzaam ingericht Nederland. Met waardevolle natuur, ruimte voor water en gezonde landbouw. Daar zetten wij ons voor in, samen met bewoners, overheden en belanghebbenden. Van ontwerp tot realisatie. 
Dienst Landelijk Gebied (DLG) is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Al meer dan 75 jaar dragen wij bij aan het realiseren van samenhang en ontwikkeling in het landelijk gebied. Dat doen we in projecten voor bestuurlijke opdrachtgevers van alle overheden: provincies, rijk, waterschappen en gemeenten.
Wie in het landelijk gebied loopt, fietst, vaart of rijdt, komt al snel terecht in een van de projecten waar DLG bij betrokken is. In veel gevallen gaat het om integrale gebiedsontwikkeling, waarbij we ecologische, economische en sociale functies zo veel mogelijk combineren. Bijvoorbeeld de combinatie van rendabele landbouw met agrarisch natuurbeheer. Een ander voorbeeld zijn overloopgebieden waar bij hoge waterstanden het overtollige water heen kan zodat er geen overlast ontstaat. Tegelijkertijd bieden ze ruimte voor nieuwe natuur.
Door doelen te koppelen, kunnen we ze in veel gevallen goedkoper, sneller, slimmer en duurzamer realiseren. Dat doen we in opdracht van en samen met overheden, bewoners, bedrijfsleven en andere belanghebbenden. Want alleen door verbindingen te leggen en binnen gebieden samen op te trekken, kunnen breed gedragen oplossingen van de grond komen die ook echt kans van slagen hebben.
bron: DLG

zondag 22 mei 2011

Voor het eerst in de Stopera

Dochter M. zong gisteren in het gevordendenkoor op de Open Dag van de Nederlandse Opera (DN0)
Natuurlijk zijn wij daar zo trots op, als een aap met zeven poten. Daarom vanzelsprekend op dit blog een paar beelden  van de repetities en een impressie van de uitvoering van gisteren in het theater van de Stopera te Amsterdam. Fotograferen en filmen was tijdens de uitvoering niet toegestaan, dus de kwaliteit van de beelden laat hier en daar wat te wensen over..
Een ding is mij gisteren - tijdens mijn verblijf in de Stopera wel duidelijk geworden - dat ik mij bevond in een werkelijk schitterend theater, een bijzonder inspirerende omgeving en in het walhalla van de buitencategorie der Nederlandse Kunsten met de statuur van giganten zoals het Nationaal Ballet en de Nederlandse Opera.
De DNO zijn samen met het Nationaal Ballet de vaste bespelers van de Stopera in Amsterdam. (weer wat geleerd).

vrijdag 20 mei 2011

Scharrelkinderen from the Heartland

In de bio op twitter-account interalphanske noem ik mijzelf een scharrelkind. Wat betekent nu precies het begrip scharrelkind, vragen sommigen mij wel eens.
Ik doe een poging tot aanscherping van het begrip scharrelkind mede, omdat ik bij toeval deze foto van een paar van mijn lagere school vrienden in handen kreeg. Deze scharrelkinderen zijn net als ik, geboren en getogen in het voormalige Zuiderzeestadje Hindeloopen. Daar lezen en schrijven geleerd op de Openbare Lagere School bij meester Heida. Uitvalsbasis met als enige doel om te spelen is dus Hylpen. Op de vrije woensdagmiddag een volledig vrij ter beschikking staand deel van de IJsselmeerkust. Als belangrijkste speel- en verblijfplaatsen de noordelijk gelegen natuurgebieden de Stoenckherne en het zuidelijk gelegen 't Haichsaand. En niet te vergeten een paar kilometer van teen tot glooiing, spannend stuk groene IJsselmeerdijk. Het oostelijk gelegen agrarische achterland van Hylpen met de spoorlijn, onverharde kavelpaden, boederijen, schuren  en overhoeken boereland vergeten we nu voor het gemak maar even, maar zijn zeker in dit verband niet te verwaarlozen elementen. De Heartland is de IJsselmeerkust, met Hylpen als kosmischcentrum. No doubt about that!
Onderstaand een foto van andere Hylper scharrelkinderen uit de sixties. Het bijbehorende gevoel van de begrips-definitie scharrelkinderen valt duidelijk af te lezen van deze  foto! We schrijven omstreeks 1961. Locatie: op de Kattebregge yn Hylpen.

vlnr de scharrelkinderen Roelof Valk, Jan Karstens en Wiggert  (Fzn) Amsterdam.
OLS Hylpen maten!

dinsdag 17 mei 2011

Lions Concerto

Ik wil jullie graag attent maken op een heel speciaal concert:
De Lions Sneek organiseren n.l. op 20 mei a.s. voor de Stichting SwiStoKaa
een fantastisch benefiet concert met:
Het Sneker Symfonie Orkest, o.l.v. Tseard Verbeek,
De Bogerman – All Star Reunion – Bigband o.l.v. Anne Oosterhaven,
Maaike Kampen, Janne-Marije Oosterhaven en
Het Trio Jochem Le Cointre.
Plaats: Martinikerk Sneek
Aanvang: 20.00 u
Voor meer informatie: www/lions.nl/sneek

Een fantastsich concert wat u zeker niet mag missen.
De kaarten kosten slechts € 15,- en u steunt hiermee het goede doel.
Kaarten kunt u verkrijgen bij:
VVV Sneek, Marktstraat 8
VVV Bolsward, Wipstraat 6
Makelaardij Annet de Jong, Kleinzand 8
En natuurlijk op de avond zelf aan de kassa!

maandag 16 mei 2011

40. Reunie Aald Hylpers 1972-2011

Hylpen us likje stea, fol her'inneringen fan wol en wea. Beeldimpressie van de 40e reunie fan aald hylpers 1972-2011 op zaterdag 14 mei 2011

zondag 15 mei 2011

Kassiekijken

Vroeger - in het bijna televisieloze tijdperk in de vijftiger/zestiger jaren - keek ik in Hylpen voor een Stuiver bij een incidentele zwart-wit-tv bezitter, op woensdag en zaterdag met andere kinderen naar programma's zoals De Verrekijker, Pipo de Clown, Dapper Dodo, Okkietrooi, RikkelNikkel, Coco en de Vliegende Knorrepot, Het huisje van de vier Windstreken en natuurlijk Snuf en Snuitje (laatste twee buitencategorie!)
Dankzij kabelboer ziggo kan ik vanmiddag voor 5,95 op mijn voor huidige begrippen gedateerde panasonic colour-tv kijken naar Ajax - FC Twente. Pay-per-view. In Enschede zijn sommige supporters helemaal leip. Dit beeld zagen de Twente spelers gisteren vanuit de spelersbus op de snelweg.
De foto is gemaakt door FC Twente's fysio Ralph Speerstra.
Voordat Ralph ging studeren en Sneek verliet, vocht hij nog een aardig potje Kyokushin Karate hier bij Sportclub FenF

zaterdag 14 mei 2011

Bob Dylan 70 jaar

Binnenkort (24 mei a.s.) wordt Dylan 70 jaar. Veel publiciteit rond de Maestro SingerSongwriter. Ik vond in de krochten van de piratebay een obscure mix van een onbekende fan van The Beatles over Bob Dylan. Of andersom, dan kan ook! Some of you may call him Bobby, some of you may call him Zimmy. I call him lucky....Voor de liefhebbers heb ik deze mix interalphanske-fähig (toegangkelijk voor mijn weblog) gemaakt.
Luister of scroll er doorheen.
 Beatles Play With Dylan1964-1969 by interalphanske

donderdag 12 mei 2011

Het pareltje van Ricky

*)niet voor handels doeleinden.

Dit is de actrice/zangeres Ricky Koole.  Met uw welnemen:buitencategorie.Ik zag haar onlangs samen met Leo Blokhuis en haar band in Theater Sneek. Luister naar haar geweldige vertolking van Peter Gabriel's song "Washing of the Water" Ze begin haar show met dit nummer. Toen ik het hoorde kreeg er "pykefel" van. Misschien jullie ook? Luister en pak het moment. Het is overdag al druk genoeg....
 Ricky Koole - Washing Of The Water by interalphanske

maandag 9 mei 2011

P*rl*nd* op 't Wetter

Boatje-proat....
De Mariner 
Fouwer PK 
loekt der 
het better oen, 
Ies krekt het feller
Het meer kracht 
as de Yamaha
 Fouwer PK,
dy stent ies.
Ho ken dot no ?      
Fouwer PK
ies ommes
Fouwer PK !
Der ies toch ek 
een feskil twisken
Lennon en Mcartney
Diesel en
Wankel
'n Beers en 'n Blei, 
een Hyngst en 
een Koe!
Dot must du
toch wette!

Hylper Wodden:Anske Smit

zondag 8 mei 2011

Knilles yn Britswert Revisited

Piter Boersma zei het na afloop treffend "Wat hewwe we een moaie joun hoan" 
Onderstaand een beeldimpressie van de geanimeerde presentatie van de nieuwe dichtbundel "Kristus Pavlov" van de uit Sneek afkomstige dichter/schrijver Cornelis van der Wal.
Tussen haakjes:"Knilles is al aardig op weg een echte Sneek-O-Loog te worden"
Tijdens de bijeenkomst - gisteravond in het bijzonder mooie Kerkje in Britswerd - kreeg ook de dichter Elmar Kuiper - het eerste exemplaar van zijn bundel getiteld "Granytglimkes" uit handen van Albertine Soepboer. Chris Bakker, Christiaan Kuitwaard, Remco Kuiper, Romke Kleefstra en Sytze Pruiksma creëerden een heuse Wall of Sound in Britswerd,
Vandaag centreer ik - om de voor mij moverende reden, natuurlijk - onze stadgenoot Cornelis van der Wal.
Kijk maar naar de dia's.....Lees ook het weblog van Henk van der Veer


zaterdag 7 mei 2011

Nederlandstalig waar je wat aan hebt....

Na het logje van 4 mei met daarin mijn hertaling van Inch Allah in het Hylpers in mijn kader van de Nationale Dodenherdenking, hier de vertaling van Belinda Meuldijk. Prachtige tekst, een geweldig arrangement en natuurlijk een weergaloze vertolking van de late-greate Rob de Nijs en zijn Band. Zoals eerder gezegd, Adamo schreef het liedje in 1965. Het is jammer genoeg nog steeds actueel!

vrijdag 6 mei 2011

"Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden...."Ik heb deze foto van Wieberen en zijn zuster Antje Paauw in mijn archief.
Zij waren van 1918 tot 1950 eigenaren  van het Skutsje Ebenhaezer, dat door Croles te IJlst in 1904 werd gebouwd
Het skûtsje vaart nog steeds.Op de website: Ebenhaezer 1904 staat over Wieberen en Antje Paauw uit Hylpen (Hindeloopen) het volgende

"Wieberen and Antje Paauw would have used her for the transport of bulk cargo, in a completely rural society:  manure, mould, peat, coal, hay, straw, reed, potatoes, sugar beet, building material etc.  Mainly, she would have operated in Friesland.  In the early 1900s in Friesland there were hardly any paved roads.  Nearly all traffic went over water, along the canals and lakes, sailing, rowing, poling or towing along the banks.  Many canals and all the lakes of course, were so wide that sailing was the main means of  propulsion used. Before the war years (1938 or sooner), Wieberen Paauw had her lengthened by 3 metres.  Those were years of economical depression – most people were very poor, freightages were low and probably it was done to enable extra capacity per delivery, to make it more financially viable.  In 1941 the registration as a cargo vessel ended, probably because Wieberen Paauw had died.  Antje (his sister) continued to live on the barge until 1950" . 

donderdag 5 mei 2011

Ontdek opera en zing mee op de Open Dag van Het Muziektheater Amsterdam!


Dochter M. die in Amsterdam woont, zingt mee in het gevorderdenkoor. Der singt 'n aardich potsje gouden strotten bijelkaar.
Kiek en hoor mar......Ontdek opera en zing mee op de Open Dag van Het Muziektheater Amsterdam! De Nederlandse Opera (DNO) opent haar deuren en laat je een kijkje nemen achter de schermen van Het Muziektheater Amsterdam. Je hoeft niet alleen te luisteren maar kunt ook zelf komen zingen. Via deze website leer je de komende weken alles over klassieke zang, door middel van: video’sbladmuziek en singing minus 1 mp3’s. Verder krijg je handige tips van DNO-koorleden en kun je via het forum vragen aan hen stellen.
Volg ook de driedelige serie van AT5 over het project Zingen bij De Nederlandse Opera. Bekijk de serie hier!
Tijdens de Open Dag van Het Muziektheater Amsterdam op zaterdag 21 mei 2011 verzorgen beide koren een optreden op het grote podium. In de weken daarvóór zijn er meerdere repetities onder leiding van de twee koordirigenten Hans Veldhuizen en Boudewijn Jansen.

woensdag 4 mei 2011

Inch Allah

Inch Allah

D'oryjènt mei al jèrre pracht
Hèt méar gesichten às de moene
Léeuwe àl toezend èn één nòat
Dòt jèrre sproakjes naet bestoane

Want iek héar Jéruslèm
Króaijen às ’n skòrre hoahne
Bló en tréanen yn jèrre stèmme
Feskoet tròch Tórah en Koráen

Yn alle tèmpels en moské’n
Wòt jitte libbe nei ’t gelóaf
Màr butendòar Maria Magdalena
ies’t fòlk dòt dy fejèt

Inch Allah, Inch Allah, Inch Allah, Inch Allah.

Twisken pun en prykkeltré
Sit 'n flinder òp 'n blòmme
En yn 'n stiksèaten stréate
Lijt ‘n bònneskoen yn' t saent

Gòt fàn de Himmel èn fan de Hèl
Doe kèst 't kwá naet ferhinderje
Dèr lijt 't sáent fan Jérusalèm
Tròchtrènke mei bló fan al jèrre bòn

Inch Allah, Inch Allah, Inch Allah, Inch Allah.

Oer de grèns yn ’e woestijn
Stróamt ’t wètter ut de bròn
Sò as dòt wètter wòl iek wèaze
'n Stròam fan Sàdam en Shàron

Requièm fòar miljoenen dòaden
De Palèstijnen en de Jóaden
Wie dòt ‘n òffer fòar de góaden
En kòmt nò fréade yn jèrre nèamme??

Inch Allah, Inch Allah, Inch Allah, Inch Allah.

Hylper Wodden: Anske Smit
Fry nei: Belinda Meuldijk

maandag 2 mei 2011

Hylpers met gewoon Lef.

De Hylper Dorus Glashouwer was de eerste (binnen)schipper, die voor de inwoners van de Stad Amsterdam, na de oorlog de eerste hulpgoederen vanuit Friesland afleverde.
Op het verzetsmonument in Herbaijum (gemeente Franekeradeel) dat is opgericht ter nagedachtenis aan drie verzetsmannen die hier op 18 november 1944 door de bezetter zijn geëxecuteerd staat de naam van de Hylper Rijkje van Meekeren. Hij was een van de vermoorden.De namen van de andere slachtoffers zijn Bote Lieuwe Dijk en Julius Gast. De fusillade was een represaille voor het plegen van sabotage-daden op de oude rijksweg tussen Leeuwarden en Harlingen. Op aanraden van de geallieerden hadden verzetsmensen daar kopspijkertjes gestrooid.
Rijkje van Meekeren en Bote Lieuwe Dijk werden gedood omdat ze betrokken waren geweest bij de spoorwegstaking.
Julius Gast, was afkomstig uit Scharnegoutum. Deze 51-jarige joodse handelsagent was tijdens de bezetting met zijn vrouw en zoon ondergedoken. Hij werd echter door de Sicherheitsdienst gearresteerd en in de strafgevangenis van Leeuwarden opgesloten. Zijn gezin heeft de oorlog overleefd.