donderdag 24 februari 2011

Blue Suede Shoes

One for the Money, Two for the Show... en drie voor de muziek. Ik heb mijn hele leven lang gezocht naar een paar echte rake "Blue Suede Shoes" waarover Elvis Presley sprak in zijn gelijknamig song. Ik vond ze onlangs op het internet. In Harlingen aan de kade, heb er meteen maar een passend bootje bij gezocht.
Heel Sneek past erin en kan in een keer, zo mee het Sneekermeer op! Eerst de Houkesloot uitbaggeren en daarna een beetje spelevaren met zijn allen!
Dat zal me een feest worden! Reken maar!

Binnenkort verkiezingen...ook even een"Wethouder Hekking Moment"....

woensdag 23 februari 2011

Parlando


Meisje met mobieltje  in Arriva trein
Telkens als ik een flesje "Heineken"
zie, denk ik aan jou!
Dat heb je er zelf
naar gemaakt

Buurman Jan Eldering vandaag
...."Alles Goed?"
"NEE...
Ik had drie fout"!

en tot slot een jonge Marokkaan,
 disse....
"Het Paradijs ligt
onder de voeten
van je Moeder"

dinsdag 22 februari 2011

Twicht

Middellandse Zee
souvenir van de Zielepoten
Berlusconi als een 
vriend van Khadaffi.
Buurman en Buurman
in het kwadraat.
Afrika en Europa
Een gemankeerde Christen-Democratische
Premier en een
Moorddadige Woestijnvos
verwisselen Wapentuig tegen Olie
In ruil voor donker-rode kleverige bloedplassen
in de brandende
straten van Tripoli.

maandag 21 februari 2011

Na de schreeuw Nu de Stem

Banner voor de campagne na de schreeuw nu de stem

Stem op 2 maart Pro Cultuur

Banner voor de campagne na de schreeuw nu de stem
In Amsterdam wordt mijn weblog ook onder sommige theatermakers gelezen, gelet op onderstaand mailtje, dat ik ontving. Natuurlijk doe ik mee. Jum toch ok!?
Hallo Anske, Ik doe een beroep op jouw grote lezersschare in de Hylper en Friese taal. De website www.nadeschreeuwnudestem.nl wordt maandag 21 februari gelanceerd. De site laat per provincie en per partij zien wat de cultuurprogramma's inhouden van de provinciale staten verkiezingen. Na de Schreeuw NU de Stem roept op om vooral te gaan stemmen op 2 maart en vooral VOOR een partij die Cultuur hoog op de agenda hebben staan. De Schreeuw om Cultuur van honderdduizenden kan het kabinet negeren, onze Stem niet!
Help je ons vanaf maandag de website onder de aandacht te brengen in Friesland? en iedereen te laten stemmen voor cultuur! 

zondag 20 februari 2011

Spoordok Sneek Revisted

Kijk een paar beelden van het Sneker Spoordok. Einde Winter 2011. Het Spoorwater als onmisbaar groen element in de Sneker ecologische hoofdstructuur. Een prachtig natuurgebiedje in hartje Stad. Open water, wandelpaden, bomen, struiken, struweel, riet en ruigte. Vandaag overal elders in de sloten binnen de stad veel spannetjes eenden en woerden met broeddrift gezien. Voorjaar is in aantocht...Bloggers en twitteraars ga ook eens kijken en genieten van het spoorwater en het spoordok. Een prachtig stukje groen Sneek waar je heerlijk even kunt wandelen, de vogels horen fluiten en tot rust komen if you need to...

zaterdag 19 februari 2011

Tableau de la Poesy in Het Rode Hert

Nico Dijkshoorn samen met zijn beste Maat, tevens bassist van zijn Band.  Beiden gisteravond, in het Sneker Rode Hert,  beslist niet hijgend aan de Jacht ontkomen. 
In tegendeel ....Poëzie en Performance van Nico, kan het leven van een mens veranderen. Gelukkig was ik daar was ik al van overtuigd. Daar houd ik het -helemaal na gisteravond - vooralsnog maar op!  
Na afloop heb ik nog een paar woorden met de Maestro's gewisseld.
Met name over hun vernieuwde en nog in door-ontwikkeling zijnde optreden in DWDD.
Anderhalf miljoen kijkers, elke keer! "Bij een optreden in een zaaltje met zo'n twintig toeschouwers, zou ik dood nerveus zijn"  aldus Nico en verder "Ik ben van nature een muzikant"
Een uitgesproken Telecaster fan de kast, de balk, het geluid, de uitstraling....noem verder maar op, het zijn woorden, zoals ik ze van hem had verwacht en waarvan de passie afdruipt. 
Zo, van die echte Gitaarjongens, zoals ik ze onder anderen ook in de nabije familie heb. Ook twitteraar Gerben Hart is er zo eentje! Hij speelt met zijn band The Aspen Gems zondag a.s. in Groningen.
Vergeet Den Karst in Bouwmantsje zeker in dit verband, ook niet!
Zoals ik al eerder zei bij het optreden van Nomy Rosenberg, vorige week in het Bolwerk: "Superlatieven laten we achterwege"... Bij een man zoals Nico Dijkshoorn moet je daar echt niet mee aankomen.
Bovendien heeft hij die echt niet nodig! De man is een fenomeen, dat wel!Henk en Nico light-verse adepten.
vrijdag 18 februari 2011

It PvdA-kampanjeteam ferjit Hylpen net. Sjoch mar!

Als er ergens veel vrijwilligers aan het werk zijn, dan is het wel in Fryslân. Gedeputeerde Jannewietske de Vries komt ze dagelijks tegen en elke keer is ze weer onder de indruk van de bergen werk die deze mensen, vaak stil en ongemerkt, verzetten. Dat bracht haar ook op het idee om een warme rode dekenactie te starten. Zodat er zo nu en dan aan zo’n stille harde werker als blijk van waardering een warme rode deken uitgereikt wordt. De ‘lapjes’ voor de warme rode deken werden de afgelopen weken door tientallen andere vrijwilligers uit heel Fryslân gemaakt.
Op vrijdagmiddag 18 februari wordt in het Gemeenschapscentrum De Foeke om 15.30 uur de eerste PvdA warme rode deken door Jannewietske de Vries uitgereikt aan mevrouw Ineke Mulder-Grasman. Zij behoort, samen met haar man Arjen, tot die categorie mensen die altijd voor de gemeenschap klaar staan, waar geen nee voor te koop is en waar je nooit vergeefs een beroep op doet. Zo was Ineke Mulder jarenlang het gezicht van de Ontspanningvereniging Om ‘e Toer, en toen die ophield van bestaan werkte ze vrolijk door voor de Playback Show. Ze organiseert de jaarlijkse stratenloop, is penningmeester van de voetbalclub, was ze actief in de Sinterklaascommissie en bij de touwtrekwedstrijden. Ze hield ook nog tijd over om de historie van de Reddingsmaatschappij op papier te zetten, het verkeer te regelen bij de Elfstedentocht of Skûtsjesilen en zich in te zetten voor de Zonnebloem. De Vogelwacht en de IJsclub kunnen op haar rekenen en ze helpt in het verpleeghuis Bloemkamp. Regelmatig verschijnen er van haar teksten in de Friso, de Balkster en in Uus Likje Wraald, het stadsblad van Hindelopen. Met zo’n staat van dienst komt Ineke Mulder met gemak in aanmerking om een warme rode deken in ontvangst te nemen.

Bron: Persbericht

donderdag 17 februari 2011

Hylpen - Bouwhuuzen Revisited

Ny Libben.

Picolo by Hotel Buijs
yn Hylpen nei feetin-achttin.
Soadelmeitjen en Stoffearje
yn Woarkum
By Robyns, yn't feby goan
de joenge boas Frederik
 't Hylpers leare.
Mear as feertich Jier
trouw oen dyn
Swatte Gazelle
Gek fan Saxefoan-spieljen ,
Betjoent troch
uutsniede hoolten
See Meerminnen,
Oertuugt Mennist.
Lojoal Passifist
So Ra is een Kroal
Een nederichen Man
Sommerdei
sende-temoarns
mei dy oan de hoand
ronde nei de Bouwhuuzen.
Iek sitte op de Panne fan
'n aalden eenassige
rostiggen moaibalke.
De Hyngst -een likjen Kedde,
betoat iek der sem al foar.
Du keek'st
languut lizzend
yn 't lange gers
mei een sonnigen
fewoendering nei my.
Keeks't miskyn
troch een loek
foaruut yn de tied?                          
Tegoare my dy
nei dot Beeld werom
loat 't Libben naat to!
Mar Sirkels blieuwe
ywich roend, der ies
gin Spelde twisken te kriejen.
gin oentkommen oen!

Hylper Wodden: Gedicht Anske Smitzondag 13 februari 2011

Soms hewwe je it ny deur:" Angel in disguise...."

vlnr Romy Rosenberg, Arnoud vd Berg en Ringo Steinbach.
Na de opening met een paar stevig swingende en opzwepende gipsy-jazz-nummers stelde Nomy Rosenberg zijn trio aan de Snekers voor. Een beetje onwennig...klonk het: "contrabas Arnoud vd Berg, slaggitaar Ringo Steinbach" Hij mompelde met een sterk zuidelijk accent binnensmonds nog wat in de microfoon... "We hebben CD's bij ons"
Van achteruit de propvolle kleine zaal van het Bolwerk klonk het luid spontaan in het onvervalst snekers "We hewwe wat...? waarop iemand anders direct snedig toevoegde..."Aaah Ju, hij praat allienich mar met syn fingers" Daarmee sloeg deze toeschouwer -  met zijn sympathiek bedoelde reactie - nou precies de spijker op zijn kop! Die vingers waren vanmiddag in alle opzichten virtuoos, veel briljant geplaatste noten die feilloos in elkaar overgingen en kraakhelder klonken. Zij boorden rechtstreeks in het gevoel van het bijzonder ontvankelijke publiek. Allemaal stuk-voor-stuk echte liefhebbers. Smulpapen van Gypsy-Jazz en andere Django Reinhardt Parels. Ik ga er echt geen superlatieven meer tegen aangooien. Niet nodig, maar ...wullah let me takki jou een ding. In Het Bolwerk was vanmiddag de toegangsprijs van de matinee van de zalige zondag tien euro. Volgend jaar staan Nomy en zijn maten in New York en moet het publiek dan een paar bankjes neertellen voor een entreekaartje.

Lees hier mij blogje over Jimmy Rosenbergzaterdag 12 februari 2011

Sneon en Snein, een terugblik 10 februari 1990

Langer dan twintig jaar gelden was ik aangesteld onder de zon bij het Ministerie van Landbouw en Visserij, als secretaris van de Friese Wildschadecommissie. Pracht baan! Maar ook hier geeft Prediker richting "Alles heeft zijn Tijd". Samen met deze commissie adviseerde ik het Jachtfonds over landbouwschade aangericht door wilde ganzen. Ik werkte toen nauw samen met oa. Rykele en Roel de twee taxateurs in het Sneon&Snein artikel
Aan het Jaarverslag van mijn hand in opdracht van de Wilschadecommissie Friesland wijdde de Leeuwarder Courant  op 10 februari 1990 in Sneon&Snein een hele pagina.
Twintig jaar terug was het beheer van wilde ganzen in Friesland betaalbaar, er bestond maatschappelijk draagvlak en alles was overzichtelijk geregeld. Kom daar nu maar eens om. Nu zijn er gedooggebieden voor ganzen  gemaakt, waarin vaak geen ganzen fourageren, praat iedereen mee en de kosten rijsen de pannen uit! Hoe krijg je als beleidsmaker daar nu weer grip op? Gek, dat niemand mij daar nu eens een vraag over stelt? Natuurlijk kun je niet zeilen op de wind van gisteren, maar toch....
Ganzenschade Sneon en Snein 1990

zaterdag 5 februari 2011

De Stand-eenden van de Eker eindelijk als Holenbroeders erkend

Ik ben geen natuurkenner, maar wel een onvervalste natuurbelever. Het broedseizoen begint officieel op 15 maart. Vanmiddag heb ik in de tuin een eendenkorf geplaatst om onze stand-eenden in de achtervijver alvast te laten wennen aan een mooi en comfortabel onderkomen. De stand van de wilde eend en met name de bastaard stadseend  loopt naar mijn bescheiden inschatting achteruit. Daarom gaan we deze holenbroeders in Pasveer/op de Eker een handje helpen. We dagen ze uit om zoals elk voorjaar weer voor nazaten te zorgen.  (Deze eendenkorven zijn in Sneek verkrijgbaar bij de WELKOOP)

donderdag 3 februari 2011

Lekke fietsband plakken....Hoe zeg je dat?

Op mijn twitter-avatar afbeelding zie je, dat ik professioneel de lekke band van mijn gazelle fiets plak midden in het centrum van Antwerpen. Amai...een klapband! We schrijven september 2009.
In Groningen kan je, je lekke fietsband zo laten plakken. Ook al ben je niet van daar!
Er gaat niets boven Groningen, dat zie je zo aan dit raambiljet!
Kennelijk heeft deze Groningse  fietsendokter het Googlevertaal programma op zijn computer.
Praktische toepassing, mooi resultaat!

woensdag 2 februari 2011

Doe eens gek..Stem op een goede-doelen-ambassadeur!

Vergroten? Klik op foto!
Wullah People let me takki you 1 ding....Ik blijf in een betere wereld geloven en ik raad u aan hetzelfde te doen. Het is de enige weg, volgens mij! Via krant (LC vandaag) via emails van collega's bij DLG en zelfs vanmiddag gewoon op straat (via een spontane actie van de voor mij totaal onbekende moeder van de eveneens onbekende Femke) Op de Frittemaleane - ik was te voet en geequipeert met blauwe AH boodschappentas op weg naar de gelijknamige en populairste supermarkt van Sneek e.o. in de Middelseelaan - stapte ze van de fiets en ze gaf mij, enigszins verontschuldigend haar laatste strookje met een stemadvies om via internet te stemmen haar dochter."Het strookje is niet van de Jehova's getuigen, hoor, maar van mijn dochter"! Zij heeft de wens om goede doelen ambassadeur van de postcode loterij te worden. "Om de wereld wat mooier te maken" zegt ze zelf. Kijk...voor dat soort targets val ik als een blok! Laat het teken van mijn toevallige ontmoeting op de Frittemaleane niet toevallig zijn om op Femke en haar vriend Ralf te stemmen. Als u niet in het toeval gelooft vormt het uitbrengen van uw stem toevallig ook geen beletsel.....Zo is het toevallig ook nog eens een keer!