vrijdag 30 december 2011

Coffee to Go op de Buren en de Oosterdijk


Hindeloopen.
Buren omstreeks 1955
Hindeloopen - Onlangs kreeg ik deze oude historische foto van Hindelopen. Er staan een aantal huizen/gebouwen op, die jammer genoeg inmiddels zijn gesloopt. Het betreft een herberg (hotel) en een brood en banketbakkerij, links in beeld, aan het einde van de Buren.
Dit deel van het stadje en van mijn straat herinner ik mij vanuit mijn vroege jeugd (1955) nog heel goed. 
In die Herberg woonde toen mijn openbare lagere-school-maat Roelof Valk Jzn (is zijn hele leven al een drummer in diverse bandjes) met zijn ouders. Ik heb Roelof even om een reactie op deze foto gevraagd: "Nu ik er naar kijk leek het hele gebouw vroeger veel groter. Het opschrift op de gevel ben ik jammer genoeg vergeten....Toen  keek ik natuurlijk door de ogen van een vierjarig kind. Dan lijkt de wereld al gauw groter dan hij is. Een tijd om nooit te vergeten! Daar kreeg ik van mijn ouders mijn  eerste blikken trommel met stokken. Onze buurman daar, was wijlen Christ Penning (leadzanger van de Hylper popband The Endeavours Four). 
Hij genoot van mijn trommelen. In die tijd had Hindeloopen zelf nog een muziekkorps.  Als het hele korps dan weer eens met Koninginnedag door de Buren marcheerde en liep te toeteren, pakte buurman Christ mij op zijn  arm en liep hij voor het korps uit. Ik maar trommelen,  zo vertelde mijn moeder. Niet zo verwonderlijk, want ik ben voor het grootste deel van mijn leven in het artiestenvak terecht gekomen"


Sneek - De historische bakkerij en woonhuis van Bakker Jacob van Elslo links in beeld is vrijwel in dezelfde tijdlijn gesloopt als de Herberg.  Zijn visionaire en creatieve broer en later als opvolger diens zoon stichten in Sneek, op de Oosterdijk een Bakkerij annex Koffiehuis geheel in stijl genaamd: "De Hindelooper Kamer". 
Coffee to Go Avant-la-lettre, So to Speak om het maar eens in goed Hylpers te zeggen!
Het zou me heel wat waard zijn en vele snekers met mij, denk ik, dat een bedrijf als bijvoorbeeld Starbucks, Coffee Company of liever dichter bij huis Douwe-Egberts Coffee (zit al op het Zaailand in 058) een soort Coffee to Go begint in de Hindelooper Kamer. Zo'n supertrendy kleinschalig bedrijf met exclusieve Espresso, nog veel meer soorten kwaliteitskoffie en aanverwante zaken zou prima passen in het winkelaanbod van de Sneker Oosterdijk. 
Anders krijgt onze locale CDA coryfee Rinske Poiesz never-nooit de kans om Maastricht naar de kroon te steken en onze Oosterdijk tot de best versierde winkelstraat van Nederland te maken.  
Een lelijk dichtgespijkerde gevel in de mooiste winkelstraat van Friesland kan echt niet, mensen!

maandag 19 december 2011

IM Vaclev Havel

Hoop

 Diep in onszelf dragen wij hoop; 
Als dat niet het geval is, is er geen hoop. 
 Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt af van wat er in de wereld gebeurt. 
 Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. 
 Het is een gerichtheid van de geest, 
een gerichtheid van het hart, 
verankerd voorbij de horizon. 
 Hoop in deze diepe en krachtige betekenis 
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat, 
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. 
 Hoop is ergens voor werken 
Omdat het goed is, 
niet omdat het kans van slagen heeft. 
 Hoop is niet hetzelfde als optimisme; 
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. 
Het is de zekerheid dat iets zinvol is 
onafhankelijk van de afloop, 
onafhankelijk van het resultaat 
 Vaclev Havel 

RIP

zondag 18 december 2011

Aesterlocht.

't Locht komt op in 't Aesten.
Moarns betied,
op earste Krystdei.
Hylpen ies jitte yn deape rest.
Hy ront liement-allonich,
yn't tister oer de kraikjende wyte snee.
troch de Van Meek'rensteeger.
Kraich omhaich.
Sjoal om, deap feskuule
yn syn gryze duffelse Monket.
Een swat bakkelieten
bakjen mei een
skeerkwast fan Dassehier
en Skeerseepe van
De Vergulde Hand
oender de yrem.
Op wei nei syn aalde moat
Wiebe, die troch die smoarge
Parkinson, syn worksame
fiskershenden naat meer
go broeke ko.
Libbenslange Frientskip ankere
troch it hadde libben op
de Yngelse herringloggers.
Aalde Foppe Amsterdam,
yn de snerpende kelt
fan de Aestewynt,
stol, traich en trouw
nij syn aalde fiskesmoat
Ho so?
Meensken losleete?
Een Sameritoan,
een Yngel togelyk
Beelden, wur'ter sem
naat eens nei toalet.
Een Woender fan 't likje Bon.
yn de Troage
Het iek dy sis!

Een Krystfosk 
Hylper Wodden:Anske Smit

zaterdag 17 december 2011

De verbeelding


Huub Mous (L) nog voor de opening BAS Galerie Sneek, Expositie Cultuurbeleid ?!
vanaf 17 dec 2011 t/m 24 januari 2012.
Kunstenaars komen in verweer met hun eigen werk.
kijk verder op het weblog van Henk van der Veer


Huub Mous  "De verbeelding, dat is waar mensen bang voor zijn, die zelf geen verbeelding hebben: de dorknopers, de regelneven, de managers, de mensen die alleen kunnen tellen en plannen. Dié mensen zijn als de dood voor de verbeelding van de kunstenaar".donderdag 15 december 2011

Wur ies op erde in laand te fynden?


Wur ies op erde in laand te fynden? Zo begint de inleiding van drs.Margarite Smit over haar jeugdherinneringen aan Friesland, met name aan het voormalige zuiderzeestadje Hindeloopen.  Margarite is born and raised in Sneek. Zij studeerde theaterwetenschappen aan de UVA en is woonachtig in Amsterdam. Zij is freelance theatermaker, docent drama/cvk en maatschappijleer aan de Katholieke Scholengemeenschap in Hoofddorp. 
Omdat het over Hylpen gaat en omdat het mijn lieve dochter is, treedt ze vandaag op als gastblogger 

Ik kan niet over Friesland spreken zonder dat het over mezelf gaat. 31 jaar geleden ben ik geboren in Sneek. Mijn ouders komen allebei uit Hindeloopen. Toen zij met elkaar trouwden wilden ze daar graag weg, het werd misschien toch te klein. Maar de banden met Hindeloopen waren niet door te snijden. In mijn herinnering reden we iedere zondag naar Hindeloopen om familie te bezoeken. Als we over de sluis de stad binnenreden dan was het voor mij alsof we een droomwereld binnen reden. De tijd had stil gestaan, de mensen waren allemaal personages uit een oude vertelling en er werd zelfs een aparte taal gesproken;  het Hylpers.

Taal
Deze taal is de kern van de Hindelooper cultuur. Iedere echte Hylper zal er alles aan doen om deze taal te bewaken. Het Hylpers was de eerste taal die ik leerde. Toen ik naar de kleuterschool ging en ontdekte dat ik een afwijkende taal van mijn ouders had geleerd werd ik woest. Hoe konden ze me zo van mijn leeftijdsgenoten geïsoleerd hebben. Hoe kon ik vrienden maken als ze me niet eens konden verstaan? Toen ben ik naar huis gegaan en heb ze medegedeeld dat ik vanaf dat moment alleen nog maar Nederlands zou spreken. En zo geschiedde. Mijn ouders spraken Nederlands tegen mij en Hylpers tegen mijn broer en elkaar. Het werkte voor de familiare communicatie heel verhelderend. Ik wist precies wanneer het voor mij bedoeld was en wanneer ik even kon afhaken aan de eettafel. In Hindeloopen werd dat minder gewaardeerd. ‘Jo lik van jimme proatet jo gin Hylpers?’ Jo is toch gin Hollaander?’ Jimme mutte jer wol go opvoedje.’  Het wordt als arrogant beschouwd als je de taal niet spreekt. Iedere niet Hylper wordt ook stug als Hollander bestempeld of hij nou uit Amsterdam of Oost-Groningen komt. Ik heb mijn Ame (oma) wel eens gevraagd wat volgens haar de definitie van een Hollander was. Ze antwoordde met: iemand die hier niet vandaan komt. Helder.

Klederdracht:
De klederdracht is een ander verhaal. Het is ook gebruikelijk dat ieder Hylper kind eens op de foto gaat in deze klederdracht. Zo ook ik. Tegen mijn zin. Ik kan me nog herinneren dat ik er alles aan gedaan heb om deze foto te saboteren. Zo stonden er meerdere mensen aan me trekken en te hijsen om me dat pakje aan te krijgen en mijn vader deed zijn best hier een leuke foto van te maken. Maar ik vond het ridicuul, ik liep duidelijk voor aap. Mijn Ame stond er hoofdschuddend bij en zei: ‘Jo het er gin sin oan du kest dat faan naat twingen!’ Jo dwait toch presies het jo sem wol!  Ik heb afgelopen weekend mijn vader de opdracht gegeven de dia van dit moment op te sporen bij mijn ouders thuis. Dit is helaas niet gelukt. Wel kunt u, mocht u ooit in Hindeloopen komen, mooie ansichtkaarten kopen in het museum, met dames in klederdracht. En u kunt er dan gerust vanuit gaan dat het of mijn moeder, mijn tante of mijn ame of een ander familielid is die op die kaart staat.

Schilderkunst en meubels:
De meubels zijn erg in trek als je Hylper bent. Het is gebruikelijk om ieder kind dat geboren wordt een klein Hindelooper beschilderd stoeltje te geven met zijn of haar naam en geboortedatum achterop. Veel kinderen liggen hun eerste jaren in een Hindelooper beschilderde wieg of ledikant. Waar dan ook je naam weer opgeschilderd wordt. U begrijpt dat ik meerdere meubelstukken bezit die Hindelooper beschilderd zijn en voorzien van naam. Een tafel, een dienblad, een kapstok, houten klompen, een stoeltje, een paraplubak. Ik word er wel eens gek van, maar ik kan er ook geen afstand van doen.
Mijn Ame was de dochter van de Hindelooper meubelmakersfamilie Stallmann die voor de firma Roosje werkte. Het zelf maken en beschilderen van wanden, meubelen en gebruiksvoorwerpen door de Hindelooper bevolking geschiedde vooral in de l7e en l8e eeuw. Opvarenden van koopvaardijschepen die in Hindeloopen woonden, zagen op hun reizen naar de Scandinavië nieuwe vormen en kleuren. Vermoedelijk onder invloed daarvan groeide in de stad vooral tijdens de winterdagen wanneer de bemanningen thuis waren, een eigen interieur- en schilderkunst.
In de 19e eeuw verdween de welvaart en verarmde de stad snel. Ten einde zoveel mogelijk te bewaren, begonnen de heren Roosje en Stallmann in 1894 met het vastleggen van de maatstaven voor deze interieurkunst. De familie Stallmann hervatte de productie, daar bij zeer ambachtelijk werkend met de authentieke kleuren, motieven en vormen.
Tegenwoordig is de vijfde generatie Stallmann in het bedrijf actief.
Nu zat de verkoop van deze meubels wat in een dip dus er is dringend naar een doorstart gezocht. De handelsgeest is de Hindelooper nog steeds niet vreemd. Een meubelontwerpster genaamd Christien Meindertsma werkte samen met de gebroeders Stallmann om zo de meubels in een nieuw jasje te steken. Onder de naam ‘Oak Inside’ zijn de meubels op de beurs afgelopen voorjaar in Milaan verkocht.


Uut e Luu.
Een bijzondere plek in Hindeloopen is de leugenbank. De plek waar vooral de mannen samen komen om sterke verhalen met elkaar te delen en een shagje te roken. Als wij op zondag naar Hindeloopen gingen wist mijn vader niet hoe snel hij een sprintje moest trekken naar de leugenbank. En dan liet hij ons achter in het te heet opgestookte huisje van mijn Ame, want zelfs in de zomer stond de kachel nog te branden. Ze zal het ooit in haar leven heel koud hebben gehad. Ik ging wel eens met mijn vader mee. Ik speelde dan wat bij de haven, maar zat stiekem en vol bewondering naar die mannen te kijken en te luisteren. Het waren eigenlijk meer kleine jongens die even vrij waren van alle huiselijke beslommeringen, hun werk en hun klagende vrouwen. Ze waren even weer de stoere jongens met kattekwaad en grootspraak. Mijn Ate (opa)schreef voor het plaatselijke krantje Uus likje Wraald in het Hylpers een terugkerende column die Uut e Luu heette, uit de leugenbank. Hij verzon dan sterke verhalen personages en liet ze steeds een ander avontuur beleven en was daarnaast ook nog eens maatschappijkritisch.

Hylper.
U heeft vast in mijn verhaal gehoord dat ik een strijd heb willen voeren met mijn afkomst. Maar als ik nu in Hindeloopen kom, voel ik me daar meer thuis dan in Sneek. Hindeloopen ademt nostalgie uit.
Er was eens man die tegen mij zei; Ah du bist in Hylper. Je bent een Hindelooper. Nee ik kom uit Sneek. Waarop de man zei ‘At in kat junget yn de oaven binne het jitte gin broadjes’ . Als een kat jongen krijgt in de oven zijn het nog geen broodjes. Ik was eerst wat geïrriteerd maar later dacht ik wat fijn.
Ik mag mezelf dus Hylper noemen. Soms op zondagen als ik op de Brouwersgracht in Amsterdam uit mijn raam kijk, droom ik wel eens weg over Hindeloopen. Dan fantaseer dat ik er eens een huisje zal hebben. Waar ik dan woon met een stoere zeeman en dat ik dan voorstellingen ga maken met de plaatselijke bevolking in het buurthuis. En dat mag dan best een slechte revue zijn. Lijkt me heerlijk.


zaterdag 10 december 2011

Prediker Revisited

pic by 007ZICO
Su roan de advent wud ik altyd wat swaar oppe haan....Op een-of-andre-manier fyn ik disse boadskap licht en passend in de snitter-winter-filosofy, ofskoan ik niet su in de heer bin; folgens my draait 't hier om in't leven; miskyn hewwe je der wat an..... of sien je 't anders. Kortom die biebel is ok su gek noch niet....Hier komt ie: "Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg."

donderdag 8 december 2011

058 Occupy

Dit is het kampement van de Occupy-beweging in het financiële hart van 058 aan de Lange Marktstraat in Leeuwarden.
Zoiets ziet ik nog niet direct in Sneek gebeuren....of wel??


maandag 5 december 2011

Bedankt Sinterklaas de Lootsjetrekker


Sunet een snitterend boek kado kregen van Sinterklaas.
Herman Koch - Zomerhuis met Zwembad. 

Blij met!

zaterdag 3 december 2011

Mijn Side-Kick's vandaag

Vandaag-de-dag nu de beelden vanuit de Sneker Sinterklaasfabriek, Sinterklaas alias interalphanske en zijn side kick's

Sinterklaas@TheInnerWay2011

Sint en Piet brachten vandaag een bijzonder werkbezoek aan de jeugdige ueber-karateka's van sportschool FenF Sneek. Wat zijn dat toch een stel jonge kanjers van de buitencategorie! Ik zeg.....het was in een fantastisch! Bekijk hier de beelden...(mooie dag, lovely day..)

vrijdag 2 december 2011

Zwarte Chaos

Voor het inrichten van nieuwe natuurgebieden is vaak veel grondverzet nodig. Ook moet veelal de waterbeheersing worden aangepast. Vogels en planten hebben belang bij hoge waterpeilen. Ik maakte onlangs deze beelden in mijn (werk)gebied nabij het dorp Sint Nicolaas van de Uijlesprong en de Teroelster Zijpen.
Op het eerste gezicht lijkt het een chaos, maar volgende voorjaar wordt de vegetatie weer mooi helder groen. Dan neemt de allesomvattende Natuur het over, gaat zijn eigen weg en kunnen we - van de nu nog onbekende flora en fauna- tot in lengte van dagen genieten. Daar helpt geen HBlekerrr aan....

dinsdag 22 november 2011

22 november 1963

Vrijdag 22 november 1963 werd de Amerikaanse President John Fitzgereald Kennedy vermoord in Dallas. [...] Waar ik was?
Ik hoorde het nieuws op mijn olijfgroene Sharp middengolf plastic transistor-radiootje, analoog (ha,ha..destijds een volslagen onbekend begrip!) afgestemd op Hilversum 2. Haastig op mijn fiets op weg naar het voetbalveld c.q. schapenweide, gelegen aan de voormalige dijk van Zuiderzee in Hindeloopen. Nagenoeg tegelijkertijd die middag, onder dezelfde weersomstandigheden als vandaag, vochtig, laaghangende bewolking en mistig, deed de locale Hylper senior Stadsomroeper de heer Jurjen van der Sluis met luide en sonore stem konde van de volgende wekelijkse commerciële boodschap avant la lettre
"Visbakker Bijlsma uit Workum staat vanaf halfvier weer te visbakken voor de Openbare School. Hij heeft Gebakken Schelvis, Lekkerbekjes, Gebakken schol, Schelvis, Wijting, Gedroogde klipvis Zoute en Zure Haring. Zegt het voort! Zegt het voort!"

K*t *p D*rk

"Behaalde resultaten in het verleden geven geen garantie voor de toekomst". "Je kunt niet zeilen op de wind van gisteren"  Twee van de vele uitspraken, gezegden of liever gezegd: clichés, die mogelijk zomaar afkomstig kunnen zijn van mijn favoriete TV dominee Gremdaat. Kent u die uitdrukking of Hebt u dat nu ook...?  Deze begrippen gelden ook nadrukkelijk voor de blogosphere waarin ik veelal dagelijks zweef.. Altijd maar met beide benen op de grond verveelt mij stierlijk. Er is per slot van rekening meer tussen hemel en aarde, nietwaar!
Een paar dagen of weekje geen blogjes? Dan kun je er vervolgens de klok op gelijk zetten, dat het niet lang meer duurt, voordat het eerste commentaar en verwijten je kant op komen. Je bent namelijk altijd zo goed als je laatste blogje. Zelf kreeg ik onlangs van blogmaat/snitteraar c.q. bs-er HenkvdVeer, in een mondelinge column, een snittertje onder water. Klein maar fijn! Hij vergelijkt namelijk de frequentie en (dagelijkse) verschijning van mijn Mickey-Mouse-Blog  in relatie tot de dagelijkse productie van een van Frieslands Ueberbloggers domicilie houdende in 058.
Deze Cat-and-Mous vergelijking is natuurlijk even misplaatst als Kut op Dirk. Mijn blog gaat over passie en de Liefde. Dat maakt het verschil!
Maar goed.....Langleve de Vrijheid van de columnist. Hij heeft altijd gelijk! Daar is echt geen speld tussen te krijgen.


zondag 13 november 2011

Koperblazers actief in de Martini Kerk Sneek

Amsterdam Brass Quintet at the Martini Sneek.
Gisteravond de sterf-en verjaardag (1908-1975) van mijn vader herdacht. Hij was een begenadigd muzikant. De Stichting Culturele Evenementen Martinikerk (SCEM) bood gisteravond daarvoor een perfect podium met zeer toepasselijke muziek. Het Hoornkwartet Brabants Orkest speelde voor de pauze. Ik moet zeggen prachtig gespeeld! Maar qua presentatie kon het beter! Er valt voor onze Brabantse blazers wel wat te verbeteren. Dat komt volgens mij de kwaliteit van hun optredens alleen maar ten goede. Daarna, na de pauze nam het Amsterdam Brass Quintet het stokje over. Jonge Amsterdamse koperblazers die bezig zijn hun publiek op een nieuwe manier te bereiken.
Daar heb ik vanavond tijdens het optreden niet veel van gemerkt. Alhoewel ik de Amsterdamse presentatie vlotter vond als de Brabantse. Maar dat terzijde. Ik was onder de indruk van de individuele klasse van de heren en hun klankkleur. Begin 2006 toen het Amsterdam Brass Quintet nog maar een maand bij elkaar was hebben zij zich twee dagen opgesloten in het kleine kerkje te Sandfirden. Dit had cd "First" tot gevolg. 
Als uitsmijter gisteravond in de Sneker Martini hadden de heren van het Amsterdam Brass Quintet de Mcartney/Lennon song "Penny Lane" bedacht. Een verrassend, eigen en indrukwekkend intro met een picolotrompetsolo gespeeld in de lijn van Dave Mason, die het in 1966 voorspeelde in de studio op aangeven van Paul Mcartney

zaterdag 12 november 2011

Klootjesvolk


Vroeger liet hij een leeg
blikje Red-Bull
achteloos rondslingeren
in het Openbare Groen.
Een jong Stamboompje
schaamteloos knakken
voor de lol
So What...Who Cares?
Nu, een volwassen man
Oppassend, braaf en bang
Onder het juk
van zijn boos
en kakelend Wijf.
Opgeruimd van aard,
om erbij te horen.
Druk met zijn
Huisje Boompje Beestje
Zijn tuintje met
Goudjebloemen,
Afrikaantjes en Hyacinthen
is netjes aangeharkt.
Een Skoda Labia
Voor de Deur
In zijn Straat,
In de Was
Van de Bank.
K L O O T Z A K.

vrijdag 11 november 2011

Worldday of Interconnectness.

Ballonnen op laten in het kader van 11-11-11
Worldday of Interconnectness.
Veemarkt Sneek.
Mijn ballon-statement: "Wie niet in wonderen gelooft is geen realist"
foto Paula van der Veer.

maandag 7 november 2011

An excerp from L'Orfeo by Margarite Smit

Amsterdam, 5 november 2011 excerp: Messaggera L'Orfea by Claudio Monteverdi. Director's cut Flip-Video-Camera by interalphanske at the Sint Jacob Stage. Plantage Middenlaan Amsterdam (Holland)

Mijn vrienden van de OCCUPY R(E)VOLUTION@

Zaterdagmiddag op het Beursplein in Amsterdam onze sympathie en ondersteuning betuigd aan onze maten van de Occupy Movement. Deze beweging heeft loupe-zuiver voor het snotje waar het in de huidige economische crisis aan schort en hoe dat bij wortel en tak aangepakt moet worden. Ik voel me altijd verwant met voorlopers. Dat koester ik ook! Hopelijk gaat dat nooit voorbij. Kijk voor een korte beeld-impressie naar de dia's van deze internationale beweging.

zaterdag 5 november 2011

A Night at the Opera

Vanavond Opera-time in Amsterdam. Pavarotti zei ooit:,,Als een kunstvorm is opera een zeldzame en opmerkelijke creatie. Voor mij drukt het aspecten van het menselijke drama uit die niet op een andere manier en zeker niet zo mooi uitgedrukt kunnen worden.”

vrijdag 4 november 2011

Eerbetoon aan Rijk

Als eerbetoon aan Rijk de Gooyer.Van zijn LP "Ik ben ontzettend rijk" uit 1977 het wonderschone juweeltje "Werkster uit Suriname"

woensdag 2 november 2011

maandag 31 oktober 2011

zondag 30 oktober 2011

Roger Mcguinn

Het bestaande beeld over Roger Mcguinn van twee Hylper O.L.schooljongens  uit de jaren vijftig/zestig werd gisteravond in de Harmonie te Leeuwarden nogmaals bevestigd.
De combinatie van zijn broze hoge melancholieke, maar unieke stem, het geluid van zijn 12-snarige elektrische Rickenbacker, zijn 7-snarige akoestische Martin, zijn eigen songs en natuurlijk zijn onnavolgbare interpretaties van Bob Dylan covers behoorden tot de absolute hors-categorie. Dat moet gezegd.
Maar onze held maakte absoluut geen contact met zijn publiek. Een muzikant, die zijn liedjes doet, Briljant overigens, maar absoluut geen performer.
Zijn gesproken teksten tussen de liedjes door waren ver onder de maat, bloedeloos en ingestudeerd. Na afloop was onze singer-songwriter zwaar onbenaderbaar voor zijn fans. Daar schijnt zijn echtgenote Camila debet aan te zijn. Zij bewaakt Roger als een opgevoerde politiehond
Sommige fans hadden speciaal foto's, platenhoezen e.d. meegenomen, in de hoop na afloop een autograph van onze held te kunnen bemachtigen. Maat Roelof Valk kende vanavond geen schroom. Hij heeft samen met een Duitse fan nog geprobeerd om afloop via het podium door de beveiliging heen te breken. Het plan was, dat Roelof zijn held Roger een hand zou geven en dat ik als een Daan Hooikaas een z.g. snapshot zou maken. Een soort van overrompelingstactiek. Een kansloze exercitie zo bleek! Jammer van onze mislukte kamikaze actie op basis van een overigens strak en briljant bedacht plan.
Die Duitse fan pakte het later, buiten onze waarneming om,  kennelijk heel anders aan. Hij deed zijn zojuist buitgemaakte handtekening tegen een forse vraagprijs alweer in de aanbieding. Ja.ja Je hebt fans en fens
Dus moeten we het op dit weblog, op deze zondag met foto's doen, die je stipt genomen ook niet in de Harmonie mag maken. Maar het zou mijn rock-and-roll hart verscheuren als ik mij aan dat soort misplaatste verboden zou houden. No way!


zaterdag 29 oktober 2011

Occupy Nu, Kernraketten Toen...

Zaterdag 29 oktober1983. Achtentwintig jaar geleden dus. Een verjaardag om nooit meer te vergeten. Een dag met een gouden randje. How come...?  Nou, ik was destijds in Den Haag deelnemer op de grootste vredesdemonstratie ooit!  Het ging toen om het plaatsen van 48 nucleaire kruis-en persing raketten op Nederlandse bodem. Ik maakte deel uit van die 550.000 tegenstanders waaronder Prinses Irene. Ze maakte met haar toespraak daar diepe indruk!
No Nukes....Natuurlijk zijn die massavernietigingswapens uiteindelijk niet geplaatst.
Deze vijf Friese, misschien zelfs Sneker "Angels" op de voorgrond van deze foto zaten samen met mij in een van de speciale bussen naar Den Haag.
Hoe zou het ze zijn vergaan?

vrijdag 28 oktober 2011

Rock the Boat

Vandaag ons Verano-sloepje uit het water gehaald. Mosseltjes en algen aanhechting met de HD-spuit van de buitenbodem verwijderd daarna in de winterstalling op de Eker gebracht. Nuttige vrijdag.
Morgen een jaarlijkse terugkerende feestdag met 's avonds als toegift special gueststar Mr. Roger McGuinn solo in de Harmonie te Leeuwarden. Maar ook een korte terugblik naar die bijzonder legendarische 29e oktober 1983.

donderdag 27 oktober 2011

Mijn geboortehuis

Mijn geboortehuis (1950), Buren 50 Hindeloopen - Achterzijde aan de Van Meekerensteeg
foto, we schrijven 1973.
Het TV sprietje op de schoorsteen was toen goed voor Ned. 1 en 2.

maandag 24 oktober 2011

zondag 23 oktober 2011

Om de Kwaliteit fan de Romte

Tweede herfsttrip naar de Bildtpollen, Een Kweldergebied aan de Waddenzee nabij Zwarte Haan. Klik en Bekijk de voorgaande link!
Kuieren langs de dijk bij de Bildtpollen, Revisited 2011. 
 
Grotere kaart weergeven Hier zijn de beelden:

zaterdag 22 oktober 2011

Terug naar het landschap van de Middeleeuwen.

Welk landschap schilderden de 17e en 18e eeuwse Hollandse Meesters? Bestaat dat tegenwoordig nog? Gisteren vonden we op onze vrije-vrijdag zo'n plekje net over de grens bij Hoogeveen in Duitsland.
Borkener Paradies heet deze parel, gelegen en ingeklemd bij en door de rivier de Ems nabij het stadje Meppen. Borkener Paradies zoals dat zich gisteren in herfst-tooi aan ons toonde is feitelijk een Middeleeuws weiland. Dat moest en zou ik zien en ervaren. Het bijzondere van dit landschap is dat het nog ongeveer net zo werkt als het ontstaan is en zich ontwikkeld heeft. Je waant je in dit gebied echt in de Middeleeuwen. Een soort Robin Hood from Sneek. Het landgebruik is nog steeds hetzelfde (Hudewald). Een meanderende rivier de Ems en een eeuwenoud bos gevormd met majestueuze Eiken. Prachtig struweel van een formaat en een schoonheid uit de buitencategorie. Dat kom je bij ons in deze vorm zo niet meer tegen. Een geweldige ervaring. Beeindruckend zei R. in haar beste Hochdeutsch.
De Duitsers hebben dit gebied al sinds 1937 beschermd. In Nederland zijn zo hier en daar nog resten van dit landschapstype te vinden, maar bijna nergens nog zo compleet en zeker niet meer zo functionerend als dit Natur Schuetz Gebiet: Borkener Paradies
Pracht-dag!

Hier zijn de beelden:

dinsdag 18 oktober 2011

1970 - Amsterdam The Byrds

Vandaag een opwarmertje van The Byrds. De opname is van 1970 Concertgebouw te Amsterdam. Zelf zag ik The Byrds live op 21 mei 1970 in de toenmalige Diekmanhal te Enschede.
Frontman Roger Mcguinn speelt nu meer als een-en-veertig-jaar later, op zaterdag 29 oktober 2011 solo in de Harmonie te Leeuwarden.
Openbare Lagere Schoolmaat en oer Hylper Roelof Valk en ik zijn erbij om onze americana-held-avant-la-lettre uit de sixties te zien en te horen.

Listen to more The Byrds at Wolfgang's Vault.


vrijdag 14 oktober 2011

Ik zeg: 't war G O U D E N: Snitterklaas

Gusterafent self met opperste febazing keken en lustert naar myn groate neef, die as Snitterklaas op zolder bij de Weduwe Joustra de hele Sneeker Snittermeute inpakte met syn onweerstaanbare humor, sjarmes en welluidende sneeker bespraaktheid!
All-dressed-up-in-Blue. 
Een afent om noait mear te fegeten, mut ik segge. Een soort kosmysje erfaring, net suas dy legendarische heppening destyds bij de Herberch fan Moeke Jikke Ozinga, weete jum noch?
 't Regent fandaach al kommentaren en reaksies in de media.
Ik hou my der-samen met myn Piet natuurlik as naaste fewant en as primus-interparis fan de family - gewoan buuten. Vijf desember is't myn beurt, nou!

Snitterklaas: Een beeldverslag!

dinsdag 11 oktober 2011

Hard en Fair, kom daar maar eens om, tegenwoordig!

Rockabye Baby Skye
Meervoudig winnaar van de Kyokushin Karate Waterpoortcup, Lichtgewicht Peter Kool Smit (35) is onlangs vader geworden.
Is hij zaterdag a.s.ook in staat om voor de derde keer op het hoogste Podium in de Sneeker Sporthal te staan? Wie weet? We zullen het meemaken: g o u d e n.
Kom zaterdag eens kijken in de Van Giffenstraat!

Karate: Hard maar fair!
Kom daar maar eens om, tegenwoordig!


Waterpoortcup 2011 Kyokushin Karate

 
Posted by Picasa

Welke auto krijg jij in de Hemel?

Deze zag ik dagblad De Pers van dinsdag 11 oktober 2011 op pagina 19. Beter goed gejat dan slecht verzonnen, dat vindt de Pers kennelijk ook...Drie mannen krijgen een auto (BMW 500 Be My Wife) - van een oogverblindend mooie blonde engel. Wie het minst heeft gezondigd, denk aan: sex voor het houwelijk, scheiden, buitenechtelijke relaties krijgt de mooiste bolide....kijk maar hoe het uitpakt!

zaterdag 8 oktober 2011

Sleuvegravers fan de Waterpoortcup


Projectgroep Organisatie Waterpoortcup  INTERNATIONAAL KYOKUSHIN KARATE-TOERNOOI.
vlnr Auke Zeilstra, Frank Popma, Sven Talman,  Lea Koenen, Anske Smit en Maaike Baakman.
Peter Smit en Wilbert ten Have ontbreken op de foto.
See Ya 15-10-2011 at The Sneker Sporthal!

vrijdag 7 oktober 2011

Passie

Tink Oars

Eindelijk een commercial, die helemaal op de waarheid berust. #Scharrelkinderen

Van Snitter naar Sayonara is een kleine stap

Op zaterdag 15 oktober is het weer zover. Kyokushin Karate van het zuiverste water en van Internationale Allure. De Waterpoortcup in de Sneker Sporthal staat in de Europese Kyokushin Karate Wereld te naam en faam bekend. Over de 150 deelnemers uit binnen en buitenland strijden op de gewijde grond van de Sneker Sporthal. Have a meet-and-greet in deze Madison Square Garden van de Sudwesthoeke - The World's Most Famous Arena in the heart of New York City- See ya there, right!

woensdag 28 september 2011

Beat from Holland

Harry "Cuby" Muskee (1941-2011)
Harry Muskee,- alias Cuby - tijdens een pauze in Cafe Friesland Sneek 1966
(foto Frits Zweed - Hindeloopen)

zondag 25 september 2011

Harje de Seine

Ken je as slap sesticher nog wel de frontman speule van een rock-en-roll band? Dat fraagt Huub vd Lubbe sich as sanger en frontman af, in de documentaire over de Dijk, die op de Nederlandse Filmdagen 2011 in première gaat.
Der is 't laatste jaar heel wat met de Dijk gebeurt. Op een gegeven moment hewwe je 't gewoan wel had.
Wij (oa.Ibo-Jan en Han.B) wete wel bij onderfyning, dat Huub ok briljant is in onder andere literaire dingen, we-met hij in meerder opsichten syn broek ophouwe ken.
Nou die twyfel was bij umself en de band fijdachafent in ieder gefal  nyt an af te sien. Het was ergens wel een bitsje histoaries moment der in Leewarden. Een bak fol spik-splinter-nieuwe Dijkferskes, die fandaach op CD utkwamen, hoorden we exclusief live speult in de Friesland Bank Zaal van der Harmonie. Prachtige ferskes, met teksten hier en daar wel een bitsje swaar op de haan. Alles femongen met bekende en minder bekende daans- en metsingkrakers o.a. het monumentale Niemand in de Stad, ensu.
Een belefenis werfoar ik altyd weer mien laatste losse grypstuuvers uut mien kontbuuse trek om naar 't Teater gaen. Webij ik in al de jaren nog noait door de Dijk c.s. besoandemitere bin. Ok nou niet! Alles staat nog rechtoverend. Miskyn ok omdat ik mij -mear as ooit bewust bin- dat we met syn allen daanse op'e Vulkaan

zaterdag 24 september 2011

De Dijk Harje de Seine

Of te wel Scherp de Zeis. De titel van de nieuwe CD van de Dijk, die vandaag is uitgekomen.Hier alvast de pix van de GIG van vrijdagvond. Morgen even een blogje hoe het was in 058 in De Harmonie