zondag 31 januari 2010

Mut kenne

De week van blogmaat Henk van der Veer begint vandaag op zondag en niet op  maandag (!) fleurich met een karnalvalskraker van onse eigen sneker zware jonges. Disse van Jos van Oss kreech ik ut betrouwbare bron tipt! Het verhaal van een zachte gee en een harde el! O.k.onderbroekenlol, lage cultuur zoals u wilt,  mar ok wel weer lache.
Ik geef toe een hele overgang in vergelijking met het vorige logje.
Mut kenne op dit weblog ....

donderdag 28 januari 2010

IM

Eergisteren ging hij op reis. MCB, de vader van R. overleed op zijn één-en-tachtigste in zijn woonplaats Hylpen. (Hindeloopen) Hij werd op één van de boerderijen aan de Ivige Leane in Scharnegoutum geboren. Hij begon in zijn jeugd als veertienjarige bij de  boer als jongfeint te werken. Daarna bakkersknecht, ober, stratenmaker, redacteur van het blad van zijn vader "De Friese Veefokker", ziekenfondsman, zeeman-veeverzorger, handelsvertegenwoordiger, verkoopleider, leidinggevende, raadslid, wethouder, overtuigd sociaal democraat, voorganger, vrijmetselaar, een man van het grote gebaar, liefhebber van techniek en alles wat rijdt, iemand-die-voorop-liep en vol zat met tonnen aan verhalen en anekdotes Hij besloot zijn maatschappelijke carrière als Directeur van het Bejaardenhuis Nij Dekema State te Weidum. Zestien keer in zijn leven verhuisd! Hij heeft o.a met zijn ouders voor de WO II in Sneek gewoond. Op één van de dertien OBW (Oud Burger Weeshuis) boerderijen, thans bekend als de voormalige jeugdherberg de Wigledam. model boerderij in Sneek.
Sinds 1948 overtuigd en gepassioneerde Hylper, met veel maatschappelijk vrijwilligerswerk achter zijn naam.! Hij wilde voor al die onbezoldigde inspanningen onder de zon nooit een onderscheiding. Gelet op zijn betrokkenheid, zijn staat van dienst en in vergelijkbare gevallen, had  H.M. de Koningin hem op zijn minst wel drie lintjes moeten geven, maar dit terzijde!!
Maar,...bovenal natuurlijk een vader voor zijn kinderen en een Aete voor zijn kleinkinderen, een Oeraete voor zijn achterkleinkind.
Voor mijn betekent zijn Einde ook, een einde van een tijdperk. Nu heb ik geen huisje-van-kom-aan meer in de Stad van mijn Vader.
Ik zal het voortaan moeten doen met de Leugenbank of de Blaauwe Loads en misschien een kopje koffie in of op het terras van de Hinde of de Brabander. 
Momenteel zijn we als naaste familie druk in de weer met de voorbereiding van zijn begrafenis. Reken maar, dat we daar met zijn allen iets moois van maken! Op zaterdagmorgen dragen we hem onder het overweldigende geluid van de torenklokken van dy Aalde Skeve Gryze van de Grote Kerk, lopend in een lange stoet, naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats in Hylpen. We begraven we hem op een heel mooi plekje, naast zijn vrouw Grietje Trijntje Stallmann! [...]Mooi!

Michiel C. Bosma Hindeloopen 1928- 2010

Relevante links met betrekking tot het overlijden op 26 januar 2010 van Michiel C. Bosma, voormalig PvdAWethouder in de Gemeente Nijefurd.

Regio NweZ

Leeuwarder Couant

Groot Sneek (Wim Walda)

Snekerinternetkrant (Henk Doevendans)

maandag 25 januari 2010

Natura 2000


Omdat het onderwerp Natura 2000 mij als gebiedsmedewerker na aan het hart ligt zal dit in de toekomst op mijn blog een prominenetere plaats innemen. Daarom komt dit ANP persbericht mij vandaag perfect "in de kaart". Op deze manier neem ik mijn geïnteresseerde lezer(s) mee in de wondere wereld van Natura 2000.  Ik verwacht, dat de uitwerking nog wel eens stof doet opwaaien tussen boeren en natuurbeschermers. Om een beeld te vormen waar het om gaat hem om gaat blijven we heel dicht bij huis. Het Sneekermeergebied maakt deel uit van Natura 2000. Een belangrijk onderwerp dus....
De Tweede Kamer praat dinsdagavond met premier Jan Peter Balkenende en de ministers Gerda Verburg (LNV) en Jacqueline Cramer (Milieu) over Natura 2000.
- Wat is Natura 2000 eigenlijk?
Natura 2000 wordt een Europees netwerk van natuurgebieden dat ervoor moet zorgen dat het aantal planten- en diersoorten niet afneemt en mogelijk nog toeneemt. In Nederland worden het 162 gebieden op land en de grote wateren. In totaal gaat het om ongeveer een miljoen hectare, waarvan twee derde deel water.
- Wat zijn bekende Natura 2000-gebieden?
De Veluwe, de Loonse en Drunense Duinen, het Naardermeer, de Meinweg en de Sint Jansberg zijn al bekende natuurgebieden. Voor het einde van 2010 moeten alle gebieden zijn aangewezen zodat duidelijk is welke natuurwaarden op welke manier in stand moeten worden gehouden. Al aangewezen als Natura2000-gebied zijn onder meer: IJsselmeer, Oosterschelde, Westerschelde en Saeftinghe, de duinen van Schoorl en de Oostvaardersplassen.
- Waarom ontstaat er discussie over de plannen?
Omwonenden, natuurbeheerders en bedrijven (boeren, burgers en buitenlui) moeten het eens worden over het beheersplan waarin wordt vastgelegd wat er wel en niet mag in een gebied en hoe de natuurdoelen worden bereikt. Daarbij staat vast dat de aanwezige natuur er door de plannenmakerij niet op achteruit mag gaan. (Agrarische) bedrijven met grond aan de rand van een natuurgebied vrezen dat zij 'op slot' gaan omdat de natuur voorrang krijgt. Organisaties als VNO-NCW en LTO beklaagden zich meer dan eens over de ingewikkelde procedures en vinden dat ondernemers nu bijna ,,onmogelijk onderzoek'' moeten doen naar de effecten van hun activiteiten op de natuur.
- Was er al eerder reuring over Natura 2000?
In 2007 bestond de vrees dat door strikte natuurbeschermingsregels evenementen als de Elfstedentocht, de Nijmeegse Vierdaagse of de sloepenrace naar van Harlingen naar Terschelling zouden verdwijnen. Minister Verburg stelde dat dit soort evenementen gewoon in het beheersplan kunnen worden opgenomen, maar dat de sloepenrace natuurlijk niet in het broedseizoen kan plaatsvinden. In de Oostvaardersplassen had bijvoorbeeld het NK marathon op natuurijs plaats. Dus: veel kan, maar niet alles.
- Waarom is dinsdag het debat in de Tweede Kamer?
PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren willen uitleg over een actie van premier Balkenende die bij de Europese Commissie pleitte voor meer balans tussen economie en ecologie door aanpassing van de regels voor Natura 2000. De PvdA en PvdD noemen dat een onwenselijke actie die de natuurbescherming ondermijnt.. GroenLinks vond dat de premier zich daardoor opstelde als ,,een vooruitgeschoven post voor een conservatieve landbouwlobby van het CDA''.
Deel 2 Nationale Tuinvogeltelling

Gisteren opnieuw meegedaan met de Nationale tuinvogel-telling vanuit de 5e verdieping van een grachtenpand in een Studio waar M. woont in Amsterdam. De toppen van de kale lindebomen, met sneeuw bedekte takken aan de Brouwersgracht leverden slechts een score van twee houtduiven op.
In de gracht bij de woonboten een ploeg van een-stuk-of-veertig hongerige kokmeeuwen. Ik verwerk ze niet in de telling, maar rangschik ze onder de term patat-meeuwen in mijn eigen rooie analoge opschrijfboekje
Het weer werkte zondagmorgen niet echt mee; voor de foto wel!  Het levert een Anton Pieck beeld, met als bonus besneeuwde auto's en woonarken op. In één van de tegenover liggende panden woont zanger/acteur/runner Thomas Acda, maar dat terzijde.


zondag 24 januari 2010


Marathon C rijders in Hindeloopen


In Friesland geen schaatsijs meer? Daar denken ze in Hindeloopen heel anders over! Zaterdagochtend organiseerde IJsclub Hielpen (Hindeloopen)een marathon voor regionale C-rijders op het IJsselmeer.
Op een prachtige baan van 900 meter met een dikte van ruim 9 cm. 
werd het een leuke strijd, die beslist werd in het voordeel van Jan Haga te Burgwurd

Achterste rij vlnr: 1. Jan Haga 2. Frans Mulder 3. Folkert Hobma .
Voorste rij    vlnr: 4. Gert Wijnja 5. Klaas Poepjes
Finish IJsselmeer Marathon Hindeloopen 2010
tekst  :Wilt Kelderhuis.
foto's : Leloïc van Lierde.

zaterdag 23 januari 2010

Nationale Tuinvogeltelling 2010Van 10:30 uur tot 11:00 uur doen we mee aan de tuinvogeltelling. Knus, samen  en met een kopje koffie een half uurtje voor het raam zitten kijken naar fouragerende aan en af vliegende zangvogeltjes  De centrale verwarming op 6 en tekeningen van Marjolijn Bastin uit het weekblad Libelle paraat voor de soorten verificatie. Wat een zaterdagmorgenweelde. Op de buitenthermometer is het 0 graden. In de tuin ligt nog sneeuw en de aangrenzende vijver ligt nog helemaal dicht gevroren. Grijze lucht. Verder in de aanslag, Dorrestijns Vogelgids."Krijg ik tijdens een wandeling een kneu in het vizier (Carduelis canabina) met dat prachtige zachte rood van kruin en borst of het barmsijsje (Carduelis flammea), dan hap ik naar adem, mijn ziel beweegt, mijn bloed gaat sneller stromen. Dat krijgt een glas bier niet voorelkaar!"  En het ontroerende citaat "De vogel is niet zomaar een gevleugelde vriend, hij is een heraut uit het Paradijs!"
Vogelbescherming helpt ons een handje met het telformulier op hun website. Hierop staan afbeeldingen van de meest voorkomende soorten al vermeld. Nog nooit ging een halfuurtje voor het raam zitten zo snel voorbij!
Morgen weer: same time, same place & same partner.

vrijdag 22 januari 2010

Mijn Avatar in de lage landen

Hoezo depressieve dorpelingen in Nederland??
De film Avatar is hard op weg om de meest lucratieve film aller tijden te worden. De film wordt in China door de autoriteiten met argus ogen bekeken.
De rolprent zou volgens Chinese bloggers tonen op welk een grove wijze de  inwoners op het platteland destijds uit hun dorpen werden verdreven.

Avatar from interalphanske on Vimeo.

zondag 17 januari 2010

S y t s i n g a w i e r s t e r l e a n eSytsingawiersterleane - Bij deze straatnaam in Sneek moet ik altijd denken aan de bekende sneker, wijlen Piet Hoomans. Hij woonde in deze straat en was in leven oprichter en directeur van o.a. Peha Handelsonderneming N.V. in Sneek. Deze groothandel bekend o.a.van import en export van kerstartikelen en kunstvoorwerpen hield kantoor en opslag op het industrieterrein aan de Kamerligh Onnestraat. Van 1971-1973 was ik in dienst bij de firma PEHA.
De heer Piet Hoomans was een gearriveerde zakenman. Hij had een mooi bedrijf opgebouwd. Zijn beide zonen waren voorbestemd om de zaak over te nemen en te continueren. Hij was van mening, dat mensen die zijn bedrijf vertegenwoordigden in een netjeze auto bij de klanten moesten verschijnen. Persoonlijk had hij een uniek automobiel. Hij was in de wijde omgeving van Sneek en omstreken de trotse bezitter van een exclusieve NSU RO-80. Een voor die tijd heel bijzondere auto uitgerust met een wankelmotor, met een ongekende mooie ronde vormgeving, moderne materiaalkeuze en sublieme wegligging. Op een middag nam ik tijdens kantooruren de telefoon op en kreeg een agent van de Amsterdamse Politie aan de lijn. De diender vroeg of de heer Piet Hoomans ook aanwezig was. Ik antwoordde: "Een ogenblik geduld alstublieft, ik verbind U door" en verbond hem door met de toevallig tegenover mij zittende mijnheer Piet Hoomans.
Zomaar de Amsterdamse Politie aan de lijn was op dit degelijke handelskantoor geen buisiness as usual. Ik luisterende dus met meer dan bijzondere belangstelling naar het gesprek tussen beide heren. Het gesprek mondde al snel uit in een verbaal gevecht tussen twee kemphanen, die aan het baltsen waren. Toch werd mij al vrij snel duidelijk dat alle ophef te maken had met een vermeende parkeerbon opgelopen tijdens een zakenbezoek in onze hoofdstad. Hoomans had zijn paradepaardje de RO 80 veel te lang terhoogte van nummer 148 op de Brouwersgracht laten staan. Hij had zijn parkeer limiet overschreden. Naar mijn persoonlijke inschatting: "willens en wetens." Nadat Hoomans alle ten laste gelegde feiten categorisch had ontkend en dito gedrag uit de kast had getrokken: verbaal geweld toepassend, armen zwaaiend, benen stampend, het stemverheffen tot kunst verheven, gaf hij zich uiteindelijk schoorvoetend gewonnen. Deze taaie Mokumse diender van het Bureau Warmoesstraat aan de andere kant van de lijn wilde daarna het exacte adres weten van verbalissant Hoomans uit Sneek.
Het was voor hem een vreemd en raadselachtig adres. Een telefoon-en postcodeboek stond hem destijds nog niet ter beschikking.
Hoomans antwoordde een beetje vaag en binnensmonds door de hoorn van de zwarte bakelieten telefoon in het Fries zijn adres:" S y t s i n g a w i e r s t e r l e a n e"
Waarna de inmiddels tot op het bot getergde diender door de lijn snauwde: "Wat zegt U?" . Waarop de heer Piet Hoomans zijn actie nogmaals -een beetje demonstratief - zijn adres:" S y t s i n g a w i e r s t e r l e a n e" herhaalde
Hij zei: "nee, ik ga het niet voor u spellen" En passant voegde hij -als geboren onderhandelaar/zakenman - eraan toe: "Als u mijn adres "Sytsingawiersterleane" in één keer goed op enveloppe van uw proces-verbaal schrijft, dan geef ik mijn overtreding ruiterlijk toe en betaal ik onverwijld de boete per overschrijvingskaart van de Post-Cheque en Girodienst. Als mijn straatnaam " S y t s i n g a w i e r s t e r l e a n e" in Sneek fout geschreven staat, krijg ik van U het voordeel van de twijfel en hoef ik de bekeuring niet te betalen.
Is dat een deal of niet? vroeg de Sneker zakenman opnieuw - een beetje uitdagend - aan de diender van het Amsterdamse Politiebureau Wamoesstraat.
Het gesprek eindigde uiteindelijk in een hartelijke sfeer. Het werd geen deal, zoals dat meestal wel tussen twee van dit soort grootheden betamelijk is.

zaterdag 16 januari 2010

The Movie

Vandaag geschaatst op het IJsselmeer. Kijk voor een indruk naar dit clipje, dat ik onderweg - op de schaats - voor dit weblog maakte.

video

vrijdag 15 januari 2010

Lagune tussen Hylpen en Molkwar

Schaatstoertocht IJSclub HylpenVanmiddag heerlijk geschaatst op het parcours van de IJsclub Hylpen. (Een soort "Natural holyspot" aan de kust van de voormalige Zuiderzee in Hindeloopen, waar ik in mijn  vroege jeugd de status van 'Scharrelkind' heb verworven.) Dit magistrale parcours ligt in de IJsselmeer lagune genaamd "Haichsâând", deeluitmakende van het Europese Natura 2000 gebied gelegen tussen Hylpen en Molkwerum.
De IJsclub Hylpen heeft daar een hele mooie baan van circa vijf kilometer uitgezet. Morgen vindt daar IJs en Wederdienende de enige IJsselmeer Kust Toertocht, op de schaats plaats
De Hylper IJsclub weet uit ervaring, dat er er erg veel schaatsanimo is voor dit evenement en verwacht heel veel deelnemers! De omstandigheden op en rond de baan en de locale situatie in Hylpen heeft echter zijn logistieke en verkeerskundige beperkingen. Vandaar dat de Hylper organisatie een heel verstandig besluit heeft genomen en het maximum aantal schaatsdeelnemers heeft vastgesteld op 2000.
"We sluiten Hylpen bij de spoorbomen en de weg naar Molkwerum af op het moment, dat we het maximum aantal kaartjes hebben verkocht," aldus een gedecideerde IJsclub Hylpen voorzitter Kelderhuis.
Kelderhuis is zeer optimistisch: "Vannacht nog een paar graden vorst, dan ligt morgen de ijsvloer er prachtig bij. Het wordt op deze natuurlijke baan  puur genieten. Vanavond nog een briefing voor zo'n 50 Hylper vrijwilligers. Enthousiastelingen, die spontaan meedoen om hun Hylper sportieve winter-evenement goed te laten verlopen"
Qua pubiciteit heeft Hylpen ook niet te klagen. Omrop Fryslan, SBS 6 en de EO, ze staan in de rij om vandaag en morgen mooie plaatjes te schieten van deze unieke IJsselmeer Kust Schaatstoertocht, die wordt gehouden in het decor van deze bijzondere historische omgeving.
Wilt Kelderhuis -een goedgemutste multitasker- is o.a. ook Rayonhoofd van de Elfstedentocht in Hylpen vertrouwde mij uiterst confidentieel toe, dat de echte Schaats-11-Stedentocht nu echt weer een dag dichterbij is gekomen, maar dat kun je beter niet bloggen, Anske.... waarvan akte
vrijdag 8 januari 2010

Sneek-The End

Westen winden waaien
om de Waterpoort
Brokken dwarrelen dwingend
Buigen zeker zuidwaarts af.
Uit de niche
van vergane Glorie
Komen Afbouwers
tevoorschijn uit hun Krochten.
De allerlaatste ronde
door de binnenbocht,
als beloning voor
betaalde loyaliteit.
Een rondje redelijk alternatief
om het kennelijke Kardinale Punt
te maken.
Sneek, de mond gesnoerd
voor een hoger doel.
Een zouteloze hoofdrol
in een latent
onwillig en onwennig
geordend geografisch geheel.

tekst: Interalphanske.

zaterdag 2 januari 2010

Overval van Sneker Dichters


De Sneker dichters Marten Visser, Baukje van Kesteren en Anske Smit pleegden tijdens een turbulente en rumoerige jaarwisseling een bijzonder brute overval op de site "DICHT IN DE BUURT"
Zij zetten hun gedichten over Sneek letterlijk op de de digitale kaart van het dagblad Trouw.nl regionale gedichten.
Elk gedicht op deze Trouw-website over woonplaats, buurt, favoriete plekje of een ander regionaal onderwerp kun je hier terug vinden. De gedichten die op de kaart verschijnen, worden gebundeld in een boekje dat vanaf Gedichtendag bij Trouw te koop is.