zaterdag 31 januari 2009

Ce Lundi-là

De Noorderzon scheen.......'t was op een maandag.....Vrijdagavond op TV, de opvolger van Het Schaep met de Vijf Poten. Het Vrije Schaep, het vervolg met veel amsterdamse humor, geweldige nederlandstalige liedjes kortom topamusement pur-sang. Kees van Kooten vertaalde (hertaalde) ooit voor Conny van den Bos - Ce lundi Là - onnavolgbaar:Kijk naar de remake en luister ook naar briljante invulling van de gitaar!

Toen hij de deur dichtdeed met 't paspoort in z'n jas
Had zij totaal geen weet en stond de snelkookpan op 't
gas
Ze zouden zo gaan eten, de vier placemats lagen klaar
Daar stonden ouwe auto's op maar hij droeg halflang
haar
Ze hadden 't zo goed, ze hoefden niets te laten staan
Hij deed iets in computers dus dat was een prima baan
Plus twee gezonde kinderen en financieel nooit klem
Hun dochter leek zo leuk op haar, het jongetje op hem

Maar...
Hij verdween, nergens heen
't Was op een maandag
Toen hij verdween, nergens heen
De noorderzon scheen

Hij kreeg die drang wel vaker en dan ging 'ie onder 't
mom
Van "even met de hond uit" soms wel negen straatjes om
Wanneer 'ie nuchter thuiskwam dan lag zij alvast in
bed
Ze vreeen zich tevreden of hij nam een slaaptablet
Deze maandag hing er iets meeslepends in de lucht
Het kroop bij hem naar binnen en 't joeg hem op de
vlucht
Voor 't geluk en voor de zekerheid en voor hun ouwe
dag
Hij wou een ander leven dat niet uitgestippeld lag

En

De hele weg naar Schiphol had 'ie ogen in z'n rug
Die negen jaren huwelijk, hij keek er vreemd op terug
Hij was al half een ander en die ander zou wel zien
Op IJsland of in Canada, hij had een mille of tien
Hij voelde zich zo'n twintig, weer opnieuw alleen van
huis
De plastic beker koffie smaakte half zo goed als thuis
En hij vond een wollen wantje van z'n zoontje in z'n
zak
Toen scheelde 't even weinig of hij huilde en hij brak

vrijdag 30 januari 2009

...and the winner is.

Ramsey Nasr. Dichter des Vaderlands,

[...] hoe kwamen wij zo snel van nietig tot lomp
van weerschijn tot alomaanwezige schreeuwhomp?
hoe kon uit zuinige rupsen dit hummervolk opstaan?

Die laatste zin:
"hoe kon uit zuinige rupsen dit hummervolk opstaan?"
gouden, geeft voor mij aan dat er maar één de winnaar kan zijn,

....ondanks onze steun voor/stem op: Tsead!!

p.s. ik zoek al heel lang het gedicht 'Oostende' van Hugo Claus!
Wie helpt mij aan de tekst??


donderdag 29 januari 2009

Âte Bertus



Âte Bertus
Iek kèn my nâât huege,
dòt er óait een Hylper
yn myn tyd wië,
dy it yn syn bealch kreag
nei Wââens te goan
om te betynken,
dot de Fryzen, de Hollanders
feslynt hèwwe.
Jimme wòl??
Mar no hearde iek lèsten,
dot der froeger toch wolres
Hylpers hènne gééngen.
So ies der nò een ferhoal
bekènt ûût de eeaste helft
fan de foarigge ieuw,
dot Bertus Stallmann,
mei syn broer Jehannes,
swaiger Hindrik Kuipers
en Seecle
- elk jiër mei jerre fèweren, op e fyts -
nei Wââens gééngen.
Johannes, het roeger yn de bek,
séé tjin syn broer Bertus:
"Bertus, doe must mar rekkenje
dot se hir heel het méénsken
de hèassens inslynt hèwwe!"
Bertus, wy mei dy
oenfesnyde ûtspraik
fan syn broer Jehannes óën.
Hy kó der naaet tjin,
al dòt ferbòale gewelt.
Hy séé op een sèfte,
tegelyk ynhâldene tóóan
"Doe must naaet.....Jehannes"

woensdag 28 januari 2009

De Slach

Vanavond wordt de Dichter des Vaderlands gekozen. De toon van de campagne was ongekend hard, maar het leverde wel aandacht voor de poëzie op.



video
De Slach,

Moarn feroverje’k de Hymel foar dy
East de loft,
Den de wynt en den de wolken
Foar dy
As’n twirre, fan’t oenwear dy fenoate wekkermekket
En doe sochst troch ’t ruut nei buutnen
En doe sochst my op ‘e moene stoan
Fenoate!
Den bestoarme’k de Hymel
En as’k felon
Felon iek foar dy
En naat foar niks !

Miskien ies de swyrtekracht sterker
Miskien bin’k wol mekke om te sterven
Mar as’k fal
Fal’k as ’n Yngel
Dy’t op go gelok fetrout
Moarn feroverje’k de Hymel foar dy

Alle goaden stoane oen myn kaant
Ek de dyvel ies my trou
Moarn feroverje‘k de Hymel foar dy

Hylper wodden:Anske Smit
Fry nei: Stef Bos

dinsdag 27 januari 2009

Duidelijkheid over Klein Tinga

Internet is een snel medium. Jan uit Duinterpen reageert zonet op mijn weblog en op Allemaal Snekers, als volgt: "Nog even een aanvulling op mijn verhaal over mijn vader. Inderdaad woonde de familie niet in 1914 op Klein Tinga. Ik heb de familiepapieren er maar even bij gepakt.
"Trijntje Sjoerds Huitema 1868-1955 trouwde met Jouke Popkes Deelsma, eerst vestigden zij zich in Jirnsum, later in Bolsward, daarna in Burgwerd, dat was de boerderij met later de kanoverhuur en restaurant midden in het dorp. Daar kwam mijn vader en zijn zusje terecht na hun vlucht uit België. In mei 1918 verhuisden ze naar Bolsward om te rentenieren maar in datzelfde jaar maakte de oktober-revolutie een eind aan hun vermogen omdat ze dat belegd hadden in aandelen in de Russische Spoorwegen. In 1922 moesten ze opnieuw aan het werk en begonnen met een broer en zuster een nieuw bestaan op Klein Tinga bij Sneek. Jouke sterft in 1927 en Trijntje blijft nog tot 1930 op Klein Tinga en verhuurt daarna de plaats aan haar broer Hieltje Huitema met zijn gezin. In 1937 verkocht Trijntje de plaats en moest Hieltje vertrekken". 
Op deze manier klopt het verhaal over de bewoners van Klein Tinga beter."

Haré Jan: "bedankt voor het verschaffen van helderheid over Klein Tinga."!
Het verhaal van Klein Tinga staat ook op het netwerk:

Bezoek Allemaal Snekers.


maandag 26 januari 2009

Klein Tinga, de boerderij en de Molen

Onlangs kreeg ik een twee tal oude foto's uit het familiebezit van Willem Eizenga uit Leeuwarden. Deze oud Sneker is een loopmaat van mij. Het zijn foto's van de boerderij van zijn overgrootvader onder Sneek. "Mijn overgrootvader Joost Dijkstra heeft daar gewoond van 1890 tot 1924", aldus Willem Eizenga. De bovenste foto is gemaakt rond 1900. Joost Dijkstra was tevens molenaar van de polder Tinga
De (spinnekop)molen is op beide foto's te zien. De personen die op de voorgrond staan zijn van links naar rechts een knecht...?, Ids Takoma (zoon van de tweede vrouw van Joost Dijkstra), dochter Marijke Dijkstra, Joost Dijkstra en zoon Fokke Dijkstra.
De onderste foto is vanaf de andere kant genomen en in een latere periode gemaakt, in februari 1910 met het hoge water in Friesland. Te zien is dat de kop van de boerderij van toen al vernieuwd was. Op het erf (links van het voorhuis) staan Joost Dijkstra daarnaast zijn tweede vrouw Jacomina Oosterhout en links daarvan hun dochter Jitske Dijkstra. In het bootje zit in het midden zoon Fokke Dijkstra.
Via dit weblog wil hij graag in contact komen met VHS Vereninging Historisch Sneek. Deze foto's zijn voor hun beschikbaar.

Inmiddels reageert ene Jan uit Sneek, woonachtig in Duinterpen via dit weblog op deze foto's Hij houdt er naar mijn mening  een afwijkende interpretatie op na!
Jan zegt in een reactie op beide foto's: "Dit is de boerderij waar mijn vader gewoond heeft". Hij kwam als vierjarig jongetje met zijn zusje in 1914 uit Antwerpen. Antwerpen was toen oorlogsgebied en hun vader kon als weduwnaar niet meer op hun passen.
Zij kwamen bij de fam. Huitema-Deelstra terecht, die zelf geen kinderen hadden. Ik zelf ben in 1986 hierin Sneek komen te wonen, in Duinterpen vlakbij deze plek. Toen waren de restanten van deze plaats nog aanwezig"

Mogelijk kunnen de specialisten van de VHS duidelijkheid scheppen in deze kwestie. Misschien hebben betrokkenen de locatie niet helemaal scherp. In die tijd was er zowat bij alle boerderijen een molen in de buurt. De omgeving van Sneek was bijzonder waterrijk. Hoge waterstanden waren toen vrij normaal.









zondag 25 januari 2009

Droom over mijn moeder

Droom (Gerard Reve)
Vannacht verscheen mij
in een droomgezicht
mijn oude moeder,
eindelijk eens goed gekleed:
boven het woud waarin
zij met de Dood wandelde
verhief zich een sprankelende stilte.
Ik was niet bang.
Het scheen mij toe dat ze gelukkig was en uitgerust.
Ze had kralen om die goed pasten bij haar jurk.

Reve yn't Hylpers:
video
nog een keer Reve yn 't Hylpers, Grafsteen te Baluwhuis

video

zaterdag 24 januari 2009

Videovonken van Bouwmantsje

Gisteren blogde ik over het project Bouwmantsje. Onderstaand een eerste proeve van een tweetal videovonken uit ons programma. Een vers over de verjaardag van Chuck Berry en over een britse vliegenier boven het IJsslemeer in WO II. Primair liggen onze roots in Hylpen en zijn we daarom op onderstaande platvorm te vinden. Hier willen we echt doorbreken in dit taal en cultuurgebied gebied zit onze doelgroep en willen we heel graag wereldberoemd worden!

Bekijk mijn pagina bij Allegàr Hylpers


vrijdag 23 januari 2009

Across the Borderline

Met Pink-Pop komt "The Boss" naar Nederland. Hij gaat de grote plas over, across the borderline. Een optreden van circa drie uren. Hierbij voor diehardfan uit Sneek, Bas van de Walrus het weergaloos mooie nummer Across the Borderline geschreven door Ry Cooder.
Allemaal horscategorie van de popmuziek, mensen!

Vandaag, samen met JK uit Groningen gewerkt aan ons programma Bouwmantsje. Ons project begint nu echt serieus te worden. We zijn tevreden over het eerste ruwe reslutaalt. Het schaven gaat nu gewoon door. Het programma staat in een eerste concept op video. Dat werken we uit en is de basis hoe we het verder neer zetten! Nooit eerder vertoond, ´n klein half uurtje, een combi van Hylper Poëzie en Drentse Gitaarliks, low profile en straight from the heart. Yn´t Hylpers, gewóan ròcht ûût ´t hèat.
De premiere hebben we geplanned in mei aanstaande.

donderdag 22 januari 2009

Nieuwe site Johan Vogelzang



Johan Vogelzang heeft een nieuwe site. Hij kapt met de site van Streekmedia. Naast de professionele journalistiek is een andere passie verder in hem aangewakkerd en tot ontwikkeling gekomen. Deze passie: de fotografie laat hij zien op het world-wide-web. "Je mag gerust reclame maken voor mijn site, of gewoon ervan genieten", aldus Johan. Bij dezen Johan, ik doe beide!! Veel succes en plezier met de site!


dinsdag 20 januari 2009

(Prijs)vraag

Wat is de juiste benaming van deze mand? Met welk doel wordt deze mand opgehesen ?
Voor de winnaar(s) is er eeuwige roem te vergaren!
Reacties voor 1 febrauari a.s.

foto:Wieb van der Heide

zondag 18 januari 2009

Gezondheid en Geluk



Vanmiddag even een kijkje genomen bij het Health & Happiness Congress in Sneek.
Het Health and Happiness Congress is georganiseerd door Peter Smit en Fleur Gelderblom. Het is in het leven geroepen om meer bekendheid te geven aan preventieve methodes om gezond, fit en vitaal te blijven. Zelf heb ik actief meegedaan aan het z.g. Biodanza. Niks geen zwééfkéézerij! Gewoon dansen vanuit het hart, Gouden......! Op de foto is Wietske Krist in actie bij haar standje over voetzoolreflektie.
Na afloop kreeg ik een fortune-cookie. Binnenin zat in een briefje met de volgende tekst: "Je avontuurlijke ideeën zullen leiden tot spannende avonturen" Ik ben benieuwd......morgen eerst maar weer gewoon helpen in Liwadden, gebieden te ontwikkelen!

Heilige tekst

DESIDERATA

Wees kalm te midden van de haast en het lawaai;
bedenk welk een vrede er kan heersen in stilte.

Sta op goede voet met alle mensen,
maar zonder jezelf geweld aan te doen.

Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en luister naar anderen,
zelfs als zij saai en onwetend zijn;
ook zij hebben hun verhaal.

Mijd luidruchtige en agressieve mensen;
zij belasten de geest.

Als je jezelf met anderen vergelijkt, zou je ijdel kunnen worden of verbitterd,
want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan jijzelf.
Verheug je over wat je hebt bereikt, evenals over je plannen.

Houd belangstelling voor je werk, hoe nederig dat ook moge zijn:
het is een werkelijk bezit in het wisselend fortuin van de tijd.

Betracht voorzichtigheid bij het zakendoen, want de wereld is vol bedrog.
Maar laat je niet verblinden voor de bestaande deugd:
veel mensen streven hoge idealen na, en overal is er heldendom in het leven.

Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid, maar wees evenmin cynisch over de liefde.
Want bij alle dorheid en ontgoocheling is zij eeuwig als het gras.

Aanvaard grootmoedig het klimmen der jaren: Doe met gratie afstand van je jeugd, verlang niet naar een tijd die achter je ligt.
Kweek geestkracht aan om beschermd te zijn bij onverwachte tegenslag.
Maar laat je gemoed niet verontrusten met een spookbeeld.
Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren.

Volg een gezonde discipline, maar wees daarbij aardig voor jezelf.
Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren.
Je hebt het recht om hier te zijn. En of je het doorgrondt of niet,
het heelal ontvouwt zich toch zoals het zich ontvouwt.

Heb daarom vrede met God, hoe je je Hem ook voorstelt.
En wat je werk en je aspiraties ook mogen zijn:
Houd vrede met je ziel in de lawaaiige verwarring van het leven.

Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit nog steeds een prachtige wereld.
Wees waarachtig. Streef naar geluk.

Max Ehrmann (1872-1945)

zaterdag 17 januari 2009

Nò een nummer dè 'n plàk



't Jòenkjen Mèi Wyt Hiër.

Een hàdde Nóadewynt
't Géa tòt de dyk
fàn 't Tòntjen
óenderwetter stróept.
'n sé sóender fiskers.
Yn 'n midde
wòat it róemer
de wynt lòay 'm dèl
en de sònne kóam derby.
Gááuw kykje by de
blááuwe rèddinglòads
hòfiër 't wètter fàn'e sée
trõch de slûûzen fan de
òaslûûtdyk àl sàkke ies.
Op de plètte geeltjes
nèst de skééve basalten
Wië se - jò kéék my làkjend óen.
'n Lik màntjen
mèi spiër wyt hiër,
de wynt yn d'aigen
'n blááuwen sèm-breide-trui
mei wyde hàls
swàt mesjèsteren bróók
'n poar òatràppe
gééle kloempen
mèi een kràm.
Iek héé wòl tròch:
"dèr kéék se nèi en
dèr fòal se fòar!".

Fòskjen yn Hylper Wòdden tròch: Anske Smit, jan 2009

vrijdag 16 januari 2009

Allemaal Snekers

Allemaal Snekers, Alles mag, Alles kan, niets moet!!

Oproep:
In het kader van "een rondje langs de velden", surf en bezoek vandaag ook nog even de nieuwe sneker site van het netwerk:"Allemaal Snekers" Meld je snel aan bij dit bijzonder exclusieve netwerk, bestaande uit mede-inwoners van Sneek, oud-snekers, en zoek de verbinding met iedereen die wat met 't Gefoël Sneek heeft.
Je kunt ook - met de meeste soorten van genoegen - een eigen bijdrage (foto's, video's, teksten o.i.d.) leveren aan de inhoud van deze website Allemaal Snekers!



Vind meer foto's zoals deze op Allemaal Snekers.

woensdag 14 januari 2009

Boomstronk

Vanmorgen reed ik, komende vanuit een bespreking in Follega, zoals altijd binnendoor , via één van mijn favoriete friese dorpjes:Doniaga. Langs de Wielwei uiteindelijk richting kantoor in Leeuwarden. Mijn oog viel op een voorwerp in een tuin direct aan het begin van de Wielwei te Doniaga.
Het is een behendig gemaakt houten beeld van een roofvogel (White tailed Eagle,hahaha!). Helemaal gemodelleerd met een motorzaag op een achtergelaten stuk stronk op een boomwortel. Op de foto zie je het afgezaagde stuk "overgebleven" hout er nog naast liggen.

dinsdag 13 januari 2009

Little Boots

U kunt hier in contact komen met andere Snekers over o.a 't Gefoël Sneek en sù.
De column van Hans Beerekamp, Zapkliklees in de NRC van heden inspireert mij tot het volgende. Onderstaande video is van Victoria Hesketh. Zij noemt zich Little Boots en heeft de BBC-competitie The sound of 2009 gewonnen. Het mooie aan deze verkiezing is, dat deze competitie nu eens op een ongebruikelijke manier tot stand is gekomen. Een gezelschap 130 experts maakte dit keer een top-drie van de heetste acts. Deze experts, die de muziekculturen goed kennen, zijn:bloggers (ja,ja...!),journalisten, deejays, muziekpromotors en andere door de wol geverfde en doorgewinterde liefhebbers.
Kijk naar de video, het is misschien even wennen...... het instrument komt uit Japan en heet tori-on, een soort van "sequencer", die klanken en lichtfitsen uistrooit.

maandag 12 januari 2009

The Motown Sound

Vandaag ziet Motown Abraham.....12 jan 1959-12 jan 2009
Neem even tijd en kijk naar de prachtige promo over Motown
And Philco transistor radio!
Oh! What a pleasant suprise!
Love it!
Oh yes! To fav's right now!
Then I don't have to explain!
Sweet music! All you need!

Nieuwe site over Sneek

Vandaag houdt ik een nieuwe en non-commerciële site ten doop over Snekers en Sneek. Een echt sociaal netwerk op het internet waar je zelf de inhoud kan bepalen en waar ik me verder niet intensief mee wil bemoeien. U bent van harte uitgenodigd om u aan te melden, lid te worden, kennis en informatie (foto's, video's, meningen etc) te delen met anderen die op een of andere manier ook nauw verbonden zijn met Sneek.
U kunt hier in contact komen met andere Snekers over o.a 't Gefoël Sneek en sù.
Natuurlijk houdt ik een oogje in het zeil met betrekking tot de inhoud van de website.
Nogmaals ik wil jullie heel graag uitnodigen om deel te nemen aan deze exclusieve club!
Ik ben benieuwd..........

zondag 11 januari 2009

Warm aanbevolen


Omdat ik vandaag op de schaats sta en omdat ik zondags wel vaak eens een moralistische bui heb, hierbij een knip en plakwerkje uit de NRC van dinsdag j.l. pagina 7 om helemaal precies te zijn.
In de column van Louise O. Fresco staan elf voornemens, die je met vallen en opstaan in de praktijk kunt brengen. Ik ga het in ieder geval proberen, onder het motto "Verbeter de wereld en begin bij jezelf"! Alhoewel het matigen in spijkerbroeken voor mij wel een hele toer zal worden! Ik ben nu al benieuwd naar de nieuwe Replay collectie. Enfin ieder zijn afwijking en voornemen zullen we maar zeggen!
Goede voornemens voor wereldburgers
Heeft het in 2009 nog wel zin je dingen voor te nemen? Zijn goede voornemens niet irrelevant in het licht van de kredietof energiecrisis? Bovendien, er komt meestal weinig of niets van terecht, al was het alleen maar omdat we ze, lang voor het einde van het jaar, weer vergeten zijn. Maar toch is het ritueel van het terugkijken en vooruitblikken onweerstaanbaar, al was het maar om de tijd te markeren.
Opnieuw is er een jaar voorbij gezoefd, en hebben we in onze haast niet datgene gedaan wat we hadden willen doen. De meeste goede voornemens zijn weinig verheffend, en eerder banaal (vaker naar de sportschool, minder stroopwafels, de krant helemaal uitlezen, meer tijd voor kinderen of ouders). Maar achter die banaliteit zit iets anders, een gewenste verandering, een aanmaning voor het leven zelf. Zó wil ik zijn, zegt degene die zijn voornemens kenbaar maakt: gezond, serieus, goed geïnformeerd, betrokken bij de wereld. Goede voornemens vormen een concretisering van ons mensbeeld, een houvast in tijden van onzekerheid. Wat er ook gebeurt, hier streef ik naar, zegt het goede voornemen.

Bij deze, wat gedachten voor wereldburgers:
1. Klaag minder en bedenk hoe bevoorrecht je bent in vergelijking met anderen, elders en eerder. We leven nu in een wereld waarin iedereen en alles met elkaar te maken heeft, waarin betrokkenheid bij wie het armer heeft, een opdracht is. Wees genereus; verzin dit jaar een extra bestemming om geld aan te geven.
2. Weet dat je deel uitmaakt van een wereld die groter en diverser is dan je kunt overzien. Maan jezelf tot bescheidenheid, over je rol en je eigen wereldbeeld. Generaliseer niet over andere mensen of culturen. Maar verval ook niet in relativisme over normen en waarden, of in gemakzuchtig fatalisme in de trant van ‘als ik het maar leuk heb’.
3. Denk aan het algemeen belang, doe iets wat geen direct belang heeft voor jezelf, maar je de onmisbare vreugde schenkt van de goede daad. Het mag van alles zijn, oude vrouwtjes helpen met oversteken, moeders met kinderen laten voorgaan bij de lift, verdwaalde huisdieren naar het asiel brengen, wegwaaiende vuilnis van verwende toeristen in prullemanden deponeren – alles wat de ander en stad en platteland in bescherming neemt.
4. Probeer je duurzamer te gedragen, ook al weet je dat dit nauwelijks zoden aan de dijk zet. Maar als we niet bij onszelf beginnen, dan kunnen we ook niets verlangen van anderen. Dus vaker afval scheiden (kranten naar de papierbak!), meer apparaten uitschakelen, minder vaak de auto of het vliegtuig nemen. Duurzaamheid begint met het matigen van je consumptie, of het nu spijkerbroeken of racefietsen betreft. Vraag je bij iedere aankoop af of je echt wel iets nodig hebt, en zorg dat je weet wat je koopt en wat het milieubeslag van je aankoop is. Bij twijfel: niet kopen (dit is geen oproep tot het bevorderen van een economische recessie).
5. Spreek af om niet meer zo cynisch te doen over de parlementaire democratie. Het is, met alle beperkingen, immers het beste systeem dat er bestaat. Wie het niveau van het debat betreurt, moet zelf maar constructief meedoen, zonder te vervallen in de egocentrische en botte toon die op sommige internetsites voor dialoog doorgaat. 6. Volg politici en andere leiders kritisch: hebben ze voldoende moed en onderscheidingsvermogen om een betere wereld naderbij te brengen, of zijn ze alleen met Nederland, de korte termijn en hun eigen gewin bezig?
7. Maak je wat minder zorgen over hoe het met Nederland gaat. Verlang niet dat ieder risico tot nul moet worden teruggebracht voordat een verandering of vernieuwing acceptabel is. Het leven zelf is een en al schitterende kansberekening, en we hebben in Nederland voldoende poldercapaciteit om ons niet door angst voor het onbekende te laten verlammen.
8. Beperk het aantal vergaderingen, moties, rapporten en nota’s nu eens tot de helft. Wat niet in twee pagina’s of vijfhonderd woorden gezegd kan worden, is zelden rijp genoeg voor besluitvorming (tenzij het een definitieve overeenkomst is). Onderdruk de verleiding om nog een extra versie te maken. Zet de optie ‘allen antwoorden/reply to all’ in de e-mail af. Denk aan het milieu voor je iets print, zodat het papierloze kantoor ietsje dichterbij komt.
9. Verval niet in zelfmedelijden en boosheid over oppervlakkige ergernissen, zoals slechte obers (m/v), onbeschofte caissières (v/m), onwillige computermuizen of vertraagde treinen en onverstaanbare stationsomroepers. Het enige leefbare antwoord, zelfs op snijdende automobilisten en niet bezorgde kranten, is een glimlach.
10. Vergeet je idealen niet in een tijd waarin alom beweerd wordt dat ze achterhaald zijn en afgeschaft moeten worden. Idealen zijn een vorm van optimisme en dat is maar goed ook, want pessimisme is een luxe die we ons niet kunnen veroorloven. Het ideaal dat ons allen verenigt, is dat van een wereld zonder honger en oorlog, waar mens en natuur zoveel mogelijk in evenwicht zijn.
11. Geniet! Van al die mooie boeken en muziek- en kunstvoorstellingen die ons in Nederland en elders elk jaar in de schoot geworpen worden. Maak tijd voor je dierbaren en voor wie je minder dierbaar is, voor buren en vreemden. Luister zonder de ander onmiddellijk te onderbreken. Pluk de dag en zie de schoonheid van een afgevallen blad, een windmolen en een vers gebakken brood. Ja, ik beken het, dit is een streng en moralistisch lijstje – ik beloof dat ik volgend jaar mijn leven zal beteren.

zaterdag 10 januari 2009

Golden Feather

Clipje (May the Light shine down your Path) van een heel mooi liedje getiteld: `Golden Feather`van de leadzanger van The Band en native americain, Robbie Robertson.
Robertson stamt af van native americans. Nooit meer indianen noemen, a.u.b!!
The Band was vroeger de begeleidingsband van Bob Dylan. Maar je kent je klassiekers: "dus dat wist je natuurlijk allang!" Mooi liefdesliedje, echt......"I follow the red path that leads to you"

vrijdag 9 januari 2009

Jacob Brandsma wil carnavalshit

foto de Telegraaf.
Na zijn spectaculaire en heroïsche elf-steden-schaats-avontuur heeft de sneker ozontandzorger en duizendpoot Jacob Brandsma al weer nieuwe plannen. Hij wil nu een carnavalskraker scoren op zijn friese doorlopers. De Fokko Dammen en de Johan Vlemmixen kunnen de microfoons en de centrale verwarming in hun studio maar alvast aanzetten. Een paar zoute haringen erbij! Klaar! Dat wordt kassa en het wapen tegen de kredietcrisis! Deze weblogger wist exclusief beslag te leggen op het eerste concept van zijn tekst van de toekomstige nummer-één-mega-hit!
De titel van het nu al legendarische meesterwerk luidt:

"Wak, wak, wak, ik ben een wakrijder."

Toen ‘k Harmke zag over ’t ijs daar gaan
Doe dacht ik d’rekt dit is mijn kans
Een kont zo rond, een slag van goud
Daarmoet ik vol achteraan
Wak, wak, wak, ik ben een wakrijder

Maar ’t ijs dat kraakt en Harmke gaat
Hoe kom ik nou dichter bij dei?
Wat sil ik dan segge, uit te legge
Dat ik su fan dy hou, su fan dy hou
Wak, wak, wak, ik ben een wakrijder

Se seit dou komst mar even
Nim ik die een eind met
Waar wilst weze, bist warm genoeg?
Bist It noegt my, do bist wol geve
Wak, wak, wak, ik ben een wakrijder

Dit even duurde lang, ze reed weer door
En ik moest alleen weer verder
De kans op liefde ontvluchtte mij
Nu schaats ik het liefste in een wak
Wak, wak, wak, ik ben een wakrijder

Het vriest of dooit, wat maakt het uit
Als ik maar Harmke of een wak opduik
Een wak doet mij ’t verdriet vergeten,
al is het maar voor heel even.
Wak, wak, wak, ik ben een wakrijder

"Voor een clip ben ik wel bereid op de Zwarte Brekken in wakken te schaatsen. In de buurt van de camping van familie Leijenaar. Daar zag ik Harmke waar ik verliefd op ben, in het liedje. Ze schaatst door, en ik wil wel in een wak rijden. Een leuke sport op zich. Het is daar niet meer dan een meter diep" aldus het commentaar van Jacob Brandsma,

donderdag 8 januari 2009

Jacob Brandsma Proficiat



De grote man achter Ozontandzorg , Jacob Brandsma uit Sneek is sinds gisteren, misschien wel tegen wil-en-dank, ook de grote man geworden achter een hagelnieuw sport-fenomeen: "De Elfsteden-Winter-triatlon". Hij schrijft geschiedenis, door solo op een onorthodoxe manier de 11stedentocht AD 2009 te volbrengen. Langs het gehele traject omringd met heel veel publiciteit. Petje af en een diepe buiging voor de prestatie van Jacob Brandsma.
Heel veel dilettanten, non valeurs, zielepoten, kuddedieren en imbecielen hebben er - in allerhande commentaren - vandaag geen-goed-woord-over voor Brandsma's gekozen benadering tot het volbrengen van de tocht-der-tochten. Dat zijn - op een enkeling na - lieden, die zelf nagenoeg niets presteren en vanuit hun luie leunstoel, glinsteren van de afgunst en de jaloezie! Ik ben trots op boksmaat Jacob. Hij is een op-en-top sportman, dat maak ik van nabij mee. Hij is ook begiftigd met een bijzondere creatieve en zakelijke geest. Proficiat Jacob!!!

woensdag 7 januari 2009

Wipstùt


Een prachtige site (wipsait) van 'n-paar-apart. klik maar ééns. AD 2009. Dit wordt het jaar van Bouwmantsje. ! Antwoordapparaat bij huize Smit[...]'n bòatskip nei de pyp, een boodschap na de piep, een boodschap na de piep,........één kilo suiker, een pond koffie en vier pakjes boter.......Aânske: "Jan Karstens"........"We moeten contact hebben"
"We moeten aan het werk, jonge vriend, voor niks gaat de zon op!" "Je staat op de schaats momenteel, maar er moet ook wat gebeuren" "Okay, ik hoor je wel!" tot zover de stempost op mij telefoon.
Inderdaad, there's-no-way-back! Jan heeft natuurlijk helemaal gelijk. We moeten aan de slag!! Gelukkig gaat het dooien! Dit wordt het jaar van de waarheid, een spannend jaar voor een verre friese dichter in het Hylpers en een dichtbije Gronings/Drentse bluesgitarist. Jij hoort mij:" Jan!"

dinsdag 6 januari 2009

Sixties in Hylpen 3


Hekkensluiter in de kerstbijlage van de Balkster Courant 2008 over o.a. de sixties in Hylpen is deze weblogger. Hij vertelt over zijn korte haren en zijn eerste onderhandeling, gelukkig worden zonder telefoon en auto, over kleding kopen in de Amsterdamse Warmoesstraat en het Waterloopplein, over Radio Luxemburg op een licht groen "Persil" radiootje, de popmuziek, Afghaanse Jassen, 1970 The Rolling Stones in de RAI en Hylper meiden. Om alles nog een beetje leesbaar te houden: gebruik het pijltje rechtsboven. Daarna kun je de (gescande) pagina/artikel uit de Balkster Courant, naar keuze verkleinen/vergroten.

maandag 5 januari 2009

Sixties in Hylpen 2

Vandaag is Frits Zweed aan de beurt. Voor mij is Frits een hylper alleskunner. Het gaat in het kerstnummer van de Balkster Courant over een kanarie-gele broek, over zijn band "The Bull of Us" o.a. met Staverense misthoorn Doede Bleeker, over respect in de sixties, plaatjes draaien in de garage van de gebr. Amsterdam, ware liefde voor de muziek, The Outsiders en een gelukkige jeugd in Hylpen.
Om alles weer een beetje leesbaar te houden: gebruik het pijltje rechtsboven. Daarna kun je de (gescande) pagina uit de Balkster Courant, naar keuze verkleinen/vergroten.

zondag 4 januari 2009

Sixties in Hylpen 1


In de kerstbijlage van de Balkster Courant, december 2008 zijn drie Hylpers over de jaren vijftig en zestig geinterviewed door Ineke Mulder-Grasman.
Als eerste vertelt QVC en Hylpen voetballer, tamboer, drummer Luit Valk zijn verhaal over de sixties. Zijn jeugd in Hylpen en de geschiedenis van zijn bandje de Endeavours Four.
Verder de visionaire blik in het Sneker nieuwsblad in 1966 van "Telstar" Bauke Algera over de eerste single van The Endeavours Four.
Morgen, maandag 5 januari 2009 is alleskunner Frits Zweed aan de beurt over zijn jeugd, over zijn gele broek gekocht met zijn moeder in de winkel van Bervoets in Sneek, The Outsiders, zijn bandjes met o.a. singer-songwriter Doede Bleeker en neef Roelof Valk.
Overmorgen dinsdag 6 januari 2009 een terugblik naar de sixties door de webmaster en de Chef de Buro van dit weblog.
Om alles een beetje leesbaar te houden: gebruik het pijltje rechtsboven. Daarna kun je de (gescande)pagina uit de Balkster Courant, naar keuze verkleinen/vergroten.

zaterdag 3 januari 2009

Reclameblokje voor Peter....

Op zondag 18 januari kunnen belangstellenden vanaf 10.00 uur terecht op de Lange Veemarktstraat 3 in Sneek voor het tweede Health & Happiness Congress. Het Health & Happiness Congress wordt georganiseerd door Healing Centre F en F The Inner Way om meer bekendheid te geven aan verschillende Oosterse en Westerse complementaire behandelmethodes en therapieën voor een kwalitatief beter leven. De gedachte achter het Congress is dat het leven meer moet inhouden dan alleen werken, eten en slapen. Er is meer aandacht voor verdieping van het leven en voor ontspanning. Tijdens het Health en Happiness Congress kunnen bezoekers kennismaken met verschillende Oosterse en Westerse behandelmethodes die vitaliteit en kwaliteit van leven vergroten o.a. Zenshiatsu, Voetreflexologie, Kruidenstempelmassage, Acupunctuur, Elektroacupunctuur, moxabustion, EFT, NEI, etc. Er is gekozen voor een breed scala aan exposanten om de bezoekers een zo groot mogelijk aanbod te bieden. In een gemoedelijke, ontspannen sfeer kan men bijvoorbeeld een kennismakingsbehandeling Shiatsu massage ondergaan, of kan men een bachbloesem consult krijgen, bovendien heeft de Wereldwinkel een stand waar o.a. fair trade producten gekocht kunnen worden. Gewoon rondkijken kan natuurlijk ook. Bovendien worden er in een aparte zaal lezingen over verschillende onderwerpen gegeven. Dhr. Jan Woudstra van de Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde zal een lezing verzorgen over Traditionele Chinese Geneeskunde en verzorgt Corry van der Voort een lezing over het oplossen van darmproblemen via orthomoleculaire geneeskunde, Hay Bols van Centrum Lifquality verzorgt een lezing over Emotional Freedom Training. Verder zullen er diverse demonstraties plaatsvinden, zoals bijv. een demonstratie op de traditionele Japanse Taiko drum, Biodanza en Chakra schilderen. Het Health & Happiness Congress begint om 10.00 uur en de afsluiting is om 17.00 uur, de toegang is gratis. Meer informatie over missie, deelnemers, en dagprogramma is beschikbaar op www.healthenhappinesscongress.nl

vrijdag 2 januari 2009

Outsiders - Don't You Worry About Me

Deze obscure video draag ik op aan Frits Zweed uit Hylpen. (School)Vriend, Causeur, Uitvinder, Muzikant, Fotograaf, Botenbouwer, Zeiler, Alleskunner, maker van een prachtig outsiders-plakboek en Outsider-fan-van-het-aller-eerste-uur.
Kijk ook op mijn logje van maandag 5 januari 2009. Een interview met Frits in de kerstbijlage Balkster Courant, december 2008.

donderdag 1 januari 2009

Gelokkich Nyjier

Stèp út it skàt
ròn néi de Sònne
Kykje òm dy hènne
sè'n hèt'er kòmt
Dóe hèllest út èlke nyë dèi
Méér àst óóit fewòate héést.

Gelòkkich Nyjiër,
Anske en Renate.