dinsdag 18 oktober 2016

Als je vandaag wilt begrijpen, moet je op zoek gaan naar gisteren

Werkgroep Historie Hylpen
Sinds een paar jaar is de Werkgroep Historie Hylpen, bestaande uit coördinator Jaap Schüngel, en de leden Piet Klaaren, Henk Smid en Anske Smit bezig met een project om de oudere Hylpers te interviewen over het Hylpen uit hun jeugd. 
Gesprekken
Inmiddels hebben we bestanden in ons archief van Dirk Blom Yzn, Gelland Smid Meines, Sietske Blom, Jantje van Tuinen Amsterdam, Baukje de Boer Smit en Harmen Simonides. De gesprekken worden in beeld en geluid opgenomen en vastgelegd op dvd. (camera: Rob Zijlstra) We bezigen, hoe kan het ook anders, de Hylper Toal. Het meest recente gesprek was met de vijfentachtigjarige Hessel Kuipers Hzn in Claerbergen te Koudum.
Patroon
In een dergelijk gesprek zoomen we in op de individuele situatie van onze gesprekspartner ten opzichte van het leven in Hylpen. Deze gesprekken duren twee uur en verlopen volgens een min of meer van te voren vastgesteld patroon. We pakken het leven van onze gesprekspartner op bij het moment, dat hij/zij zijn eerste herinnering heeft over zijn/haar leefomgeving. Maar ook de zeden en gewoonten komen uitgebreid ter sprake. 
Bestaan 
Aan de orde komen onderwerpen over hun familieachtergrond,  jeugd, de vrienden/vriendinnen, opleiding, beroep, kerk, club, liefhebberij, sport,  buren. De huizen die ze in Hindeloopen bewoonden. De visserij. De aanleg van de Afsluitdijk en de Zuiderzee steun. Voor de oorlog bestond de middenstand uit talloze Hylpers, voornamelijk vrouwen, die er een kleine winkelnering op na hielden. De beurtvaart, maar ook de aanwezige boerderijtjes binnen de stadsgrenzen waren ooit belangrijke structuren.
Verzuiling
Ook in Hindeloopen werd, ruim voor de WOII  - de verzuiling in het onderwijs, verenigingen en in het dagelijkse leven buitengewoon kansrijk. Zo waren er voor diverse ceremoniële gebeurtenissen twee muziekkorpsen beschikbaar. Jaarlijks waren er begin december ook een tweetal Sinterklazen ter stede actief.  
Donkere periode
De donkere periode 1940-45 kenmerkt zich als een belangrijke en ingrijpende gebeurtenis in de levens van onze gesprekspartners. 
Dwarsdoorsnede
Vanuit de opbouw van deze individuele en persoonlijke gesprekken, die veelal aan de keukentafel bij de mensen thuis worden gehouden, ontstaat langzamerhand een prachtig beeld met een dwarsdoorsnede van het leven in Hindeloopen, gedurende de periode vanaf de twintiger tot de vijftiger/zestiger jaren van de vorige eeuw. 

Muziekkorps Vooruit.
Werkgroep Historie Hylpen. vlnr Jaap, Henk, Anske en Piet.


Sietske Blom, een gesprekspartner van onze werkgroep in 2015

Jantje van Tuinen-Amsterdam, de oudste geboren en getogen inwoner van Hindeloopen en gesprekspartner van onze werkgroep in 2015