vrijdag 12 augustus 2016

De Pluut fan Dirk

Snitsermar - Samen met Dirk van der Meer aan boord van zijn sloep de  "Vuurvlinder",
na afloop van de finale Skûtsjesilen SKS 2016

(foto:Jeroen van der Kallen)

De magie van het Water van de Hon

Morgenmiddag razen de IFKS Skûtsjes (Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen) weer over het IJsselmeer. Nabij de Hon van Hindeloopen (Hylpen) ligt een uniek parcours met magisch water. Kenners beweren, dat de structuur van het water onder de kust van Hylpen heel anders is, dan bij de kust van Stavoren of het grauwe-veen-blabber-water van de Snitsermar. In Hylpen zit er op de één of andere manier veel meer snelheid in het water. Dat klinkt misschien raar, maar knappe koppen beweren stellig, dat met name de onderwaterbodem nabij de kust bij Hindeloopen meer regenwater (perkoleum)  vasthoudt. Bovendien speelt de unieke combinatie van locale wegzijging en oude Zuiderzee brakwaterwellen  een belangrijke rol. Ze maken het verschil tussen andere zeilgebieden, waar het winter-water afkomstig uit de IJssel, meer maatgevend is. "Ook speelt het z.g. lichte en zware IJsselmeerwater een belangrijke rol" aldus één van mijn zegslieden.
Perfecte omstandigheden dus, zaterdag a.s. voor deze IFKS proloog. Gelukkig houdt Dy Aâlde Skéve Gryze als een soort vrouwe Justitia, een wakend oog in het zeil als het gaat om originaliteit, authenticiteit, kwaliteit van het tuig en het lijnenplan van de Skûtsjes.