Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit juli 1, 2016 weergeven

Het Huis van de Joden in Hindeloopen

Om te voorkomen dat een stukje Hindelooper-Joodse geschiedenis in de vergetelheid raakt werd vrijdag middag een herinneringsbordje feestelijk onthuld. Dit bordje, aan het hek van het perceel aan de Buren dient als markering van de plaats van de voormalige "Hylper Sjoel".
Het verankert en brengt een stukje geschiedenis onder de aandacht van de inwoners van  Hylpen en de vele nationale en internationale bezoekers en toeristen die dit prachtige Friese arcadische Hanzestadje jaarlijks bezoeken.
Hindeloopen kende in 18 eeuw één van de vroegste Israëlitische gemeenten (Kehila) in Friesland. Rond het jaar 1771 werd aan de Buren in Hindeloopen een synagoge gebouwd. In 1862 werd deze synagoge weer gesloopt. De grond waarop de synagoge stond is altijd onbebouwd gebleven. Door met name oudere Hylpers wordt dit stukje grond nog vaak ‘It Joadenheem’ (Huis van der Joden) genoemd. De heer Hayo Apotheker, Burgemeester van de Gemeente Sùd-West Fryslan (Beuje fan Hylpen) en de heer Broer Sik…

The Battle of the Somme

Naast de waan van de dag staan er in de krant stukjes die het delen waard zijn. Over WO één, bijvoorbeeld! 100 jaar geleden. Zonder kennis van de geschiedenis kun je het heden niet echt begrijpen. Dat blijkt wel uit recente ontwikkelingen in het VK. Het gebied van de Somme ligt vanaf hier op iets meer dan een halve dag rijden.....