donderdag 30 juni 2016

De Rede van Hindeloopen

De Stichting Stadsherstel wil een Rede van Hindeloopen. Uit een aantal voorzetten afkomstig uit de Hylper bevolking destilleerde zij een planidee. Dat plan in de vorm van een artistimpression van haivenmester Oane Hoekstra moet in de molen gebracht worden van de officiële instanties. Namens SSH mag ik in de beginfase van het project, samen met Sneker maat Jouke van der Zee, een verkenners-rol op me nemen. Deze rol sluit aan bij mijn rol als lid van de Werkgroep Historie Hylpen en Blogger (mei u.o columns en foskjes yn ut Hylpers) 

De volgende tekst sprak ik 28 juni j. uit namens de Stichting Stadsherstel Hindeloopen in de 
Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten van de Gemeente Súd-West Fryslân te Drylts
"Mijn naam is Anske Smit.
Ik spreek hier vandaag namens de Stichting Stadsherstel Hindeloopen.
De Stichting Stadsherstel Hindeloopen staat niet genoemd in het lijstje van gespreksdeelnemers van de Gebiedscoördinator, de heer Fon Ten Teij. 
Ondanks verwoede pogingen - om op basis van de voorgeschreven procedure  - met de coördinator in contact te komen, is dat ons helaas niet gelukt. 
Verzoeken van ons, aan de Coördinator en aan de Gemeente Súd-west Fryslân bleven helaas onbeantwoord. 
Graag vernemen wij waarom onze mails onbeantwoord bleven. 
De, door Stichting Stadsherstel Hindeloopen gerestaureerde Hylper Haiven,  is een prachtige plek die bijzonder in trek is bij de watersport. 
Ook dagjesmensen en inwoners genieten van dit arcadische maritieme panorama.
De oude haven wordt echter door velen gezien als een ongeschikte aanlegplaats voor grote schepen, terwijl de behoefte hieraan wel bestaat.
Dat is bijzonder jammer. 
Een oplossing voor dit probleem ligt verscholen in het verleden, namelijk het opnieuw aanleggen van een Historische Rede van Hindeloopen. 
De voorzetten van een degelijke Rede, zijn door ons uit de inbreng van de plaatselijke bevolking gedestilleerd.
We willen ons plan-idee alsnog delen met de Gebiedscoördinator in de vorm van een mondelinge toelichting en een korte beschrijving met een artistimpression, om het vervolgens te laten op te nemen/toe te voegen aan de verkenning bij het Thema: Wensen en Behoeften, kwaliteitsimpuls voor toerisme/recreatie/cultuurhistorie in bijlage 2 van uw agenda.

In die bijlage 2 staat nu onder het kopje wensen en behoeften: het zichtbaar maken van de luwe ankerplaatsen die de commerciële zeilvaart vroeger gebruikte op de handelsroutes op de Zuiderzee (Rede van Hindeloopen) Stadsherstel kan niet inschatten wat dit idee inhoudt en van wie het afkomstig is. 
Opname van een specifieke omschrijving in de verkenning stellen we zeer op prijs. 
Mogelijk kunnen we als planindieners op dit punt met elkaar samenwerken.
En dan nog iets over de financiering...naast een bijdrage uit het omgevingsfonds van het windpark denkt Stadsherstel met name aan een aanvullende financiering door de provincie Fryslân. Ik dank u"

Dat leverde de volgende directe reacties (toezeggingen) op in de Kommisje Doarp Stêd en Omkriten:

Johan Langbroek PvdA  [...] Dankjewol foarsitter. Miskien even een opmerking. De koordinator sit hjir op de tribune, dus ik soe sizze: meitsje un oaspraak..! 

Angeline Kerver - Groen links [...] opmerking, ik denk niet, dat het vanavond de bedoeling is, dat wij over alle ingediende wensen en behoeften al gaan praten. Dus dat is voor u misschien heel vreemd, dat we daar niet op ingaan, maar ik denk wel als actiepunt 01 daar genoemd het complementeren en valideren van wensen en behoeften oftewel die omgevingscoördinator, die krijgt opdracht om ook te gaan praten met mensen die niet aanbod zijn gekomen, dus daar zult u dan onder vallen.

Douwe Attema- CDA [...] Ik tink, ut earste punt foarsitter; kontakt opnimme mei de hear Smit. Ik tink, dot dat un tazizing wudde moat! Dot lyket my ek net sa moeilik. De man het goeie ideeën. 

Wethouder Gea Akkerman [,,,] De heer Smit, Anske Smit heeft hier ingesproken en heeft blijkbaar terecht niks gehoord terwijl ik mijzelf wel heb aangekondigd. Daar moet iets mis gegaan zijn. Dat is ons niet ter ore gekomen. Dat gaan we zeker doen. Sowieso is dit al een toezegging....


Artistimpression van Oane Hoekstra