Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit juni 30, 2016 weergeven

De Rede van Hindeloopen

De Stichting Stadsherstel wil een Rede van Hindeloopen. Uit een aantal voorzetten afkomstig uit de Hylper bevolking destilleerde zij een planidee. Dat plan in de vorm van een artistimpression van haivenmester Oane Hoekstra moet in de molen gebracht worden van de officiële instanties. Namens SSH mag ik in de beginfase van het project, samen met Sneker maat Jouke van der Zee, een verkenners-rol op me nemen. Deze rol sluit aan bij mijn rol als lid van de Werkgroep Historie Hylpen en Blogger (mei u.o columns en foskjes yn ut Hylpers) 
De volgende tekst sprak ik 28 juni j. uit namens de Stichting Stadsherstel Hindeloopen in de  Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten van de Gemeente Súd-West Fryslân te Drylts "Mijn naam is Anske Smit. Ik spreek hier vandaag namens de Stichting Stadsherstel Hindeloopen. De Stichting Stadsherstel Hindeloopen staat niet genoemd in het lijstje van gespreksdeelnemers van de Gebiedscoördinator, de heer Fon Ten Teij.  Ondanks verwoede pogingen - om op basis van de voo…