zaterdag 18 juni 2016

Sipke Bootsma over de Vismigratierivier in de Afsluitdijk

Sipke: De vismigratierivier "Het Paard van Troje"[...] en het kon niet uitblijven, Sipke wordt in onderstaande reactie in de Leeuwarder Courant op niet mis verstane wijze van repliek gediend.....