woensdag 15 juni 2016

Naar een hogere melkprijs voor de melkveehouders in Fryslân

Lege Midden
Melkveehouders die, aan het einde van een boosaardige tunnel in een diepe krater dreigen te vallen moeten melken voor een prijs, lager dan de kostprijs. Het veen in het Lage Midden in Friesland verdwijnt en erodeert in een nagenoeg onomkeerbaar proces. Overzomerende ganzen worden vergast.
De Grutto is nagenoeg zijn broedgebied verloren. Een gotspe!
Dat kan natuurlijk niet! Dat moet en kan anders! Hoe?
Van een dood spoor en heilloze weg, naar de sunny-side-of-the street. Door zeker niet te luisteren naar de banken-en de zuivelsector, maar naar het zo vaak geroemde boerenverstand. In Europa zeggen ze common sense. Mansholt in reverse. De overheid en pensioenfondsen schreeuwen tegenwoordig om investeringsprojecten. De oplossing is herinrichting van het Lage Midden van Fryslân, (groot 90.000 ha) door verstandig peilbeheer, waterbeheersing met passende drooglegging en verkaveling. Dat is realiseerbaar via de in het verleden beproefde instrumenten:Landinrichting, ruilverkaveling en niet te vergeten een sociale paragraaf.Per deelgebied een analyse, met oplossing ! Voilà, een structurele aanpak. De totale oppervlakte van het Lage Midden kan in nagenoeg 15 projecten in een versnelde en eventuele parallelle uitvoering plaats vinden. Dan wordt een substantiële stap gezet in een duurzame omvorming van de melkveehouderij. De daarmee zeker gepaard gaande productverbetering zal tot een betere zuivelprijs leiden.
De Skries houdt tot in lengte van dagen zijn Koninkrijk. De erodering van het veen wordt voor een zeer groot deel een halt toegeroepen. De ganzenpopulatie zal, door verdwijning van de grotendeels Engels raaigras monocultuur, op een meer natuurlijke manier decimeren.


p.s. verzoek: Graag NU even in uw abstract denkende modus a.u.b. Over bovenstaande kun je lijvige rapporten schrijven, jarenlang discussie over voeren, maar je kan het ook gewoon doen!
De kennis is aanwezig. Ombuigen dat huidige beleid. Geld investeren in duurzame ontwikkeling van landschap/landbouw. De boeren schreeuwen erom!

De Brakke Blogger danst in het Donker bij de Boss

video

De Sneker bloggers zijn deze week aardig op het culturele pad. Cultuur met de grote C. De Opregte Sneeker, Henk Doevendans zit keurig  achter zijn laptop zijn Oerol reviews te tikken en te verzenden via de wifi van het Midslanse middelpunt Westerkeijn. Althans dat is mijn beeld, maar het kan ook zijn dat er een verregaande modernisering in de communicatie met doelstad Sneek heeft plaatsgevonden. Deze blogger blijft met beide benen op de grond. Ik bedacht vandaag een mogelijke oplossing voor een hogere melkprijs voor de Fryske boeren. Ja vrienden, je hebt werkpaarden en renpaarden. Neem nu stadgenoot Henk van der Veer. Ik heb in het diepste geheim beslag weten te leggen op korte privé video waarop deze blogger - op het Haagse Malieveld  - helemaal uit zijn dak gaat. Hij heeft liever dat zijn vrienden dit filmpje niet zien! Uit zijn dagboek knipte ik stiekem de volgende tekst: "Ut was myn earste en Bruce Springsteen syn 25ste konsert in Nederlaan. Ik weet nyt met wat foar un gefoël The Boss fanmòrren self wakker wurden is, mar de adrenaline spatte mij nòch deur myn hele bealech. Allemachtech wat un súpermoai konsert hew ik gister metmaakt om nyt te sêgen memorabel.
Op de radio bij Omrop Fryslân vanochtend rond de klok van 07:15 uur maakte onze Munsterman een bijzonder brakke indruk. Het lange Springsteen optreden had immers zijn tol geist. Met krakende stem getuigde hij voor de auto-werk-forensen van het Heitelân met gebruikelijk enthousiasme en positiviteit over de neder-gig van The Boss. Naast Bas Hollenberg, Richard Sietsma, Ryan Schuurman en ongetwijfeld nog een paar, die er wel zijn, maar ik (nog) niet ken, heeft The Boss er weer een prachtig nusje Sneker diehard-fans bij.
Vanavond na Albanië - Frankrijk, de dag-epiloog Darkness on the Edge of Town (vinyl 1978), alleen voor mij op draaitafel !