woensdag 25 mei 2016

Update Zuiderzee-kust-monument

Hindeloopen - Den Hon. 
De door de SSH voor 2016 aangekondigde werkzaamheden aan de voet van de IJsselmeerdijk met betrekking tot de reconstructie van het Peilschaalhuisje zijn dit voorjaar reeds in volle gang  
(foto: Arnold Eekma)