dinsdag 26 april 2016

(Groot) Grutter Appeltje (H)eitje of Bonuskaart...?

De Sneker media zijn over de uitbreiding van de supermarkt, die het alledaagse betaalbaar, het bijzondere bereikbaar maakt, oorverdovend stil.
Als woongenot en groenvoorziening voor deze leuze in de Sneker wijk Stadsfenne op het spel staan zou het aardig zijn, dat de grote Local Heroes van het internet de voors en tegens eens tegen het licht te houden. Het gaat per slot van rekening om het slopen van woningen en het kappen en rooien van bomen en struiken. Maar, nee hoor! Niks geen kritische noten. Het blijven Kampioenen van het Laaghangende Fruit!  Het is kennelijk in Sneek not done bestuurders en ondernemers bij het polderen van hun planvoornemens te storen. De Gemeente Sùd-West Fryslân en woningbouwcorporatie Accolade zijn wel kraak helder. Ze kiezen partij! Tegelijkertijd vergeten ze (voor het gemak?) dat op korte termijn nog ongeveer honderd statushouders (toegewezen asielzoekers) dienen te worden gehuisvest.
Ze zeggen zonder met de ogen te knipperen in hun ontwerp bestemmingsplan het volgende:
De uitbreiding van de supermarkt vindt plaats in aansluiting op de bestaande bebouwingssituatie. Dit heeft tot gevolg dat de vier uit 1968 daterende woningen aan de Zijlroede 13, 14, 15 en 16 vanwege het planvoornemen gesloopt zullen worden.
Het gemeentelijk bosplantsoen vanwege de uitbreiding eveneens zal wijken, waarbij de reeds aanwezige verbinding voor langzaam verkeer (voetgangers, fietsers) tussen de Middelzeelaan en de Zijlroede zal worden opgewaardeerd; het bestaande nutsgebouw van Liander (een transformatorhuis) dat thans op de betrokken gronden aanwezig is, zal in verkleinde vorm opnieuw worden teruggeplaatst op een kleiner perceel grond aan de Middelzeellaan.
Ik ga even vol op het orgel en pleeg nu eens obstructie. Mijn zienswijze lees je hier

Gemeentelijk bosplantsoen

woningen aan de Zijlroede