maandag 28 maart 2016

Een Buurtsuper of Weidewinkel?Droom&Daad
Van de ophanden zijnde uitbreiding van AH supermarkt in de Stadsfenne had ik via de Sneker Grapefine natuurlijk allang gehoord. Ik dacht er als (kritische stads)blogger al het mijne van. Inmiddels heeft de Gemeente hiervoor de planologische rode loper uitgelegd. Het Ontwerp bestemmingsplan uitbreiding Albert Heijn Stadsfenne Sneek. Het ligt nu te inzage. Het wordt menens.

Schaal
Voor mij is de nieuwe Poiesz in de Noorderhoek (Jancko Douwamastraat) een mooi voorbeeld van een (buurt)super. Een winkel met een duidelijke functie die duidelijk in behoefte voorziet in een passende ruimtelijke schaal binnen onze Stadsgrenzen. Groter moet het ook niet! Aantasting woongenot, drukte en overlast is aanvaardbaar en blijft binnen de perken.

Te groot
De omvang van een dergelijk AH project is qua schaal en gebruik-intensiteit (bezoekers, parkeren, aan/afvoer etc.) niet passend in een woonwijk. De meeste buurtgenoten in de Stadsfenne en Pasfear zien in één blik op de plankaart, dat de het ruimtelijk ontwerp van het project qua schaal natuurlijk veel te groot is. Althans dat hoop ik! Bovendien kan een leek opmaken, dat deze hele uitbreiding toekomstgericht is op een voor naaste bewoners en anderen onwenselijke bedrijfsvoering van 24/7

Wonen en Groen
Het meeste waar ik mij nog aan erger is dat de basale bestemmingen zoals Wonen en Groen worden opgeofferd voor één ondernemer. Dat kan in mijn ogen van geen kanten....Waarom - met welk doel- wordt deze ondernemer zo bovenmatig in de watten gelegd? 
Zijn er meerdere zwaarwegende belangen dan, die deze onrechtmatige ruimtelijke ingreep rechtvaardigen?
Ik lees het nergens!

Bizar
Nog bizarrer is een locale woningbouwvereniging zijn woningen wil laten slopen ten gunste van één ondernemer. Voor de (wan)daden van een woningbouwvereniging die woningen uit haar bestand  laat slopen bestaat maar één woord : een Gotspe! 

Gemeente ook voorstander
In privaatrechtelijke zin heeft de Gemeente de uitbreiding deels in de voorbereiding al weg gegeven; ze willen het benodigde groen (meer dan 10 are) wel verkopen. Over compensatie is kennelijk niet nagedacht

Weidewinkel
Als je als Gemeente zoals blijkt, in een woonwijk planologisch wilt meewerken aan een super met de uitstraling en allure van een weidewinkel dan kan dat toch veel beter op een industrieterrein aan de A7. Volop ontsluiting parkeer-en bedrijfsruimte daar. Dan hoef je geen groen en woningen op te offeren en krijg je minder verkeersdruk en andere aanverwante inconveniënten .

Politiek 
Kennelijk is de politiek bang voor discussies over de nadelen in de keuze van weidewinkels, maar gooit daar-en-tegen wel woonbestemmingen en groenbestemmingen te grabbel en laat ontoelaatbare verkeersintensiteit in een woonwijk toenemen.