vrijdag 22 januari 2016

De Grutto radicaliseert: De Kalief fan de Greide

De Kening sticht zijn eigen Kalifaat
De Grutto, alias de Kening fan de Greide heeft er schoon genoeg van dat een groot deel van zijn onvervangbare leef/broed gebied zienderogen wordt vernietigd. De tijd van pappen en drooghouden is voorbij !
Vandaag heeft de Kening fan de Greide - zichzelf herbenoemd tot Kalief. Deze geradicaliseerde Grutto heeft zijn eigen weidevogel-kalifaat gesticht in het karakteristieke veenweidegebied Het Lage Midden fan Frylân. Dat erodeert nu als een malle en zakt helemaal weg door het lage grondwaterpeil. Dat komt door de huidige praktijk van het waterhuishouden. Veengebieden klinken in, dat is overal zo. Maar in het Lage Midden - bij elkaar zo’n zevenhonderd vierkante kilometer - verloopt het aanvreten van het veen veel sneller dan elders. "Een voor ons meedogenloos proces wordt harteloos onomkeerbaar in stand gehouden! Weidevogels lijden ernstig onder deze verandering van het landschap. 90% van mijn soortgenoten broedt hier, maar nog heel weinig jongen vinden genoeg voedsel in dit gortdroge productielandschap. Ook de hoge maai-frequentie maakt het lastig overleven" aldus de kersverse en strijdbare Kalief als Heraut van de Weidevogels. Deze strijd tegen deze schaamteloze aanslag is het grote speerpunt van de nieuwe Kalief fan de Greide. "We staan niet-voor-niets op de rode lijst en met de rug tegen de muur! Onderzoekers naar onze soort krijgen zelfs de prestigieuze Spinoza prijs uitgereikt! De Kulturele Haadstêd 2018 koketteert eveneens met ons, aldus één van de tot-op-het-bod getergde Grutto's.
De Grutto's willen de waterhuishouding onverwijld drastisch aanpakken. In het Weidevogel-Kalifaat Het Lage Midden dient het waterpeil te worden verhoogd tot aan de primaire behoeften van de weidevogels.
De Grutto als kersverse Kalief gaat zelf voorop in de strijd voor een nieuw harmoniemodel van duurzaamheid en biodiversiteit in landbouw en natuur. Een Kulturele Haadstêd 2018 met rondom een waardig Landelijk Gebied