zaterdag 16 januari 2016

Geen chocolade langs de Lijn.


Vanmiddag bedrukte gezichten langs de lijn op het Sneker Zuidersportpark.
Het zaterdagmiddag topklasse duel tussen ONSBOSO Sneek en SteDoCo eindigde in een voor ONS bloedeloze en tegenvallende 0-2. Naast het slechte spel was er het buitengewoon laakbare gedrag van enkele spelers uit het ONS kamp.
Erg teleurstellend voor de trouwe Sneker aanhang, de trainer en het Bestuur.
Allerhande wedstrijd-analyses langs de  lijn passeerden plotseling morrend de revue. 

Terneergeslagen kopjes op de "Hill". 
Dit illustere driemanschap staat er eveneens verslagen bij.
Zij konden er vandaag ook geen chocola van maken.

Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek

Symposium Het Maritieme verleden van de Friese ZuidwesthoekHindeloopen, de 11e stad van Friesland, lag op een soort schiereiland dat in de Zuiderzee uitstak. Hoewel de stad niet beschikte over havenfaciliteiten voor grote zeeschepen, en ook niet over goede verbindingen met een achterland, was de koopvaardij toch de belangrijkste bedrijfstak ten tijde van de Republiek.

De scheepvaartsector leverde het vervoer voor de handel en nijverheid in Holland. De cargadoors in Amsterdam waren de voornaamste opdrachtgevers en Noorwegen was een belangrijke bestemming. Toen in de Franse tijd Amsterdam zijn positie als wereldhaven verloor kwam er een eind aan de bedrijvigheid van de scheepvaart in Hindeloopen. Van het maritiem verleden is er betrekkelijk weinig bewaard gebleven. De meeste aandacht ging uit naar de folklore, de klederdrachten, het schilderwerk en de eigenaardige taal.

Het Museum Hindeloopen heeft de Wurkgroep Maritieme Skiednis verzocht mee te denken over hoe dit hoofdstuk uit de geschiedenis van de stad vorm zou moeten krijgen.


In de discussies noemen we dit project de Hindelooper Zeereis. Dit symposium zal een eerste aanzet vormen voor de uitwerking van de ideeën over deze zeereis. Een aantal inleiders zal de verschillende aspecten van het maritieme verleden van Hindeloopen belichten. We nodigen u uit om mee te gaan op deze boeiende en avontuurlijke reis.


Het bestuur van de Wurkgroep Maritieme Skiednis


Programma:

13.30 Ontvangst met koffie/thee

14.00 Opening van het symposium door de dagvoorzitter Rob Leemans

14.05 Toelichting op de plannen van het Museum Hindeloopen door Ties Elzenga, voorzitter van de Hidde Nijland Stichting

14.15 Ontwikkeling van de Zuiderzeesteden door Karel Gildemacher

14.45 De zeeschepen van de Gouden Eeuw door Elisabeth Spits

15.15 De kunst van het navigeren in de 17e en 18e eeuw door Rob Leemans

15.45 Pauze

16.15 De partenrederij als bedrijfsvorm bij de Friese koopvaardij in de 18e eeuw door Jelle Jan Koopmans

16.45 Schippersgemeenschappen in de Zuidwesthoek door Cor Trompetter

17.15 Lokale zeehelden door Jan de Vries (over o.a. Wiebe Siewerts)

17.45 Terugblik op het symposium door Hanno Brand, directeur – bestuurder Fryske Akademy

18.00 Borrel met aansluitend buffet


Zaterdag 23 januari 2016, 14.00 – 18.30 uur

In De Foeke - Hindeloopen

Nieuwstad 49, 8713 JN Hindeloopen,

0514 522017