Doorgaan naar hoofdcontent

Als je vandaag wilt begrijpen, moet je op zoek gaan naar gisteren

Werkgroep Historie Hylpen
Sinds een paar jaar is de Werkgroep Historie Hylpen, bestaande uit coördinator Jaap Schüngel, en de leden Piet Klaaren, Henk Smid en Anske Smit bezig met een project om de oudere Hylpers te interviewen over het Hylpen uit hun jeugd. 
Gesprekken
Inmiddels hebben we bestanden in ons archief van Dirk Blom Yzn, Gelland Smid Meines, Sietske Blom, Jantje van Tuinen Amsterdam, Baukje de Boer Smit en Harmen Simonides. De gesprekken worden in beeld en geluid opgenomen en vastgelegd op dvd. (camera: Rob Zijlstra) We bezigen, hoe kan het ook anders, de Hylper Toal. Het meest recente gesprek was met de vijfentachtigjarige Hessel Kuipers Hzn in Claerbergen te Koudum.
Patroon
In een dergelijk gesprek zoomen we in op de individuele situatie van onze gesprekspartner ten opzichte van het leven in Hylpen. Deze gesprekken duren twee uur en verlopen volgens een min of meer van te voren vastgesteld patroon. We pakken het leven van onze gesprekspartner op bij het moment, dat hij/zij zijn eerste herinnering heeft over zijn/haar leefomgeving. Maar ook de zeden en gewoonten komen uitgebreid ter sprake. 
Bestaan 
Aan de orde komen onderwerpen over hun familieachtergrond,  jeugd, de vrienden/vriendinnen, opleiding, beroep, kerk, club, liefhebberij, sport,  buren. De huizen die ze in Hindeloopen bewoonden. De visserij. De aanleg van de Afsluitdijk en de Zuiderzee steun. Voor de oorlog bestond de middenstand uit talloze Hylpers, voornamelijk vrouwen, die er een kleine winkelnering op na hielden. De beurtvaart, maar ook de aanwezige boerderijtjes binnen de stadsgrenzen waren ooit belangrijke structuren.
Verzuiling
Ook in Hindeloopen werd, ruim voor de WOII  - de verzuiling in het onderwijs, verenigingen en in het dagelijkse leven buitengewoon kansrijk. Zo waren er voor diverse ceremoniële gebeurtenissen twee muziekkorpsen beschikbaar. Jaarlijks waren er begin december ook een tweetal Sinterklazen ter stede actief.  
Donkere periode
De donkere periode 1940-45 kenmerkt zich als een belangrijke en ingrijpende gebeurtenis in de levens van onze gesprekspartners. 
Dwarsdoorsnede
Vanuit de opbouw van deze individuele en persoonlijke gesprekken, die veelal aan de keukentafel bij de mensen thuis worden gehouden, ontstaat langzamerhand een prachtig beeld met een dwarsdoorsnede van het leven in Hindeloopen, gedurende de periode vanaf de twintiger tot de vijftiger/zestiger jaren van de vorige eeuw. 

Muziekkorps Vooruit.
Werkgroep Historie Hylpen. vlnr Jaap, Henk, Anske en Piet.


Sietske Blom, een gesprekspartner van onze werkgroep in 2015

Jantje van Tuinen-Amsterdam, de oudste geboren en getogen inwoner van Hindeloopen en gesprekspartner van onze werkgroep in 2015

Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen herbouwd is ook een black box en in de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

First batch Denim

Helemaal zonder narcistische trekjes kom je er niet. Zeker niet als blogger! Gisteren ontving ik mijn absolute nouveauté op het gebied van spijkerbroeken. Ik bezit er nu één van de eerste driehonderd van the first batch ever afkomstig van Chris en Gavin van het eigenzinnige jeansmerk Ullac afkomstig uit Londen. De broeken worden per stuk gemaakt in een kleine italiaanse familie fabriek in Urbania. Er  wordt gefluisterd dat deze familie als 's wereld beste jeans in elkaar zet. Ik kan dat nu beamen en bevestigen. Het dragen van deze karakteristieke heavy, raw. 16oz selvedge en duurzame denim  geeft mij hetzelfde gevoel als mijn allereerste in 1965. Dat zegt toch wel wat.

For a Limbo Dancer

Wie wil er nu gewoon zijn?

De rentmeester aller rentmeesters Sybrand van Haersma Buma presenteerde onlangs de Gewone Nederlander tijdens de H.J. Schoo lezing. In de NRC van vandaag wijdt Lamyae Aharouay er een column aan. Ik vroeg mij af - bij het lezen van haar column - of ik eigenlijk wel een gewone Nederlander ben. Zou ik - met mijn geboorteplaats Hylpen, mijn langdurige Sneeker domicilie, mijn Friese identiteit en mijn Nederlandse paspoort - nog wel een gewone Nederlander zijn? Opgevoed zoals zovelen met het Nederlandse calvinistische credo "doe-maar-gewoon-dan-doe-je gek-genoeg" Misschien weet Lamyae het antwoord? Ik verdenk haar van een behoorlijk inzichtelijke helicopterview. Daarom stuurde ik  haar een mailtje. Eigenlijk, met de vraag hoe gewoon ik wel niet ben.
Beste Lamyae Tja.. de gewone nl-er. De vraag stellen is simpel; het antwoord....? Ik (67) geef je een subjectieve dwarsdoorsnede  van mijn bestaan door middel van circa twaalf jaar bloggen (3060) en twitteren (ongeveer 20.000 tweets) …

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel