Doorgaan naar hoofdcontent

Naar een hogere melkprijs voor de melkveehouders in Fryslân

Lege Midden
Melkveehouders die, aan het einde van een boosaardige tunnel in een diepe krater dreigen te vallen moeten melken voor een prijs, lager dan de kostprijs. Het veen in het Lage Midden in Friesland verdwijnt en erodeert in een nagenoeg onomkeerbaar proces. Overzomerende ganzen worden vergast.
De Grutto is nagenoeg zijn broedgebied verloren. Een gotspe!
Dat kan natuurlijk niet! Dat moet en kan anders! Hoe?
Van een dood spoor en heilloze weg, naar de sunny-side-of-the street. Door zeker niet te luisteren naar de banken-en de zuivelsector, maar naar het zo vaak geroemde boerenverstand. In Europa zeggen ze common sense. Mansholt in reverse. De overheid en pensioenfondsen schreeuwen tegenwoordig om investeringsprojecten. De oplossing is herinrichting van het Lage Midden van Fryslân, (groot 90.000 ha) door verstandig peilbeheer, waterbeheersing met passende drooglegging en verkaveling. Dat is realiseerbaar via de in het verleden beproefde instrumenten:Landinrichting, ruilverkaveling en niet te vergeten een sociale paragraaf.Per deelgebied een analyse, met oplossing ! Voilà, een structurele aanpak. De totale oppervlakte van het Lage Midden kan in nagenoeg 15 projecten in een versnelde en eventuele parallelle uitvoering plaats vinden. Dan wordt een substantiële stap gezet in een duurzame omvorming van de melkveehouderij. De daarmee zeker gepaard gaande productverbetering zal tot een betere zuivelprijs leiden.
De Skries houdt tot in lengte van dagen zijn Koninkrijk. De erodering van het veen wordt voor een zeer groot deel een halt toegeroepen. De ganzenpopulatie zal, door verdwijning van de grotendeels Engels raaigras monocultuur, op een meer natuurlijke manier decimeren.


p.s. verzoek: Graag NU even in uw abstract denkende modus a.u.b. Over bovenstaande kun je lijvige rapporten schrijven, jarenlang discussie over voeren, maar je kan het ook gewoon doen!
De kennis is aanwezig. Ombuigen dat huidige beleid. Geld investeren in duurzame ontwikkeling van landschap/landbouw. De boeren schreeuwen erom!

Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

For a Limbo Dancer

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

Wie wil er nu gewoon zijn?

De rentmeester aller rentmeesters Sybrand van Haersma Buma presenteerde onlangs de Gewone Nederlander tijdens de H.J. Schoo lezing. In de NRC van vandaag wijdt Lamyae Aharouay er een column aan. Ik vroeg mij af - bij het lezen van haar column - of ik eigenlijk wel een gewone Nederlander ben. Zou ik - met mijn geboorteplaats Hylpen, mijn langdurige Sneeker domicilie, mijn Friese identiteit en mijn Nederlandse paspoort - nog wel een gewone Nederlander zijn? Opgevoed zoals zovelen met het Nederlandse calvinistische credo "doe-maar-gewoon-dan-doe-je gek-genoeg" Misschien weet Lamyae het antwoord? Ik verdenk haar van een behoorlijk inzichtelijke helicopterview. Daarom stuurde ik  haar een mailtje. Eigenlijk, met de vraag hoe gewoon ik wel niet ben.
Beste Lamyae Tja.. de gewone nl-er. De vraag stellen is simpel; het antwoord....? Ik (67) geef je een subjectieve dwarsdoorsnede  van mijn bestaan door middel van circa twaalf jaar bloggen (3060) en twitteren (ongeveer 20.000 tweets) …

Voetbalfeestje op Herfstavond