Doorgaan naar hoofdcontent

De Rede van Hindeloopen

De Stichting Stadsherstel wil een Rede van Hindeloopen. Uit een aantal voorzetten afkomstig uit de Hylper bevolking destilleerde zij een planidee. Dat plan in de vorm van een artistimpression van haivenmester Oane Hoekstra moet in de molen gebracht worden van de officiële instanties. Namens SSH mag ik in de beginfase van het project, samen met Sneker maat Jouke van der Zee, een verkenners-rol op me nemen. Deze rol sluit aan bij mijn rol als lid van de Werkgroep Historie Hylpen en Blogger (mei u.o columns en foskjes yn ut Hylpers) 

De volgende tekst sprak ik 28 juni j. uit namens de Stichting Stadsherstel Hindeloopen in de 
Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten van de Gemeente Súd-West Fryslân te Drylts
"Mijn naam is Anske Smit.
Ik spreek hier vandaag namens de Stichting Stadsherstel Hindeloopen.
De Stichting Stadsherstel Hindeloopen staat niet genoemd in het lijstje van gespreksdeelnemers van de Gebiedscoördinator, de heer Fon Ten Teij. 
Ondanks verwoede pogingen - om op basis van de voorgeschreven procedure  - met de coördinator in contact te komen, is dat ons helaas niet gelukt. 
Verzoeken van ons, aan de Coördinator en aan de Gemeente Súd-west Fryslân bleven helaas onbeantwoord. 
Graag vernemen wij waarom onze mails onbeantwoord bleven. 
De, door Stichting Stadsherstel Hindeloopen gerestaureerde Hylper Haiven,  is een prachtige plek die bijzonder in trek is bij de watersport. 
Ook dagjesmensen en inwoners genieten van dit arcadische maritieme panorama.
De oude haven wordt echter door velen gezien als een ongeschikte aanlegplaats voor grote schepen, terwijl de behoefte hieraan wel bestaat.
Dat is bijzonder jammer. 
Een oplossing voor dit probleem ligt verscholen in het verleden, namelijk het opnieuw aanleggen van een Historische Rede van Hindeloopen. 
De voorzetten van een degelijke Rede, zijn door ons uit de inbreng van de plaatselijke bevolking gedestilleerd.
We willen ons plan-idee alsnog delen met de Gebiedscoördinator in de vorm van een mondelinge toelichting en een korte beschrijving met een artistimpression, om het vervolgens te laten op te nemen/toe te voegen aan de verkenning bij het Thema: Wensen en Behoeften, kwaliteitsimpuls voor toerisme/recreatie/cultuurhistorie in bijlage 2 van uw agenda.

In die bijlage 2 staat nu onder het kopje wensen en behoeften: het zichtbaar maken van de luwe ankerplaatsen die de commerciële zeilvaart vroeger gebruikte op de handelsroutes op de Zuiderzee (Rede van Hindeloopen) Stadsherstel kan niet inschatten wat dit idee inhoudt en van wie het afkomstig is. 
Opname van een specifieke omschrijving in de verkenning stellen we zeer op prijs. 
Mogelijk kunnen we als planindieners op dit punt met elkaar samenwerken.
En dan nog iets over de financiering...naast een bijdrage uit het omgevingsfonds van het windpark denkt Stadsherstel met name aan een aanvullende financiering door de provincie Fryslân. Ik dank u"

Dat leverde de volgende directe reacties (toezeggingen) op in de Kommisje Doarp Stêd en Omkriten:

Johan Langbroek PvdA  [...] Dankjewol foarsitter. Miskien even een opmerking. De koordinator sit hjir op de tribune, dus ik soe sizze: meitsje un oaspraak..! 

Angeline Kerver - Groen links [...] opmerking, ik denk niet, dat het vanavond de bedoeling is, dat wij over alle ingediende wensen en behoeften al gaan praten. Dus dat is voor u misschien heel vreemd, dat we daar niet op ingaan, maar ik denk wel als actiepunt 01 daar genoemd het complementeren en valideren van wensen en behoeften oftewel die omgevingscoördinator, die krijgt opdracht om ook te gaan praten met mensen die niet aanbod zijn gekomen, dus daar zult u dan onder vallen.

Douwe Attema- CDA [...] Ik tink, ut earste punt foarsitter; kontakt opnimme mei de hear Smit. Ik tink, dot dat un tazizing wudde moat! Dot lyket my ek net sa moeilik. De man het goeie ideeën. 

Wethouder Gea Akkerman [,,,] De heer Smit, Anske Smit heeft hier ingesproken en heeft blijkbaar terecht niks gehoord terwijl ik mijzelf wel heb aangekondigd. Daar moet iets mis gegaan zijn. Dat is ons niet ter ore gekomen. Dat gaan we zeker doen. Sowieso is dit al een toezegging....


Artistimpression van Oane HoekstraPopulair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen herbouwd is ook een black box en in de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

For a Limbo Dancer

Wie wil er nu gewoon zijn?

De rentmeester aller rentmeesters Sybrand van Haersma Buma presenteerde onlangs de Gewone Nederlander tijdens de H.J. Schoo lezing. In de NRC van vandaag wijdt Lamyae Aharouay er een column aan. Ik vroeg mij af - bij het lezen van haar column - of ik eigenlijk wel een gewone Nederlander ben. Zou ik - met mijn geboorteplaats Hylpen, mijn langdurige Sneeker domicilie, mijn Friese identiteit en mijn Nederlandse paspoort - nog wel een gewone Nederlander zijn? Opgevoed zoals zovelen met het Nederlandse calvinistische credo "doe-maar-gewoon-dan-doe-je gek-genoeg" Misschien weet Lamyae het antwoord? Ik verdenk haar van een behoorlijk inzichtelijke helicopterview. Daarom stuurde ik  haar een mailtje. Eigenlijk, met de vraag hoe gewoon ik wel niet ben.
Beste Lamyae Tja.. de gewone nl-er. De vraag stellen is simpel; het antwoord....? Ik (67) geef je een subjectieve dwarsdoorsnede  van mijn bestaan door middel van circa twaalf jaar bloggen (3060) en twitteren (ongeveer 20.000 tweets) …

First batch Denim

Helemaal zonder narcistische trekjes kom je er niet. Zeker niet als blogger! Gisteren ontving ik mijn absolute nouveauté op het gebied van spijkerbroeken. Ik bezit er nu één van de eerste driehonderd van the first batch ever afkomstig van Chris en Gavin van het eigenzinnige jeansmerk Ullac afkomstig uit Londen. De broeken worden per stuk gemaakt in een kleine italiaanse familie fabriek in Urbania. Er  wordt gefluisterd dat deze familie als 's wereld beste jeans in elkaar zet. Ik kan dat nu beamen en bevestigen. Het dragen van deze karakteristieke heavy, raw. 16oz selvedge en duurzame denim  geeft mij hetzelfde gevoel als mijn allereerste in 1965. Dat zegt toch wel wat.

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel