donderdag 30 juni 2016

De Rede van Hindeloopen

De Stichting Stadsherstel wil een Rede van Hindeloopen. Uit een aantal voorzetten afkomstig uit de Hylper bevolking destilleerde zij een planidee. Dat plan in de vorm van een artistimpression van haivenmester Oane Hoekstra moet in de molen gebracht worden van de officiële instanties. Namens SSH mag ik in de beginfase van het project, samen met Sneker maat Jouke van der Zee, een verkenners-rol op me nemen. Deze rol sluit aan bij mijn rol als lid van de Werkgroep Historie Hylpen en Blogger (mei u.o columns en foskjes yn ut Hylpers) 

De volgende tekst sprak ik 28 juni j. uit namens de Stichting Stadsherstel Hindeloopen in de 
Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten van de Gemeente Súd-West Fryslân te Drylts
"Mijn naam is Anske Smit.
Ik spreek hier vandaag namens de Stichting Stadsherstel Hindeloopen.
De Stichting Stadsherstel Hindeloopen staat niet genoemd in het lijstje van gespreksdeelnemers van de Gebiedscoördinator, de heer Fon Ten Teij. 
Ondanks verwoede pogingen - om op basis van de voorgeschreven procedure  - met de coördinator in contact te komen, is dat ons helaas niet gelukt. 
Verzoeken van ons, aan de Coördinator en aan de Gemeente Súd-west Fryslân bleven helaas onbeantwoord. 
Graag vernemen wij waarom onze mails onbeantwoord bleven. 
De, door Stichting Stadsherstel Hindeloopen gerestaureerde Hylper Haiven,  is een prachtige plek die bijzonder in trek is bij de watersport. 
Ook dagjesmensen en inwoners genieten van dit arcadische maritieme panorama.
De oude haven wordt echter door velen gezien als een ongeschikte aanlegplaats voor grote schepen, terwijl de behoefte hieraan wel bestaat.
Dat is bijzonder jammer. 
Een oplossing voor dit probleem ligt verscholen in het verleden, namelijk het opnieuw aanleggen van een Historische Rede van Hindeloopen. 
De voorzetten van een degelijke Rede, zijn door ons uit de inbreng van de plaatselijke bevolking gedestilleerd.
We willen ons plan-idee alsnog delen met de Gebiedscoördinator in de vorm van een mondelinge toelichting en een korte beschrijving met een artistimpression, om het vervolgens te laten op te nemen/toe te voegen aan de verkenning bij het Thema: Wensen en Behoeften, kwaliteitsimpuls voor toerisme/recreatie/cultuurhistorie in bijlage 2 van uw agenda.

In die bijlage 2 staat nu onder het kopje wensen en behoeften: het zichtbaar maken van de luwe ankerplaatsen die de commerciële zeilvaart vroeger gebruikte op de handelsroutes op de Zuiderzee (Rede van Hindeloopen) Stadsherstel kan niet inschatten wat dit idee inhoudt en van wie het afkomstig is. 
Opname van een specifieke omschrijving in de verkenning stellen we zeer op prijs. 
Mogelijk kunnen we als planindieners op dit punt met elkaar samenwerken.
En dan nog iets over de financiering...naast een bijdrage uit het omgevingsfonds van het windpark denkt Stadsherstel met name aan een aanvullende financiering door de provincie Fryslân. Ik dank u"

Dat leverde de volgende directe reacties (toezeggingen) op in de Kommisje Doarp Stêd en Omkriten:

Johan Langbroek PvdA  [...] Dankjewol foarsitter. Miskien even een opmerking. De koordinator sit hjir op de tribune, dus ik soe sizze: meitsje un oaspraak..! 

Angeline Kerver - Groen links [...] opmerking, ik denk niet, dat het vanavond de bedoeling is, dat wij over alle ingediende wensen en behoeften al gaan praten. Dus dat is voor u misschien heel vreemd, dat we daar niet op ingaan, maar ik denk wel als actiepunt 01 daar genoemd het complementeren en valideren van wensen en behoeften oftewel die omgevingscoördinator, die krijgt opdracht om ook te gaan praten met mensen die niet aanbod zijn gekomen, dus daar zult u dan onder vallen.

Douwe Attema- CDA [...] Ik tink, ut earste punt foarsitter; kontakt opnimme mei de hear Smit. Ik tink, dot dat un tazizing wudde moat! Dot lyket my ek net sa moeilik. De man het goeie ideeën. 

Wethouder Gea Akkerman [,,,] De heer Smit, Anske Smit heeft hier ingesproken en heeft blijkbaar terecht niks gehoord terwijl ik mijzelf wel heb aangekondigd. Daar moet iets mis gegaan zijn. Dat is ons niet ter ore gekomen. Dat gaan we zeker doen. Sowieso is dit al een toezegging....


Artistimpression van Oane Hoekstrazaterdag 18 juni 2016

Sipke Bootsma over de Vismigratierivier in de Afsluitdijk

Sipke: De vismigratierivier "Het Paard van Troje"[...] en het kon niet uitblijven, Sipke wordt in onderstaande reactie in de Leeuwarder Courant op niet mis verstane wijze van repliek gediend.....

vrijdag 17 juni 2016

On-line schoenen kopen of in de Binnenstad?

Dinsdag bestelde ik on-line een paar schoenen bij een niet nader te noemen webshop in NL. 
Via Frankrijk, België en Fryslân worden ze vandaag in Sneek afgeleverd;
zie afleveringsschema.
Ik geef toe een lange weg......Straks haal ik ze op, uit een depot in de binnenstad!
Waarom koop ik niet binnen de Sneker stenen muurtjes?

donderdag 16 juni 2016

HERKANSERS, PAK DIE KANS! B E L N U !Leer hoe je zelf kan leren!
Dinsdag en donderdag 
12:30 - 17:30 uur
Meer info? Bel: 06-34414672
Mail: belle@business-studio.nl

woensdag 15 juni 2016

Naar een hogere melkprijs voor de melkveehouders in Fryslân

Lege Midden
Melkveehouders die, aan het einde van een boosaardige tunnel in een diepe krater dreigen te vallen moeten melken voor een prijs, lager dan de kostprijs. Het veen in het Lage Midden in Friesland verdwijnt en erodeert in een nagenoeg onomkeerbaar proces. Overzomerende ganzen worden vergast.
De Grutto is nagenoeg zijn broedgebied verloren. Een gotspe!
Dat kan natuurlijk niet! Dat moet en kan anders! Hoe?
Van een dood spoor en heilloze weg, naar de sunny-side-of-the street. Door zeker niet te luisteren naar de banken-en de zuivelsector, maar naar het zo vaak geroemde boerenverstand. In Europa zeggen ze common sense. Mansholt in reverse. De overheid en pensioenfondsen schreeuwen tegenwoordig om investeringsprojecten. De oplossing is herinrichting van het Lage Midden van Fryslân, (groot 90.000 ha) door verstandig peilbeheer, waterbeheersing met passende drooglegging en verkaveling. Dat is realiseerbaar via de in het verleden beproefde instrumenten:Landinrichting, ruilverkaveling en niet te vergeten een sociale paragraaf.Per deelgebied een analyse, met oplossing ! Voilà, een structurele aanpak. De totale oppervlakte van het Lage Midden kan in nagenoeg 15 projecten in een versnelde en eventuele parallelle uitvoering plaats vinden. Dan wordt een substantiële stap gezet in een duurzame omvorming van de melkveehouderij. De daarmee zeker gepaard gaande productverbetering zal tot een betere zuivelprijs leiden.
De Skries houdt tot in lengte van dagen zijn Koninkrijk. De erodering van het veen wordt voor een zeer groot deel een halt toegeroepen. De ganzenpopulatie zal, door verdwijning van de grotendeels Engels raaigras monocultuur, op een meer natuurlijke manier decimeren.


p.s. verzoek: Graag NU even in uw abstract denkende modus a.u.b. Over bovenstaande kun je lijvige rapporten schrijven, jarenlang discussie over voeren, maar je kan het ook gewoon doen!
De kennis is aanwezig. Ombuigen dat huidige beleid. Geld investeren in duurzame ontwikkeling van landschap/landbouw. De boeren schreeuwen erom!

De Brakke Blogger danst in het Donker bij de Boss

video

De Sneker bloggers zijn deze week aardig op het culturele pad. Cultuur met de grote C. De Opregte Sneeker, Henk Doevendans zit keurig  achter zijn laptop zijn Oerol reviews te tikken en te verzenden via de wifi van het Midslanse middelpunt Westerkeijn. Althans dat is mijn beeld, maar het kan ook zijn dat er een verregaande modernisering in de communicatie met doelstad Sneek heeft plaatsgevonden. Deze blogger blijft met beide benen op de grond. Ik bedacht vandaag een mogelijke oplossing voor een hogere melkprijs voor de Fryske boeren. Ja vrienden, je hebt werkpaarden en renpaarden. Neem nu stadgenoot Henk van der Veer. Ik heb in het diepste geheim beslag weten te leggen op korte privé video waarop deze blogger - op het Haagse Malieveld  - helemaal uit zijn dak gaat. Hij heeft liever dat zijn vrienden dit filmpje niet zien! Uit zijn dagboek knipte ik stiekem de volgende tekst: "Ut was myn earste en Bruce Springsteen syn 25ste konsert in Nederlaan. Ik weet nyt met wat foar un gefoël The Boss fanmòrren self wakker wurden is, mar de adrenaline spatte mij nòch deur myn hele bealech. Allemachtech wat un súpermoai konsert hew ik gister metmaakt om nyt te sêgen memorabel.
Op de radio bij Omrop Fryslân vanochtend rond de klok van 07:15 uur maakte onze Munsterman een bijzonder brakke indruk. Het lange Springsteen optreden had immers zijn tol geist. Met krakende stem getuigde hij voor de auto-werk-forensen van het Heitelân met gebruikelijk enthousiasme en positiviteit over de neder-gig van The Boss. Naast Bas Hollenberg, Richard Sietsma, Ryan Schuurman en ongetwijfeld nog een paar, die er wel zijn, maar ik (nog) niet ken, heeft The Boss er weer een prachtig nusje Sneker diehard-fans bij.
Vanavond na Albanië - Frankrijk, de dag-epiloog Darkness on the Edge of Town (vinyl 1978), alleen voor mij op draaitafel !zondag 12 juni 2016

De witte schimmel verandert in zwarte sneeuw

SNEEK - Snitser Mar. 
De witte schimmel verandert in zwarte sneeuw
De metamorfose van het landschap door de aanleg en de bouw van het Waterpark
nadert zijn voltooiing. 

Het is even wennen aan de nieuwe skyline van de Potten.  

vrijdag 10 juni 2016

Bobo's op een wedstrijdskûtsje

Snitser Mar - Vandaag werd de jaarlijkse Rabo Interpolis Hurdsilerij gehouden. Deelnemende teams van hoofdsponsors Rabobank en Interpolis én ook vertegenwoordigers en gasten van de SKS co-sponsors, Heineken, Poiesz Supermarkten, Clafis Maritiem en Van der Let & Partners ervoeren tijdens deze regatta hoe het is om met een wedstrijdskûtsje te zeilen.
Grou ging als eerste over de meet. Impressie hier

donderdag 9 juni 2016

Tipi


Voilà. Een indianentent:100% zelfgemaakt door Renate.
De ongebleekte katoen is gekocht bij Jan Sikkes.
Het sisal-touw en de bamboestokken komen bij de Welkoop vandaan.
Deze Tipi is bestemd voor kleinzoon Jan Jaarich Westra, die binnenkort één jaar wordt. 

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het bijbrengen van historisch besef over de Native Americans!

Merkwaardigheden van HindeloopenDit verklaart veel over de eigenzinnige Hylpers

maandag 6 juni 2016

Dêr 't de dyk it lân omklammet

Harlingen - Zondag, Dêr 't de dyk it lân omklammet zijn we gefotografeerd door Francine

Op Facebook schrijft Sjoerd Vriesema, naar aanleiding van het beeld op deze foto het volgende:
Een waar gebeurd verhaal van omstreeks 100 jaar geleden. Aan de voet van het beeld van Caspar di Robles ( daar achter jullie) strandde mijn grootvader destijds in kennelijke staat. Zijn vrienden kregen het voor elkaar om z'n kunstgebit aan het hoofd van Caspar te binden. Pake heeft het weer terug gekregen en was dus niet genoopt de hongerdood te sterven. Een sterk staaltje trouwens want het valt nog niet mee om in dat beeld te klimmen. Waarvan akte.

zondag 5 juni 2016

Een (Slachte)Dijk van een Marathon in het (Hart)werd van Fryslân


Klik HIER voor een beknopte foto-impressieEen Sneeker Affaire. Geen lange verhalen! De mensen, die Dijk, de staal blauwe luchten boven het Friese landschap en natuurlijk De Kliuw, vertellen zaterdag hun verhaal. "Small talk, dat dan weer wel!" 
Impressie van de plek nabij het huisje van de vier windstreken van Oma Tingeling en Meneer Humdrum  in het Hart(werd) van Friesland. De jurisdictie van Sjoerd Galama. Speciale "druktemakers" voor de KWF Samenloop voor Hoop Sneek-SWF: de ontregelaars Cees Poiesz en Henk van der Veer. Hier zag ik eveneens voorbijkomen o.a. stadgenoten Jan Walstra, Janneke van der Veer, Rinske Poiesz, Jan Roelof Middeldorp, Age Bootsma e.v.a