Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit juni, 2016 weergeven

De Rede van Hindeloopen

De Stichting Stadsherstel wil een Rede van Hindeloopen. Uit een aantal voorzetten afkomstig uit de Hylper bevolking destilleerde zij een planidee. Dat plan in de vorm van een artistimpression van haivenmester Oane Hoekstra moet in de molen gebracht worden van de officiële instanties. Namens SSH mag ik in de beginfase van het project, samen met Sneker maat Jouke van der Zee, een verkenners-rol op me nemen. Deze rol sluit aan bij mijn rol als lid van de Werkgroep Historie Hylpen en Blogger (mei u.o columns en foskjes yn ut Hylpers) 
De volgende tekst sprak ik 28 juni j. uit namens de Stichting Stadsherstel Hindeloopen in de  Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten van de Gemeente Súd-West Fryslân te Drylts "Mijn naam is Anske Smit. Ik spreek hier vandaag namens de Stichting Stadsherstel Hindeloopen. De Stichting Stadsherstel Hindeloopen staat niet genoemd in het lijstje van gespreksdeelnemers van de Gebiedscoördinator, de heer Fon Ten Teij.  Ondanks verwoede pogingen - om op basis van de voo…

Landscapesnaps after the Oeorlclash

Sipke Bootsma over de Vismigratierivier in de Afsluitdijk

[...] en het kon niet uitblijven, Sipke wordt in onderstaande reactie in de Leeuwarder Courant op niet mis verstane wijze van repliek gediend.....

On-line schoenen kopen of in de Binnenstad?

HERKANSERS, PAK DIE KANS! B E L N U !

Huiswerk Studio Sneek Leer hoe je zelf kan leren! Dinsdag en donderdag  12:30 - 17:30 uur Meer info? Bel: 06-34414672 Mail: belle@business-studio.nl

Naar een hogere melkprijs voor de melkveehouders in Fryslân

Melkveehouders die, aan het einde van een boosaardige tunnel in een diepe krater dreigen te vallen moeten melken voor een prijs, lager dan de kostprijs. Het veen in het Lage Midden in Friesland verdwijnt en erodeert in een nagenoeg onomkeerbaar proces. Overzomerende ganzen worden vergast. De Grutto is nagenoeg zijn broedgebied verloren. Een gotspe! Dat kan natuurlijk niet! Dat moet en kan anders! Hoe? Van een dood spoor en heilloze weg, naar de sunny-side-of-the street. Door zeker niet te luisteren naar de banken-en de zuivelsector, maar naar het zo vaak geroemde boerenverstand. In Europa zeggen ze common sense. Mansholt in reverse. De overheid en pensioenfondsen schreeuwen tegenwoordig om investeringsprojecten.De oplossing is herinrichting van het Lage Midden van Fryslân, (groot 90.000 ha) door verstandig peilbeheer, waterbeheersing met passende drooglegging en verkaveling. Dat is realiseerbaar via de in het verleden beproefde instrumenten:Landinrichting, ruilverkaveling en niet te …

De Brakke Blogger danst in het Donker bij de Boss

De Sneker bloggers zijn deze week aardig op het culturele pad. Cultuur met de grote C. De Opregte Sneeker, Henk Doevendans zit keurig  achter zijn laptop zijn Oerol reviews te tikken en te verzenden via de wifi van het Midslanse middelpunt Westerkeijn. Althans dat is mijn beeld, maar het kan ook zijn dat er een verregaande modernisering in de communicatie met doelstad Sneek heeft plaatsgevonden. Deze blogger blijft met beide benen op de grond. Ik bedacht vandaag een mogelijke oplossing voor een hogere melkprijs voor de Fryske boeren. Ja vrienden, je hebt werkpaarden en renpaarden. Neem nu stadgenoot Henk van der Veer. Ik heb in het diepste geheim beslag weten te leggen op korte privé video waarop deze blogger - op het Haagse Malieveld  - helemaal uit zijn dak gaat. Hij heeft liever dat zijn vrienden dit filmpje niet zien! Uit zijn dagboek knipte ik stiekem de volgende tekst: "Ut was myn earste en Bruce Springsteen syn 25ste konsert in Nederlaan. Ik weet nyt met wat foar un gefoë…

De witte schimmel verandert in zwarte sneeuw

De metamorfose van het landschap door de aanleg en de bouw van het Waterpark
nadert zijn voltooiing. 
Het is even wennen aan de nieuwe skyline van de Potten.

Bobo's op een wedstrijdskûtsje

Snitser Mar - Vandaag werd de jaarlijkse Rabo Interpolis Hurdsilerij gehouden. Deelnemende teams van hoofdsponsors Rabobank en Interpolis én ook vertegenwoordigers en gasten van de SKS co-sponsors, Heineken, Poiesz Supermarkten, Clafis Maritiem en Van der Let & Partners ervoeren tijdens deze regatta hoe het is om met een wedstrijdskûtsje te zeilen.
Grou ging als eerste over de meet. Impressie hier

Tipi

Trijntje Pôlle - Sneekermeer

Dêr 't de dyk it lân omklammet

Een (Slachte)Dijk van een Marathon in het (Hart)werd van Fryslân

Klik HIER voor een beknopte foto-impressie


Een Sneeker Affaire. Geen lange verhalen! De mensen, die Dijk, de staal blauwe luchten boven het Friese landschap en natuurlijk De Kliuw, vertellen zaterdag hun verhaal. "Small talk, dat dan weer wel!" 
Impressie van de plek nabij het huisje van de vier windstreken van Oma Tingeling en Meneer Humdrum  in het Hart(werd) van Friesland. De jurisdictie van Sjoerd Galama. Speciale "druktemakers" voor de KWF Samenloop voor Hoop Sneek-SWF: de ontregelaars Cees Poiesz en Henk van der Veer. Hier zag ik eveneens voorbijkomen o.a. stadgenoten Jan Walstra, Janneke van der Veer, Rinske Poiesz, Jan Roelof Middeldorp, Age Bootsma e.v.a