Doorgaan naar hoofdcontent

De Hönne op één Poat


Hindeloopen - Vanmiddag de geanimeerde boekpresentatie van Roelie de Vries-Bakker bijgewoond. Zij hield haar - in eigen beheer uitgegeven boek - De Hönne op één Poat  ten doop in het (familie) restaurant Sûdersee, nabij het Museum te Hindeloopen. Tout cultureel Hylpen was daarbij ter plekke! Als het om taal en cultuur gaat vormen de echte Hylpers (Fan Hirre en om Ûtens) samen een massief front. 
Wethouder Mirjam Bakker van de Gemeente SWFryslân begrijpt dat en was buitengewoon te spreken over de participatie van de schooljeugd van Hylpen bij dit unieke (streek)taal project. Het boek (Drukkerij Hunia Workum) in de Hylper Taol schreef Roelie samen met Woddenbookskrieuwer en Hylpen-connaisseur Gosse Blom.  
Helaas is Gosse niet meer onder ons. Voor de afronding van het Hylper woordenboek is Wiebe Zoethout (van Janne Trijn) aangesteld bij de Fryske Academie. Voor onze klein-kinderen in Sneek en Hippolytushoef hebben thuis we inmiddels twee boekexemplaren op de plank liggen. Ik zeg: een prachtig initiatief van Roelie te meer omdat het Hylpers tegenwoordig erg onder druk staat van het Nederlands en het Boerefrysk.
Wat mij betreft mag ze onverwijld de Cultuurprijs van de Gemeente SWFryslân in ontvangst nemen! Sneker Stadgenoot en LC Journalist Koen Pennewaard schreef vandaag een prachtig artikel over de gepassioneerde schrijfster.


Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

For a Limbo Dancer

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

Voetbalfeestje op Herfstavond