zaterdag 19 december 2015

De Stad onzer Vaderen - Hindeloopen 1225-1950

Zo aan het eind van 2015 ga ik dagelijkse bloggen over het Hindeloopen van vroeger. De Stad van mijn Vader. Pure nostalgie!  Ik heb uit de oude doos verscheidene krantenartikelen gevonden. Die ga ik via mijn weblog opnieuw (aangepast) in omloop brengen. Vandaag begin ik met een bericht over een grote revue. In opdracht geschreven door Abe Brouwer. Veel Hylpers doen er - in mijn geboortejaar 1950 - aan mee. Mijn vader sprak er vaak anekdotisch over. Ik geloof niet dat dit prestigieuze project Hindeloopen 1225-1950 Historisch Spel „De Stad onzer Vaderen”. (Abe Brouwer) het succes is geworden wat men ervan verwachte. Er was te weinig draagvlak onder de hele bevolking.
Dit schreef de Heerenveense Koerier vooraf:

Hindeloopen 1225-1950. Historisch Spel „De Stad onzer Vaderen”. (Abe Brouwer)

Scene uit Hindeloopen De Stad onzer Vaderen
Zeventig jonge en oudere inwoners van alle gezindten uit Hindeloopen repeteren sedert 19 Juni iedere avond van 7.30—10 uur in een lokaal dat door een burger der stad ter beschikking is gesteld.

Groepsgewijze studeren ze en leren hun rol van stuurman, grootschipper, Amerikaan, burgemeester, bruid, bruidkleedster en visser. — Bij tienen, by twintigen, bij dertigen, vormen zij „het volk", „bruiloftsgasten" en „dansers".

Ze spreken, zingen, dansen, murmureren, juigen, iedere avond, blijifcoedig en met overgave, totdat de groepen, aaneengevoegd en ingelijst door de muziek die de directeur van het Hindelooper korps, componeerde — in ouverture, entre act en begeleiding — één groep vormen!

En ze spelen straks vier maal achtereen: ~De Stad onzer vaderen!"