dinsdag 24 november 2015

Het Antwoord op de Hamvraag

De hamvraag om door te gaan voor een kans naar 
de hoofprijs: de Ipad.
Welk kunstwerk wordt hier in Sneek nabijheid van de Dompsluis aangelegd?
Het antwoord luidt een klünplak voor de schaatsers.

Een Domestieke Nabrander/Opwarmer

Nog even een nabrander over mijn pas aangeschafte pelletkachel en een opwarmertje voor de komende klimaattop in Parijs. Hoe kan het dat het gebruik/de verbranding van biomassa (lees: de pellets in mijn kachel ) toch bijdraagt aan beperking van de CO2-uitstoot? Bij de verbranding van fossiele brandstoffen als kolen, gas en olie komt CO2 vrij die al zo lang was opgeslagen, dat die eigenlijk geen deel meer uitmaakte van de CO2-kringloop op aarde. Ook bij de verbranding van biomassa (lees in mijn geval pellets) komt CO2 vrij, maar hier gaat het om CO2 die pas kort geleden door de planten aan de atmosfeer is onttrokken. Bovendien wordt de CO2 direct weer opgenomen door de nieuwe bomen en gewassen die weer worden aangeplant. Zo ontstaat een gesloten kringloop van CO2-uitstoot en -opname. Nou sù

Zie de Maan schijnt door de bomen en de 110 KV lijn

Sneek - Pasfear. Zie de Maan schijnt door de bomen en door de 110 KV lijn