zaterdag 21 november 2015

Blijf Kritisch !


Dit is Paul Hartog. Hij is sinds geruime tijd educator bij de NHL en Stenden in Leeuwarden. Hij heeft zowel privé als professioneel het kritische denken als vak en tot persoonlijke kunst verheven. Paul is voornemens dit op de één-of-andere-manier verder uit te dragen. Belle Smit Dijkstra van de Business Studio  te Sneek, introduceerde Paul's presentatie donderdag j.l. als opmaat naar Inspirationday 2016. Paul lichtte een tipje van de sluier tijdens zijn eerste les Critical Thinking voor beginners. Een select publiek van ongeveer vijftien personen stelde zich open en ten doel om hun (persoonlijke) communicatie in de ruimste zin van het woord te verbeteren. Het gaat om belangrijke elementen zoals verbetering van argumentatie, kritische houding, het herkennen van drogredenen uit o.a. de reclame, de politiek enzovoort. De inzichten uit Critical Thinking zijn belangrijke bouwstenen en een absolute must voor iedereen die de hedendaagse politieke propaganda, de om je oren vliegende foute reclame en andere misleidende berichten in de media, beter wil herkennen. De lessen van Paul Hartog dragen daar zeker een steentje toe bij. Je herkent gebrekkig geformuleerde argumenten en leert je standpunt beter te beargumenteren. Dat levert zonder meer een positieve bijdrage aan een betere communicatie.