zondag 8 november 2015

G r e n s p a a l


Selfie, letterlijk voor (grens)paal staan in Hindeloopen (L) en Workum (R).
Hulde voor de Stichting Stadsherstel Hindeloopen. Door hun renovatie is deze grenspaal in oude luister hersteld.