dinsdag 6 oktober 2015

Mysterieuze Verdwijning Historische Grenspaal (1762) te Hindeloopen.

Gelukkig is er Google Streetview 
Er is buitengewoon grote beroering ontstaan in Hylpen (Hindeloopen). De historische grenspaal, een eeuwenoud symbool tussen de steden Workum en Hindeloopen aan de Easterdyk is plotseling van de aardbodem verdwenen. Bij de uitvoering van werken aan het naastliggende fietspad is er kennelijk onlangs iets grondig misgegaan. Uit een quickscan bij de gemeente Sùdwest bleek dat zij en de aannemer spreekwoordelijk van niets weten. Diefstal, per ongeluk vernietigd? Rara! De eerste verhalen over het hoe en waarom van deze mysterieuze verdwijning doen reeds de ronde!

Deze sinds 1762/63 daterende officiële markering heeft voor de Hylpers van Hirre en om Ùtens een buitengewoon emotionele waarde. De grenspaal is voor Hylpers van grote betekenis en is nauwkeurig historisch beschreven.
Het monument geeft hun het ultieme gevoel van veiligheid en van thuiskomen in de Stad der Vaderen. 
Inmiddels is er in Hylpen een breed front gevormd om deze zaak tot de bodem uit te zoeken. De stadshistorici Henk Smid (Hindeloopen) en Piet Klaaren (Sneek) - beiden lid van de Werkgroep Historie Hylpen (WHH) - namen het initiatief om een brief te schrijven naar de Gemeente SWF om opheldering te vragen over deze delicate kwestie, die de gemoederen in Hylpen danig in beweging brengen.
Voor de fjnproever van nog meer Grenspalen in Hindeloopen, lees verder en klik hier