zaterdag 11 juli 2015

The Wasp

Na een spervuur van wespensteken, onverwijld de Wespenator ingeschakeld......