woensdag 22 april 2015

The Plastic Age: A Documentary feat. Pharrell Williams (Full Film)

Goed voor Goud

Dit zijn Janny en Jouke Hanje uit Scharsterbrug. 
Zij waren gisteren op de kop af 50 jaar getrouwd. 
Goed voor goud, dus!
Zij vierden dat samen met familie, vrienden en kennissen in het 
Party Centrum te Joure.
Jouke was lange tijd lid van de Landinrichtingscommissie van de inmiddels afgesloten ruilverkaveling Doniawerstal (5000 ha). 
Hij was voorzitter van de uitvoeringscommissie. In die hoedanigheden heb ik vele jaren nauw en buitengewoon plezierig met Jouke samengewerkt.