dinsdag 27 januari 2015

Hindeloopen met een Drone in Vogelvlucht

Dirk van de Meer.
Adembenemend
Dit is een adembenemende korte film over de Ââlde Hylper Haiven gemaakt door Friesland's Weerman nummer één Dirk van der Meer uit Sneek. Het zijn echt bijzondere en spectaculaire beelden vanuit een buitengewoon perspectief, die geen enkele Hylper ooit eerder zag. Alleen de zeevogels gingen eeuwen geleden de inwoners van Hindeloopen voor!

Dirk van der Meer
Dirk is naast een bekende Weerman, ook een begenadigd filmer. Zijn nieuwste aanwinst hierbij is een Drone. Wat het filmen van muizenschade en ganzenschade in Zuidwest Friesland moest worden is dinsdag-middag uitgemond in de totstandkoming van deze clip.

Drone
Deze Drone uitgerust met hedendaagse sleutelbegrippen zoals Smartphone, HD-Camera, Wifi en Satellietverbinding  liet hij vanmiddag opstijgen. Hij bediende het apparaat met vier propellers vanaf de Havenkade.
Het was een soort voorstudie voor de productie van een toekomstige videoclip die behoort bij het in beeld brengen van een paar gedichten van Anske Smit. Dichter yn't Hylpers.

Snelle actie
Deze actie vanmiddag duurde ongeveer een kwartier. Het heeft ons geleerd, dat de structuur van het oude Zuiderzee stadje Hindeloopen bijzonder geschikt is om op HD-video met een Drone doeltreffend vast te leggen.

Karakteristiek Hylpen (Hindeloopen)
De de structuurbepalende waterwegen zoals de Haven, de Sluis, de Zijlroede, de Indijk, de Houw en de andere eeuwenoude watergangen dooraderen verrassend, grillig  en schilderachtig de prachtige, karakteristieke bebouwing van het stadje.