Doorgaan naar hoofdcontent

Wild-West in Kwetsbare Openbare Ruimte

Sneek - Wild-west onderhoud van een
kwetsbaar stukje openbaar groen in Pasveer
Sneek - Wijk Pasveer, ingang Frittemaleane. Vandaag weer een een teleurstellend voorbeeld van onbehouwen wild-west onderhoud van een kwetsbaar stukje Sneker openbare ruimte. Het betreft het Ratelaarsproject gelegen in de wijk Pasveer. Dit is een mooi voorbeeld van innovatieve plannen aldus het Beleidsplan Openbaar groen van de Gemeente Súdwest Fryslân uit 2013. Ik lees u voor:
foto uit beleidsnota Openbaar Groen Sùdwest Fryslân 2013
"Door het op grote schaal inzaaien van de grote ratelaar (halfparasiet) in grasstroken en bermen worden duizenden euro’s aan beheerkosten bespaart door uitgespaarde maaibeurten. Het project kreeg dit jaar landelijk aandacht via een artikel in het vakblad Tuin en Landschap" De specifieke aanleg en het zorgvuldig uitgevoerde en afgestemde beheer gedurende een lange reeks van jaren is met deze onbesuisde actie behoorlijk tenietgedaan. Of niet groenbeheerders van de Gemeente Sũdwest Fryslân?


Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

For a Limbo Dancer

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

Voetbalfeestje op Herfstavond