Doorgaan naar hoofdcontent

INCH ALLAH

Mijn bijdrage aan de Sneeker Middach in Café Vellinga te Sneek. Lees vooral ook het enthousiaste verslag van chroniqueur Henk van der Veer. Fits like a Glove! Met TOP fotos van Jeroen van der KallenEen gedenkwaardige gebeurtenis in woord en beeld: der is gin spat tussen te krijen, ok deur jum Henk en Jeroen!

INCH ALLAH
KORT VERHAAL over DE VEEHANDEL
Het was midden in de jaren zestig van de vorige eeuw. Er heerste nog een forse bedrijvigheid op de Sneker Veemarkt. Een van de grote spelers op het hoofdveld van de Sneker Veehandel waren de Gebroeders Van Smeden uit Franeker. Dit illustere duo was destijds, nagenoeg zonder uitzondering, elke dinsdag op de Veemarkt aanwezig. Zij kochten daar voor hun goedlopende exportslachterij in het naburige Franeker grote hoeveelheden vee op. Een sigarenpeukje op de lippen, petje op en standaard gehuld in een keeki half dichtgeknoopte stofjas, maar bovenal het allerbelangrijkste attribuut: een meer als vuistdikke portefeuille gevuld met waardevolle bankbiljetten zijn de meest in het oog springende uiterlijke kenmerken van deze veehandelaren. Het etablissement “Cafe De Veehandel” aan de Korte Veemarktstraat fungeerde als een mobiele kantoor-unit avant la lettre. Diezelfde locatie speelde later een belangrijke rol tijdens het volgende voorval op een willekeurige veemarkt-dag eerder in die genoemde roemruchte zestiger jaren van de vorige eeuw.Na een buitengewoon lucratieve transactie - nog vroeg in de ochtend- onder het genot van het traditionele bakje koffie in combinatie met een half-smeulende sigaarepeuk tussen boven-en onderlip frequenteerde een van de gedrongen gebroeders Van Smeden, gehuld in de gebruikelijke grijze stofjas het toilet voor - na later bleek - een grote boodschap. Hij kwam vervolgens terug aan de koffietafel. Over zijn gehele lichaam trillend en met een lijkbleek gezicht.  Hij stamelde verbouwereerd en in geheel onsamenhangende woorden, dat zijn volle portefeuille – daarnet in een oogwenk was verdwenen.
Samen met zijn dagelijkse grote boodschap was hij zijn portefeuille, kennelijk door een lichte vorm van onoplettendheid of door ernstige hinder van zijn half dichtgeknoopte stofjas plotseling uit het oog verloren.
Onopgemerkt verdwenen in de diepere krochten van het geavanceerde doortrek-toilet van Sneker Cafe de Veehandel. Na ampel onderling beraad viel onverwijld het besluit, deze diepe beerput letterlijk open te trekken. Onder verscherpt toezicht van - op sensatie beluste omstanders - was de blijdschap van de gebroeders groot, toen na het open breken van de vloeren, vele uren graafwerk met kruiwagens vol modder, het waardevolle voorwerp werd teruggevonden. In een ordentelijke doch buitengewoon smeuïge en geurige staat Een aan zekerheid grenzend vermoeden mijnerzijds is, dat de Franeker gebroeders van diepe opluchting, een klein transparant slokje op de goede afloop hebben genomen.

Ja lieve mensen: “Het kan verkeren….ook in de Veehandel”INCH ALLAH
D'oryjènt mei al jèrre pracht hèt méar gesichten às de moene
Léeuwe àl toezend èn één nòat dòt jèrre sproakjes naet bestoane
Want iek héar Jéruslèm króaijen às ’n skòrre hoahne
Bló en tréanen yn syn stèmme, feskoet tròch Tórah en Koráen
Yn alle tèmpels en moské’n wòt jitte libbe nei ’t gelóaf
Màr butendòar, Maria Magdalena ies’t fòlk, dòt dy fejèt
Twisken pûn en prykkeltré sit 'n vlinder òp 'n blòmme
Yn 'n stikken sèaten stréate lijt ‘n bònneskoen yn' t sâent
Gòt fàn de Himmel èn fan de Hèl: doe kèst 't kwá naet ferhinderje
Dèr lijt 't sâent yn Jérusalèm, tròchtrènke mei bló fan al jèrre bòn
Oer de grèns yn ’e woestijn stróamt ’t wètter ût de bròn
Dòt wètter wòl iek wèaze: 'n Stròam fan Sàdam en Shàron
Requièm fòar miljoenen dòaden: Palèstijnen en de Jóaden
Wië dòt ‘n òffer fòar de góaden?
Kòmt nò fréade yn jèrre nèamme….?  Inch Allah. Inch Allah…
(Hylper wodden troch  ânske Smit, fry nei Belinda Meuldijk)

Populair

Sneek, Su het ut Weest !

Sneek, Watchers&Liefhebbers.

Zie hier hoe een stukje van Sneek in de wijk Stadsfenne aan de Middelzeelaan in één week is ongevormd tot een krater. Een plek met eens vier woningen aan de rand van een groen wijkbosje. Op deze puinhopen verrijst binnenkort een Albert Heijn XL waarschijnlijk als een Fenix uit zijn As.

De Hamvraag met als hoofdprijs een musthave: Een tweedehands wasdroger van een bekend Noord-Koreaans merk.

Waar komt de compensatie voor de sloop van dat bosje en die woningen?.

Gemeenteraad SWF. Kom der mar in!Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

Voetbalfeestje op Herfstavond

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

For a Limbo Dancer