zaterdag 29 november 2014

Boekpresentatie "Zwanger van de Hazen"

Schrijver Bas Sleeuwenhoek (l) en Fjildman Anne Gersjes signeren
in het dorpshuis te Nijemirdum.
Schrijver en oud LC journalist Bas Sleeuwenhoek uit Schiedam reikte zaterdagmiddag in het dorpshuis te Nijemirdum zijn boek met de titel "Zwanger van de Hazen" uit aan de Gaasterlander, Anne Gersjes.
Het boek is een portret van jager en fjildman Anne Gersjes. De schrijver verzamelde 25 verhalen van deze markante Gaasterlander die moet jagen, die het spel wil winnen.
"Gersjes balanceert voortdurend tussen het mens-zijn en het roofdier dat hij in het diepst van zijn wezen ook is". Aan de hand van zijn vader werd hij één van de beste stropers en jagers van Gaasterland. Maar hij voelt zich vooral natuurmens, een rentmeester over een kwetsbaar landschap. In het boek blikt Anne Gersjes terug op zijn leven in Ruigahuizen. Hij vertelt over de armoede die de bevolking de stroperij in dreef. Over de strijd tussen de broodjagers en de hoge heren, Over de listen van de stroper. Over de nadelen van de welvaart en over lege, droefgeestige bossen waar je tegenwoordig bijna geen dieren meer tegenkomt.

Veel namen en plaatsen genoemd in het boek komen mij heel bekend voor. Eind zeventiger jaren van de vorige eeuw heb ik -als vertegenwoordiger van het Ministerie van Landbouw en Visserij - op buitengewoon plezierige wijze samengewerkt met Anne Gersjes. Anne was vergeleken met andere Fjildmannen zijn tijd ver vooruit. Hij had een heel eigen kijk op hoe het beheer van het Gaasterlandse buitengebied eruit moest zien. Hij zag ook heel duidelijk zijn eigen rol en eiste die op een natuurlijke manier op. We zijn destijds begonnen met het oprichten van een soort van reewild-revier waarin de reeën eerst systematisch werden geteld. Op basis van die indeling en een jaarlijkse reewild-telling werd het afschotplan voor de reeën-jacht in Gaasterland e.o. vastgesteld. Later werd deze activiteit overgenomen door de Wildbeheereenheid Gaasterland. Anne was een pionier, een echte leider. Hij kon het vertrouwen van mensen winnen en behouden. Hij kon ze enthousiasmeren. Zijn belangrijkste aspect was het creëren van draagvlak in de streek. Hij onderhield daardoor uitstekende contacten met die andere actoren in de "buitenwereld"
Later hebben we door ons netwerk en onze opgedane ervaring in het veld ook de Dassentelling/inventarisatie in Gaasterland op poten gezet. Ik heb nu achteraf het gevoel, dat wij toen de juiste mensen op de juiste plaats waren. Zaken die inmiddels heel normaal zijn, maar zo'n dertig jaar geleden nog veel weerstand opriepen. Anne Gersjes timmert nog steeds aan de weg met Bosk&Greide, die in Gaasterland een eigen (natuur)koers wil varen.