zondag 21 september 2014

Waarom kreeg ik vanmiddag geen hand van de Burgemeester?

Natuurbeschermers binnen LNV kregen (Geke)Fabertjes
Zijne Excellentie Ir. Jeroen, René, Victor, Anton Dijsselbloem was de hele middag aanwezig bij Café Vellinga. Hij was vandaag de hoofdgast van "Het Gesprek van Sneek". Burgemeester Hayo Apotheker kwam de Minister van Financiën even snel de hand drukken. Amice Collegae. Dijsselbloem was per-slot-van-rekening ooit na zijn studie, aan het begin van zijn carrière werkzaam bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij waarvan Apotheker toen korte tijd de Minister was. Zelf was ik ook gedurende een hele lange tijd (groene) medewerker landelijk gebied van het Ministerie van Apotheker. Bovendien was ik een collega van Dijsselbloem. Samenwerking met hem is er toen niet van gekomen. Het had misschien zomaar gekund. Ik kreeg echter nog nimmer een hand van onze burgervader. Nee, een diender zoals Bromsnor ben ik kennelijk nooit geweest. Wel kreeg ik ooit eens in de Efteling van onze Minister en de Staatssecretaris een blikken doosje met Apothekertjes en Fabertjes. Hun probaat middel voor Kracht en Kwaliteit, om als (locale)bestuurders aan de bak te blijven.Zeemanskoor Auke Wybesz op het Shantyfestival in Sneek

Ik noemde ze ooit de "Nachtegáolen fan de Kösze". Al zal menig hedendaagse inwoner van Hylper mijn verzonnen geuzennaam niet direct kunnen duiden. Tjibbe de Boer uit Hindeloopen schreef onlangs het volgende over het koor en de Hylper historie
Het koor is genoemd naar een Hindelooper kapitein, die in 1698 als eerste Friese zeeman met een fluitschip de rivier de Newa opvoer naar Sint Petersburg. De loods was, naar later bleek, tsaar Peter de Grote. Deze kapitein Auke Wybesz kreeg, na een geanimeerde ontmoeting met de tsaar en zijn vrouw Catharina ll, allerlei privileges en er ontstonden nauwe banden met het keizerlijkepaar. Kort daarna leerde Tsaar Peter allerlei ambachten in Nederland, zoals het maken van houten schepen. Er zijn vele kostelijke anekdotes over deze periode te vertellen en menig aandenken aan deze periode is in Hindeloopen nog steeds te zien. Zo beloofde de tsaar dat “zolang de kiel van het schip in wezen blijft Auke Wybesz tolvrij mocht binnenvaren in alle havens van mijn rijk, ongeacht welke schipper haar zal zeilen”. De huizen in het stadje Hindeloopen verraden nog de rijkdom, die door de zeevaart werd vergaard. Auke Wybesz is in 1737 op twee en zestig jarige leeftijd na een ernstige kwaal overleden. Zijn zoon Wiebe Aukesz nam daarna het roer over en werd later burgemeester van Hindeloopen.

Marktstraat

Marktstraat - o.l.v. dirigent Ennio de la Mare en de papagaai Roxanne

Schaepmarktplein

Marktstraat met Enno

Derwish Dancer.