woensdag 16 juli 2014

Sloeppekop

Sneekermeer - Voordat de SneekWeek 2014 weer in alle hevigheid losbarst
heb ik vanmiddag nog even genoten van de rust en ruimte op het Starteiland.