Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit juni 28, 2014 weergeven

Prachtige Archeologie High End performance in Sneek

Vandaag zoals vele geintresseerden en liefhebbers de open dag van de archeologische opgraving bezocht van Het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG),  in het Harinxmaland, aan de Ivige Leane nummer 24 gelegen ten noorden van Sneek.
Het betreft een locatie van een overslibde terp. Deze wordt opgegraven in het kader van een lopend promotieonderzoek naar de Friese randveenontginningen van de late ijzertijd en Romeinse tijd.