donderdag 26 juni 2014

Geldverspilling in Topsector Jachtindustrie

Kaich voor Starteiland Sneekermeer
De Jachtbouw Industrie blaast een wrakkenprobleem op tot grote hoogte. Ik krijg tranen in de ogen van hun fel gekleurde retoriek.
In Nederland liggen volgens hun globale schatting zo'n 25.000 boten slooprijp in havens of vaarroutes. Deze vaartuigen zijn niet meer verkoopbaar. Deze “oude rommel” verstopt de handelsketen, belast de watersport infrastructuur en schaadt het imago van de watersport maar bovenal het milieu in en om het water.
Het lijkt alsof deze industrie, die de rijken der aarde van varende schoendozen met een punt voorziet, ook nog eens over de rug van de gemeenschap en belastingbetaler geld wil verdienen aan een vermeend wrakkenprobleem. Zij gaan dit te lijf met peperdure, onbetaalbare onderzoeken en met goud belegen uitvoeringsplannen. Natuurlijk moet je het probleem eerst vaststellen en kaderen. Binnen onze brede bestaande watersportkringen en in nauwe samenwerking met waterbeheerders is het probleem eenvoudig vast te stellen. Oplossingsrichtingen dienen zich dan vanzelf aan. Dure bureaus inschakelen is echt tijd- en geldverspilling. Een van de water rijkste Gemeente van Nederland, de Gemeente SudWest Fryslan ontkent zelfs dat er binnen haar grenzen een wrakkenprobleem is! Ik pleit voor veel betere, goedkopere en meer Topsector-waardige benadering.  
Het wrakkenprobleem dient door de watersportsector zelf te worden opgelost. Zij hebben er in het verleden ook het meeste aan verdient. Van afwenteling op de maatschappij kan geen sprake zijn. De keten van watersportbedrijven dient een duurzame oplossing te zoeken, de wrakken te verzamelen en voor zover dat mogelijk is te restaureren. Een prachtige en langdurige restauratie klus, die perfect geschikt is voor uitvoering door stagiaires. Een langdurige garantie voor stageplekken voor de verbetering van de beroepsopleiding.
De vaartuigen kunnen daarna worden hergebruikt door minder draagkrachtigen in de samenleving. Zij zijn met hun budgettaire mogelijkheden echt geen "verstoppers van de handelsketen" 
Een kans voor open doel dus, en een prachtige vorm van maatschappelijk ondernemen voor de Nederlandse Jachtbouw Industrie. Imagoverbetering pur-sang! Er zijn in  ons land tal van samenwerkings-en uitbestedingsvormen met andere (maatschappelijke)organisaties mogelijk. Ga die denkbare mogelijkheden maar eens met elkaar op een rijtje zetten. Werk aan de winkel Jachtbouw Industrie en aan de slag met Minister Henk Kamp!