zaterdag 10 mei 2014

Willem groet Doede bij de opening van de Johan Frisosluis te Stavoren

De hoofdrolspelers bij de officiële opening van de Johan Frisosluis te Stavoren. Willem Alexander van Oranje, Koning der Nederlanden en Doede Bleeker, Singer-songwriter en vishandelaar op beeld vastgelegd door de Hylper fotograaf Frits H. Zweed