donderdag 20 maart 2014

De Toppers van voorleeswedstrijd Read2Me!

Wodden van 'n Gallaor mei 'n Geitekop Hear..en Leer!!

Willem Wilmink in de Hylper Tael from Buro Interalphanske Sneek.NL on Vimeo.

Aowoit praet van 'n Gallaor mei een Geitekop slagt my om't Het....Den snye de Wodden fan Wilmink's syn fosk my altyd wur dwors troch myn Syl. Hear....en Leer!! "As ‘k sòn bàlter sèan Mei ‘n alternatyf fòar démokrátsy Tynk iek: Dyn Pàràdys, Hofuule roemte ies dèr eigelik Fòar Bèn Ali Libi, de Goegelòar.