Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit maart 13, 2014 weergeven

IM Foar 'n Hylper.

Dit is Tjenkje Zweed-Valk, de mem van Hylper Legere Skoelemaot Frits Zweed. Jo ies op elwen maert nei die oare kaant geensen. Iek mocht jer yn 2012 op de foto sotte. Iek koam jer op 'n sendetemidde tjin ter haichte fan de slachtery van Pieter de Boer. Dit ies ek 't beeld van Frits syn mem ut myn jeugd, oan é Nystee yn Hylpen. Lakjend en standvastich as 'n Rots yn 'n kolkjende See! Foar jerre beide soonen Roelof en Frits en jerre fiddere neiste famylje wie se as 'n Bolder oen een Skip. Jammer dot soks no feby ies, mar so geet dot no een kear oender de Sonne! Jo komt skielk op een moai en sonnich plakjen yn Hylpen - tegoare mei jerre groate Leafde - oender dy Aalde Skeve Gryze! Die Rest ies jer mear as gont!