Doorgaan naar hoofdcontent

Helemaal geen Fietspad langs de Swette

Er ligt vanaf Scharnegoutum- een nieuw fietspad langs de Swette, richting Leeuwarden. Althans immense projectborden van Gemeente Súdwest en Het Friese Merenproject doen daar konde van aan de burgers. Vanmiddag heb ik even een uurtje over het tracé gefietst. Prachtig en duurzaam aangelegd. Keurig afgewerkt. Kosten noch moeite zijn gespaard op veiligheid en eigendommen van aanwonenden.
Zij zijn in natura in de watten gelegd. Dat kun je zo zien. Wat blijkt verder? Dit deel - van Scharnegoutum via De Flearen-  loopt helemaal niet langs de Swette. Het is ook geen echt fietspad!
Het is grotendeels een toegangsweg voor gemotoriseerd verkeer - parallel aan de spoorlijn Sneek-Leeuwarden - ter ontsluiting van het buurtschap De Flearen gelegen aan de Swette. Kortom weer zo'n misleidend projectbord waar de honden geen brood van lusten.
Instanties zullen ongetwijfeld hun moverende reden naar voren brengen, maar het is echt dood-en-dood zonde, dat het tracé niet direct langs de Swette is aangelegd. Een gemiste kans, qua ruimtelijke en landschappelijke belevingswaarde...Jammer dat het belang van een enkele sterveling zo prevaleert boven het algemeen belang

Projectbord Fietspad langs de Swette?
Dit is het buurtschap de Flearen, dat er door de aanleg van deze toegangsweg 
spreekwoordelijk het beste garen bij spint.
Bovendien ben ik echt niet 
van deze bijzonder gevaarlijke, DDR achtige prikkeldraad
afscheiding gecharmeerd. 
Gladde draden gebruiken a.u.b.


Veeroosters (3x) kort naast elkaar aangelegd langs een perceel bestemd voor maisbouw. Mooi dat het project-budget deze douceurtjes toelieten.......maar echt nodig? 

Hier - nabij de Langlânsbrege over de Swette bij Deersum - eindigt jammer genoeg het z.g. het Fietspad langs de Swette. Een lus die terug voert richting Leeuwarden
Het fietspad begint opnieuw -landinwaarts via Bozum- met een toegangsweg parallel aan de spoorlijn richting D
e Flearen naar ScharnegoutumPopulair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

For a Limbo Dancer

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

Voetbalfeestje op Herfstavond