Doorgaan naar hoofdcontent

De Vernieler Betaalt

Sneek Frittemaleane - Leeuwarderweg

Vanaf de Frittemaleane

De hoogste prioriteit van de Gemeente Sûd-West Fryslàn in de openbare ruimte ligt vrijwel nooit ten dienste van haar eigen burgers, maar bij een soort eigen über-belang van de organisatie. Naar binnen gekeerd. Die op haar beurt weer kleine sub-belangen in de samenleving dient. Dat is een mengelmoes van wazige stappen in een proces, dat ambtenaren voorbereiden om een wit voetje te halen of om heimelijk te slijmen met de dienstdoende wethouder, zodat hij er mogelijk weer politieke munt uit kan slaan. Dat valt me elke keer weer op. 
In dit concrete geval wordt een kleine koppeling van de Frittemaleane naar de Leeuwarderweg - na een periode van dik twee jaar- in een rap tempo hersteld.  
Er zijn legio argumenten voorhanden om dit werk maar achterwege te laten en geld te besparen,  maar ik vermoed, dat deze voortvarende aanpak waarschijnlijk alles te maken heeft met de belangen van een naburige tankstation en een garage. 
Zo'n koppeling dient verder geen enkel verkeers-en/of ontsluitings doel. Het is een olifanten-paadje voor notoire automobilisten met chronische haast. Deze nuttelozen worden zodoende nodeloos in de watten gelegd. De Frittemaleane daar-en-tegen verkeert door de jarenlange renovatie van het Frittemahof in bijzonder slechte staat. De bestaande klinker-verharding is de laatste tijd door aannemers, transporteurs en illegale parkeerders buitengewoon zwaar misbruikt. Met name fietsers uit de wijken Stadsfenne en Pasfeer, maar ook dorpelingen uit Scharnegoutum, Loënga en Goënga, die deze weg dagelijks gebruiken, ondervinden/vonden hier erg veel overlast van. Er zijn incidenten bekend met vervelende lichamelijke en materiële schade. Dat alles neemt de burger vanwege de aanwezigheid van een hoger belang ( renovatie Frittemahof) op de koop toe. Ik vind, dat de Gemeente SWF vanuit moreel oogpunt naar haar burgers nu eerst moet beginnen om de Frittemaleane te herstellen. Dat moet gewoon de eerste prioriteit zijn. Daar hebben de burgers uit stad en dorp het meeste baat bij. Ik ben benieuwd naar de planning van de Gemeente. Als ik Wethouder zou zijn kreeg de aannemer, die de renovatie van Frittemahof uitvoerde de herstelrekening van de "Leane" op zijn bordje, onder het motto "De vernieler betaald!" 
Ik ben benieuwd of/en wanneer het herstel van de Frittemaleane ter hand wordt genomen.
Zou ik nog eens iets van de Gemeente SWF vernemen, wat denkt u? ...... of zouden ze me toch bellen?


Populair

Sneek, Su het ut Weest !

Sneek, Watchers&Liefhebbers.

Zie hier hoe een stukje van Sneek in de wijk Stadsfenne aan de Middelzeelaan in één week is ongevormd tot een krater. Een plek met eens vier woningen aan de rand van een groen wijkbosje. Op deze puinhopen verrijst binnenkort een Albert Heijn XL waarschijnlijk als een Fenix uit zijn As.

De Hamvraag met als hoofdprijs een musthave: Een tweedehands wasdroger van een bekend Noord-Koreaans merk.

Waar komt de compensatie voor de sloop van dat bosje en die woningen?.

Gemeenteraad SWF. Kom der mar in!Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

Voetbalfeestje op Herfstavond

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

For a Limbo Dancer