Doorgaan naar hoofdcontent

Wie niet gevaren heeft, weet niet wie God is.

Oude kerkelijke gebruiken herleefden vandaag onder Dy Aalde Skeeve Gryze in HindeloopenDe mannen hielden de hoed op in de Kerk, Tijdens het gebed ging alleen de kerkenraad staan. De mannen namen hun hoed af en hielden deze tijdens het gebed voor het gezicht. De psalmen werden als een soort mantra op de hele noot gezongen. Voorin de kerk, net als vroeger zaten de vrouwen en mannen in klederdracht gescheiden van elkaar. Dit leverde een prachtig plaatje op.
Het mooie van deze historische kerkdienst, vandaag in de Grote Kerk van Hindeloopen was, dat ik eerder door lagere-school-maat Roelof Valk werd geattendeerd op deze bijeenkomst. We hebben elkaar kort in het Hylper Godshuis begroet en gesproken, Wij deelden een wederzijdse waardering van onze  - nog nimmer naar elkaar uitgesproken - Doopsgezinde achtergrond.
Voorganger ds. Cees Glashouwer uit Harlingen hield een indrukwekkende preek. Hij trok een parallel tussen de historische gebeurtenissen, de rampspoed, het werk, de toenmalige kerkdiensten en de denkwijze van ds. Dominicus Goltzius (voorganger en zielenherder in Hylpen van 1684-1719) met de thans heersende denkbeelden, inzichten en levensinstelling van de hedendaagse Hylpers. Het grappige is, dat ds. Goltzius in de gouden eeuw en ds. Glashouwer in het heden, beiden een (persoonlijke)verbintenis hadden met de steden Harlingen en Hindeloopen.
Beiden getuigden op eigen wijze, van een verschillend tijds-en godsbeeld.
Ds. Glashouwer, geboren en getogen in Hylpen had naar mijn idee wel erg veel voorbeelden en metaforen nodig om duidelijk te maken, dat het in het geloof -naar zijn mening - uiteindelijk maar om één ding draait.
Dat wat iedereen in deze kerk misschien wel weet, maar oh zo moeilijk in de praktijk brengt.
Zelfs voor Hylpers blijft het vallen en opstaan, kun je nagaan....
De vereniging Aâld Hielpen gaf na de dienst, onder het genot van een kopje koffie, bij monde van mevrouw Tine Nieuwland, een beknopt historisch beeld van de Hindelooper klederdracht uit de zeventiende en achttiende eeuw.
Beeld na de dienst, onder de Preekstoel.

Gehuwde dame

Dame links: ongehuwd. Dame rechts gehuwd. Dame in het midden weduwe (in rouw-kostum)

Kledij van een vroegere grootschipper van een fluitschip.
Broer Sikkes, melkveehouder, hier in het kostuum, ooit gedragen door wijlen Thones Zweed.

Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

For a Limbo Dancer

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

Wie wil er nu gewoon zijn?

De rentmeester aller rentmeesters Sybrand van Haersma Buma presenteerde onlangs de Gewone Nederlander tijdens de H.J. Schoo lezing. In de NRC van vandaag wijdt Lamyae Aharouay er een column aan. Ik vroeg mij af - bij het lezen van haar column - of ik eigenlijk wel een gewone Nederlander ben. Zou ik - met mijn geboorteplaats Hylpen, mijn langdurige Sneeker domicilie, mijn Friese identiteit en mijn Nederlandse paspoort - nog wel een gewone Nederlander zijn? Opgevoed zoals zovelen met het Nederlandse calvinistische credo "doe-maar-gewoon-dan-doe-je gek-genoeg" Misschien weet Lamyae het antwoord? Ik verdenk haar van een behoorlijk inzichtelijke helicopterview. Daarom stuurde ik  haar een mailtje. Eigenlijk, met de vraag hoe gewoon ik wel niet ben.
Beste Lamyae Tja.. de gewone nl-er. De vraag stellen is simpel; het antwoord....? Ik (67) geef je een subjectieve dwarsdoorsnede  van mijn bestaan door middel van circa twaalf jaar bloggen (3060) en twitteren (ongeveer 20.000 tweets) …

First batch Denim

Helemaal zonder narcistische trekjes kom je er niet. Zeker niet als blogger! Gisteren ontving ik mijn absolute nouveauté op het gebied van spijkerbroeken. Ik bezit er nu één van de eerste driehonderd van the first batch ever afkomstig van Chris en Gavin van het eigenzinnige jeansmerk Ullac afkomstig uit Londen. De broeken worden per stuk gemaakt in een kleine italiaanse familie fabriek in Urbania. Er  wordt gefluisterd dat deze familie als 's wereld beste jeans in elkaar zet. Ik kan dat nu beamen en bevestigen. Het dragen van deze karakteristieke heavy, raw. 16oz selvedge en duurzame denim  geeft mij hetzelfde gevoel als mijn allereerste in 1965. Dat zegt toch wel wat.