Doorgaan naar hoofdcontent

Een Zeemanskoor met Allure

Gratis nieuwe folder Hylper Zeemanskoor Auke Wybesz

***De Nachtegaolen fan de Kösze***
Pic by Frits Zweed
Photographer at Hindeloopen
Het Hindelooper zeemanskoor  Auke Wybesz heeft een prachtige brochure/folder het licht doen verschijnen. De folder is opgebouwd met buitengewoon kleurrijke en bijzonder toepasselijke beelden van de Hylper fotograaf Frits Zweed.
Deze Nachtegaolen fan de Kösze poseerden voor zijn lens  - hoe kan het ook anders - in de leugenbank en op de Haiven fan Hylpen. Het koor is in het voorjaar van 2005 opgericht. Het bestaat uit ongeveer twee en dertig zangers en wordt muzikaal ondersteund door twee beulen van accordeonisten.

Het repertoire en optredens

Het zeemanskoor brengt, in zo authentiek mogelijke kledij, bekende en minder bekendezeemansliederen ten gehore. Friese, Nederlandse, Engels, Ierse en Duitse zeemansliederen staan op het repertoire. Zelfs het Russisch wordt niet geschuwd. Op een enthousiaste en aanstekelijke manier wordt het publiek vermaakt en de ervaring leert dat menigeen vrolijk mee begint te zingen. Het koor heeft inmiddels talrijke sfeervolle optredens op haar naam staan. Bij festivals, speciale gelegenheden en in vele verzorgingshuizen was het koor reeds actief. Het koor vindt het sociale aspect tijdens de repetities en bij haar uitvoeringen ook van groot belang. Eén van de hoogtepunten ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan was het optreden in de Hermitage in Amsterdam Logisch dat het zeemanskoor trots is om de naam te dragen van deze Hindelooper
kapitein en met de liederen de sfeer van die tijd tracht op te roepen.

Het Zeemanskoor en de Historie

Het koor is genoemd naar een Hindelooper kapitein, die in 1698 als eerste Friese zeeman
met een fluitschip de rivier de Newa opvoer naar Sint Petersburg. De loods was, naar later
bleek, tsaar Peter de Grote. Deze kapitein Auke Wybesz kreeg, na een geanimeerde ontmoeting met de
tsaar en zijn vrouw Catharina ll, allerlei privileges en er ontstonden nauwe banden met het
keizerlijkepaar. Kort daarna leerde Tsaar Peter allerlei ambachten in Nederland, zoals het
maken van houten schepen. Er zijn vele kostelijke anekdotes over deze periode te
vertellen en menig aandenken aan deze periode is in Hindeloopen nog steeds te zien. Zo
beloofde de tsaar dat “zolang de kiel van het schip in wezen blijft Auke Wybesz tolvrij mocht binnenvaren in alle havens van mijn rijk, ongeacht welke schipper haar zal zeilen”. De huizen in het
stadje Hindeloopen verraden nog de rijkdom, die door de zeevaart werd vergaard.
Auke Wybesz is in 1737 op twee en zestig jarige leeftijd na een ernstige kwaal overleden. Zijn zoon
Wiebe Aukesz nam daarna het roer over en werd later burgemeester van Hindeloopen.

(met dank aan Tjibbe de Boer - Hindeloopen)

Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

Sneek, Su het ut Weest !

Sneek, Watchers&Liefhebbers.

Zie hier hoe een stukje van Sneek in de wijk Stadsfenne aan de Middelzeelaan in één week is ongevormd tot een krater. Een plek met eens vier woningen aan de rand van een groen wijkbosje. Op deze puinhopen verrijst binnenkort een Albert Heijn XL waarschijnlijk als een Fenix uit zijn As.

De Hamvraag met als hoofdprijs een musthave: Een tweedehands wasdroger van een bekend Noord-Koreaans merk.

Waar komt de compensatie voor de sloop van dat bosje en die woningen?.

Gemeenteraad SWF. Kom der mar in!For a Limbo Dancer

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

Voetbalfeestje op Herfstavond