Doorgaan naar hoofdcontent

Lijsttekkersdebat GRV2014 Sud West Fryslan.


Het lijsttrekkers debat, gisteravond in de Walrus deugde qua inhoud en vorm voor geen meter. Ik heb er ook geen mallemoer van meegekregen. Gespreksleider Eelke Lok roerde dermate lang en onophoudelijk in de beunemmer van oude uitspraken, schimmige onderwerpen uit het verleden en nieuwe partij programma's zodat de avond een bijzonder amorfe karakter kreeg. Alle kandidaten waren op hun hoede en hielden gedurende de hele avond de dekking veel te hoog. Sjoerd Tolsma, Maarten Offringa en Mirjam Bakker van de landelijk gevestigde partijen staken qua inhoud, presentatie en vertrouwen ver boven de anderen uit. Dat gold ook voor Lieuwe van der Pol van de Christen Unie. Hij blijft zichzelf, is een authentieke man en kan moeiteloos op alle fronten mee! De rest kwam echt niet verder dan het gemiddeld niveau van de bezoekers van de leugenbank in Hylpen op zondagochtend. 
Die enkele burger die de euvele moed had, de Champions League skipte of de stoute schoenen had aangetrokken om zijn licht tijdens deze gemeenteraad-verkiezingscampagne eens op te steken, wat nu de verschillen in de locale politiek zijn, kwam buitengewoon bedrogen uit. Wie kwam kijken en luisteren naar een local hero, die het mogelijke verschil voor hem/haar kan maken kwam eveneens geen stap verder. 
Als je als locale politicus weet, dat de actuele situatie in de Gemeente SWF crisisachtig en problematisch is. Dat door decentralisatie van taken naar de Gemeente, de politieke boodschap naar je kiezers alleen maar taaier wordt, waarom bereid je je dan niet beter voor op zo'n debat. Ik weet het wel, zaken liggen veelal vast in wetten, verordeningen, regelingen, plannen en protocollen. Maar toch. Probeer te overtuigen. Loop niet in het muizenvalletje van Eelke Lok. Hij koopt ze per dozijn bij de Action op het Normandiaplein en vraagt dan ook nog korting bij de juffrouw van de kassa. Laat toch zien dat je partij of groepering (soms) het verschil maakt! Laat zien en horen, dat je constructief met anderen samenwerkt of hebt samengewerkt. Kom met voorbeelden van je eigen ideeën, die met behulp van anderen zijn uitgewerkt tot voorspoed en geluk van de burgers. Of waarin je een goed idee van anderen succesvol hebt gesteund.
Kom met voorbeelden. Inspireer en neem me mee op avontuur...Ik heb dat alles node gemist daar in de Walrus. Lok vroeg hier ook niet echt naar. Een goed debat voor het publiek maak je als discussieleider ook samen met je deelnemers. Deze noodzakelijke elementen die dit lijsttrekkers-debat tot een echt succes maken ontbraken gisteravond. Helaas! 
Zelfs de humor ontbrak. Geen enkele mooie one-liner, grappige verspreking of anekdote gehoord. Van niemand niet! Gelukkig had lijsttrekker Johan Spruit van de Partij van de Bijstand bij tijd en wijle de lachers in het publiek op zijn hand. Zeker hij slaagde er niet in om het debat in een hogere dimensie te tillen. Zijn bonusactie van 350 euro voor de minima, in relatie tot de vette bonussen die in de financiële wereld nog steeds usance zijn  - is zeker buitengewoon geniaal te noemen.
Het bleef echter toch wel tobben en tot het einde een rommeltje.

Kijk ook op her weblog van Henk van der Veer
Dit bord op de Sneker Eierbrugge is nu nagenoeg nog maagdelijk leeg.
De volmaakte metafoor voor het gehouden l
lijsttrekkersdebat
op woensdag 19 februari in de Walrus te Sneek

De laatste die het licht uit en de deur dicht deed bij de Walrus
 was natuurlijk weer een PvdA er...
Feestbeesten!

Maarten Offringa legt het nog een keer uit.....

Een buiging voor initiatiefnemer GrootSneek voor dit Lijsttrekkersdebat.
Het ligt echt niet aan jou, Wim ;-)

De Lijsttrekkers......Alles zal recht komme!

Wat vermeldt  nieuwshunk Wiebe Dooper vandaag op zijn nieuwssite SWHPOST

Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

For a Limbo Dancer

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

Voetbalfeestje op Herfstavond