woensdag 26 februari 2014

De Dader ligt op het Kerkhof

maandag 24 februari 2014

Amsterdam op syn smoekst

Dochter M. zong zondagmiddag in de Engelse Kerk, Begijnhof in Amsterdam. Ze maakt als sopraan, deel uit van het Kamerkoor Airone onder leiding van Arjan van Dijk. Het thema van de liederen was Muziek en Macht. Het was 70 minuten lang koormuziek van een buitengewoon hoog niveau en op het scherpst van de snede. Op het repertoire stond o.a. Sweelick, Debussy, Purcell, Tchaikovsky, Schubert en Brahms

De beelden van in en rond het Begijnhof... Amsterdam op syn smoekst
Een dagje naar de Engelse Kerk Amsterdam


zondag 23 februari 2014

Voor en Tegen. Een zelfportret van Jildert de Boer

Dit is de eerste aflevering van een nieuwe zondagse rubriek op dit weblog. Deze rubriek genaamd: Voor en Tegen zit heel simpel in elkaar. Mensen schetsen in vijf minuten hun zelfportret. Dit doen ze door eerst op te sommen waar ze van houden én daarna waar ze een hekel aan hebben

Dit is Jildert de Boer uit Leeuwarden. Hij bijt de spits af

Voor, het goede
Waar ik van houd zijn mensen waar je op kunt bouwen. Mensen die hun woord houden (in de persoonlijke relatie maar ook in de politiek). Ik houd ook van oprecht zijn, je niet meer voor doen dan je bent, komen zoals je bent. Ik houd van een wereld die kansen biedt en niet een wereld waarin de één de ander dwars zit of de gek aansteekt. Een wereld waarin de mens kan worden zoals hij of zij bedoeld is. Ik houd van mensen met een stuk gezonde durf, die hun ideeën uitwerken en proberen op hun manier iets goeds en leuks van en voor de wereld te maken. Waar ik blij van word en van houd is dat er een kerk en een geloof in het hiernamaals bestaat. De wereld is mooi, biedt vele mogelijkheden, maar de mens leeft dit leven zeker niet zonder zin. Zingeving vind ik dan ook heel belangrijk in het leven. Vandaar dan ook mijn studie theologie aan de universiteit van Utrecht. Graag zou ik zo'n zingever of voorganger willen zijn die de mensen aan het denken zet over hun dagelijkse bestaan. Ik houd er dan ook van om met zingeving bezig te zijn, vooral vanuit het oogpunt van de Bijbel. Verhalen uit die Bijbel, daar kun je eigenlijk niet zonder omdat ze (denk ik) de blik op je eigen leven en de wereld om je heen verbreden.

Tegen, het kwade
Waar ik niet van houd zijn mensen die je niet kunt vertrouwen, die je op willen keren en je (geestelijk en maatschappelijk) tegen willen houden in je  voortgang. Er zijn mensen die je niet willen helpen, die je dwars willen zitten en ga zo maar door.
Natuurlijk heb ik net als iedereen een hekel aan tegenslag, ziekte en moeilijkheden.
Het ergste vind ik mensen die niet kunnen luisteren en die je geen gelegenheid geven om je pleidooi uiteen te zetten. Waar ik ook niet van houd zijn mensen die alleen maar aan het geld denken. Geld is gemakkelijk, maar maakt niet gelukkig. Het ergste vind ik wel mensen die geen zelfreflectie hebben, mensen die nooit eens in de spiegel kijken en tegen zich zelf zeggen: Wie ben ik nu in wezen, wat wil en wat kan ik voor de ander betekenen? Wat zijn mijn talenten en wat ga ik er in de wereld mee doen? Wat betekent dit leven voor mij? Ik wil het laten bij het volgende: "Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken." (Chinees spreekwoord)

zaterdag 22 februari 2014

The House of the Setting Sun

Deze foto kreeg ik toegezonden van Frits Zweed uit Hindeloopen. "Achter op de foto's staat gedrukt 22.3.68 , wij noemden ons huis The House of the Setting Sun. Prachtige tijd!" aldus Frits.
Sixtier kan ik het echt niet maken, vrienden. Dit beeld roept buitengewoon nostalgische herinneringen bij mij op. Een deel van de Hylper jeugd had deze onbewoonbaar verklaarde woning destijds  - voordat de sloopkogel er aan te pas kwam - een tijdje in gebruik als z.g. clubhuis. 
De oude woning lag naast de Dijk. Het interieur was tot op het bot afgekloven en nagenoeg geheel zwart geverfd, De plafonds hingen vol met visnetten. Er stond een enorme paal in het midden, die afkomstig was van een remmingswerk uit de Hylper Haiven.
Geen elektriciteit (later afgetapt) en ook geen leidingwater. De verlichting bestond uit Gouda kaarsen, Verkade waxine lichtjes en oude op petroleum brandende stormlampen,  's Winters stookten we in de kachel, sloophout direct afkomstig uit de woning.
Van enig toezicht heb ik nooit iets gemerkt. Was ook niet nodig! De sfeer was altijd buitengewoon gezellig. Peace was the Message! Ook omdat de mooiste meisjes uit de wijde omgeving van Hylpen het een buitengewoon aantrekkelijke locatie vonden. Geen wanklank, al hadden sommige ouwelui er toen misschien wel eens andere gedachten over!  We waren een soort autonoom en zelfsturend team. "We had the time of our Lives." 
We rookten zware shag van Van Nelle en dronken.... Ook muzieksmaak hadden we zeker! Uit die ene speaker van dat plastic Phillips pick-upje klonk: Them, Cuby and the Blizzards, John Mayall and the Bluesbreakers, The Moody Blues, Rolling Stones, Champion Jack Dupree. Muddy Waters, noem maar op. Het leek een soort "keet" avant la lettre. Toen was geluk, heel gewoon......

Op de vensterbank van The House of the setting Sun.
zit Frits Zweed en uit het raam hangt Anske Smit.
Toepasselijke titel voor een pand vanwege de dreigende sloop.

Frits Zweed encore en verder staande op de vensterbank van het smalle raam: Gouke Amsterdam.

Dassentunnel

Zo nu en dan blog ik nog over onderwerpen die te maken hebben met de epiloog van mijn carriere. 
Hierbij een impressie over een onderzoekje naar de effectiviteit van een faunavoorziening i.c. een dassentunnel. Smalltalk, maar toch......
Wegen of andere obstakels, die de soms eeuwenoude wissels van kleine dieren (haarwild) verstoren worden volgens plan nagenoeg allemaal voorzien van faunatunnels. Sceptici zeuren altijd over de effectiviteit van de z.g. dassentunnels. Vaak slaan ze door hun onvervalste domheid de plank finaal  mis, maar dat terzijde.
Om zeker te zijn van de effectiviteit van de dassentunnel nabij Sint Nicolaasga hebben mijn collega Sies Krap en ik onlangs een onderzoekje ingesteld.
Het resultaat was zoals verwacht: positief! Als je goed naar de foto's kijkt, kun je zien, dat deze tunnel "belopen" is....

Ingang zuid zijde

Ingang Noord zijde 1

Ingang Noordzijde 2

Ingang Noordzijde 3

Controle verdeel put van zwarte kunststof


Controle verdeelput. Bovenin een buis om eventueel overtollig condenswater weg te pompen.

Inkijk 1 Verdeelpunt, rechts zit de buis, die onder de weg door loopt

Inkijk 2 verdeelpunt
Rechts zit de buis, die onder de weg door loopt

vrijdag 21 februari 2014

Parkeren nabij de Noorderpoort te Sneek

Bovenstaande tweet verbaasde mij buitengewoon. Een prachtige kleinschalige en groen ingerichte Bolswarderpoort parkeerplaats, die stijf en strategisch gelegen is tegen het centrum van Sneek ligt er verlaten bij. Bekend van schitterende voorstellingen  van de Sneker Simmer. Het gebruik van deze voorziening is plotseling verdampt uit de Sneker samenleving. De gemiddelde Sneker burger weet hier nog niks van.
Er staat geen informatiebordje bij. Natuurlijk is hiervoor wel een reden. Het is een particulier terrein met een milieu geschiedenis. De eigenaar wenst het terrein niet meer voor het gebruik te verhuren.
Resultaat: parkeeroverlast in de naastgelegen wijk de Noorderhoek.
Een tijdelijk, naar een structurele out-of-the-box oplossing kan zijn, dat  het wijkplatform Noorderhoek het terrein least met doorgeleiding van de factuur naar een instantie. Mogelijk kan er door onderhandelingen tussen de eigenaar en de Gemeente SWF weer opnieuw een stabiele en structurele parkeervoorziening ontstaan.
Ik zal de plank wel weer finaal misslaan in dezen.....of toch?

Een leeg parkeerterrein Noorderpoort naast een autovolle woonwijk de Noorderhoek.

donderdag 20 februari 2014

Lijsttekkersdebat GRV2014 Sud West Fryslan.


Het lijsttrekkers debat, gisteravond in de Walrus deugde qua inhoud en vorm voor geen meter. Ik heb er ook geen mallemoer van meegekregen. Gespreksleider Eelke Lok roerde dermate lang en onophoudelijk in de beunemmer van oude uitspraken, schimmige onderwerpen uit het verleden en nieuwe partij programma's zodat de avond een bijzonder amorfe karakter kreeg. Alle kandidaten waren op hun hoede en hielden gedurende de hele avond de dekking veel te hoog. Sjoerd Tolsma, Maarten Offringa en Mirjam Bakker van de landelijk gevestigde partijen staken qua inhoud, presentatie en vertrouwen ver boven de anderen uit. Dat gold ook voor Lieuwe van der Pol van de Christen Unie. Hij blijft zichzelf, is een authentieke man en kan moeiteloos op alle fronten mee! De rest kwam echt niet verder dan het gemiddeld niveau van de bezoekers van de leugenbank in Hylpen op zondagochtend. 
Die enkele burger die de euvele moed had, de Champions League skipte of de stoute schoenen had aangetrokken om zijn licht tijdens deze gemeenteraad-verkiezingscampagne eens op te steken, wat nu de verschillen in de locale politiek zijn, kwam buitengewoon bedrogen uit. Wie kwam kijken en luisteren naar een local hero, die het mogelijke verschil voor hem/haar kan maken kwam eveneens geen stap verder. 
Als je als locale politicus weet, dat de actuele situatie in de Gemeente SWF crisisachtig en problematisch is. Dat door decentralisatie van taken naar de Gemeente, de politieke boodschap naar je kiezers alleen maar taaier wordt, waarom bereid je je dan niet beter voor op zo'n debat. Ik weet het wel, zaken liggen veelal vast in wetten, verordeningen, regelingen, plannen en protocollen. Maar toch. Probeer te overtuigen. Loop niet in het muizenvalletje van Eelke Lok. Hij koopt ze per dozijn bij de Action op het Normandiaplein en vraagt dan ook nog korting bij de juffrouw van de kassa. Laat toch zien dat je partij of groepering (soms) het verschil maakt! Laat zien en horen, dat je constructief met anderen samenwerkt of hebt samengewerkt. Kom met voorbeelden van je eigen ideeën, die met behulp van anderen zijn uitgewerkt tot voorspoed en geluk van de burgers. Of waarin je een goed idee van anderen succesvol hebt gesteund.
Kom met voorbeelden. Inspireer en neem me mee op avontuur...Ik heb dat alles node gemist daar in de Walrus. Lok vroeg hier ook niet echt naar. Een goed debat voor het publiek maak je als discussieleider ook samen met je deelnemers. Deze noodzakelijke elementen die dit lijsttrekkers-debat tot een echt succes maken ontbraken gisteravond. Helaas! 
Zelfs de humor ontbrak. Geen enkele mooie one-liner, grappige verspreking of anekdote gehoord. Van niemand niet! Gelukkig had lijsttrekker Johan Spruit van de Partij van de Bijstand bij tijd en wijle de lachers in het publiek op zijn hand. Zeker hij slaagde er niet in om het debat in een hogere dimensie te tillen. Zijn bonusactie van 350 euro voor de minima, in relatie tot de vette bonussen die in de financiële wereld nog steeds usance zijn  - is zeker buitengewoon geniaal te noemen.
Het bleef echter toch wel tobben en tot het einde een rommeltje.

Kijk ook op her weblog van Henk van der Veer
Dit bord op de Sneker Eierbrugge is nu nagenoeg nog maagdelijk leeg.
De volmaakte metafoor voor het gehouden l
lijsttrekkersdebat
op woensdag 19 februari in de Walrus te Sneek

De laatste die het licht uit en de deur dicht deed bij de Walrus
 was natuurlijk weer een PvdA er...
Feestbeesten!

Maarten Offringa legt het nog een keer uit.....

Een buiging voor initiatiefnemer GrootSneek voor dit Lijsttrekkersdebat.
Het ligt echt niet aan jou, Wim ;-)

De Lijsttrekkers......Alles zal recht komme!

Wat vermeldt  nieuwshunk Wiebe Dooper vandaag op zijn nieuwssite SWHPOST

vrijdag 14 februari 2014

The Guy next Door is a Champ

Look what happens at Sneek - Holland if the Guy next door is an Olympic Champ speedskating at Sochy 2014

dinsdag 11 februari 2014

Wat doe jij?

Eind maart stop ik - na een periode 45 jaar - met werken. Mensen vroegen mij meer dan eens: “Wat doe jij’….?. Meestal antwoordde ik dan: “Ik doe maar wat…” om van het gezeur af te zijn. Ik moet niets hebben van status of duiding op basis van werk of baan. Maar zo aan het eind van mijn carriere ben ik eigenlijk wel een beetje trots wat ik heb gedaan en bereikt. Daarom vertrouw ik dit voorbeeld als een van mijn 'trials' onder de Zon, aan mijn blog toe.

Vanaf het begin van mijn indiensttreding bij de Dienst Landelijk gebied heb ik o.a. een bijdrage geleverd aan de uitvoering en afsluiting van de ruilverkaveling Doniawerstal. Op 21 maart 2014 is de officiële afsluiting van dit project. Een van de laatste klassieke landinrichtingsprojecten in de provincie Fryslân is daarmee voltooid. Mijn laatste werkzaamheden zijn het schrijven van de laatste nieuwsbrief over de en de aanleg van een belevingsplek in het landschap.
Langs de Troelstraweg en de Houtvaart, loodrecht op de grens tussen de dorpen Teroele en Dijken gelegen nabij het in watersportkringen bekende gebied de Koevorde, is recent een ‘belevingsplek’ aangelegd.
Een bijzondere landschappelijke markering, bestaande uit verschillende elementen van beton, die ‘Sipesicht’ is gedoopt. Een gelijknamig vers van mijn hand staat gegraveerd op rvs-plaquette op het belevingspunt ‘Sipesicht’
Deze voorziening dient als uitkijkpunt en als rustpunt (met picknickmogelijkheid) voor automobilisten, fietsers, wandelaars, vissers en kanovaarders. Een plek waar je als bewoner, toevallige voorbijganger of toerist kunt genieten van het beeld van het landschap. Je hebt er een prachtig uitzicht over het verkavelde en opnieuw ingerichte agrarische gebied in de Teroelsterpolder, de uitbreiding van het natuurgebied de Teroelster Zijpen (leefgebied voor onder andere de beschermde zeldzame waterspitsmuis en de kleine modderkruiper), de eeuwenoude structuurlijnen in de landerijen, de Houtvaart en de oevers van de Koevorde.

Verdere resultaten van het werk
De periode van uitvoering en aanleg van werken ligt alweer geruime tijd achter ons. De streek is al aan de gerealiseerde voorzieningen gewend geraakt. Maar nu de ruilverkaveling wordt afgesloten, is het goed nog eens stil te staan bij wat er tot stand is gebracht. Het circa 4.700 hectare grote landinrichtingsgebied is integraal op de schop genomen. De vooraf gestelde doelen zijn nagenoeg gehaald. Hieronder passeren de resultaten in hoofdlijnen de revue.

Boerderijverplaatsing
Om de doelstellingen voor de verkaveling in het landinrichtingsplan te realiseren zijn via de regeling boerderijverplaatsing drie nieuwe melkveebedrijven in het gebied gebouwd: aan de Tsjûkemarwei te Sint Nicolaasga (Slotmolenpolder), aan de Wielwei te Doniaga (Polder de Twaalf Voeten) en aan de Houtvaartsweg nabij Langweer (Polder Boornzwaag).

Waterbeheersing
Al voor de aktepassenring van het plan van toedeling in 2006 zijn nagenoeg alle voorgenomen werken op het gebied van de waterbeheersing uitgevoerd, zoals het aanleggen, verruimen, verdiepen en verbreden van waterlopen. Door de aanleg van natuurstroken langs sommige waterlopen hebben planten en dieren meer mogelijkheden gekregen om zich door het landbouwgebied te verplaatsen. Bij de Scharren-Noord, Dijken, Scharsterrijn, Slotmolenpolder en de Noedvaart zijn nieuwe gemalen gebouwd.
De waterbeheersing die in het kader van de ruilverkaveling is aangelegd, is al formeel verankerd in peilbesluiten. Gedurende de uitvoeringsperiode heeft het Wetterskip Fryslân, deels in samenwerking met de landinrichtingscommissie, werken aan oevers en kaden uitgevoerd. Langs het Tjeukemeer in de Donia- en Follegaasterpolder, langs de Houtvaart en langs de Scharsterrijn zijn kaden op hoogte gebracht in het kader van het herstelprogramma oevers en kaden.

Verkaveling
De kavelaanvaardingswerken zijn grotendeels gerealiseerd in de vorm van een afkoopsom voor de eigenaren/gebruikers. Zij konden vervolgens de werken naar eigen inzicht (laten) uitvoeren. Het grote voordeel van deze nieuwe methode was, dat betrokkenen al in een vroeg stadium duidelijkheid kregen over de hoogte van de investeringen op hun ruilpercelen. Het meest in het oog springende kavelaanvaardingswerk is de realisatie van een betonnen landbouwbrug over de Sint Niekstervaart. Deze brug is een onmisbare schakel in een huiskavel. Hij is onder regie van de landinrichtingscommissie tot stand gekomen. Op verzoek van de gemeente Skarsterlân is alvast rekening gehouden met mogelijke toekomstige recreatieve ontwikkelingen. Daarom is voor een doorvaarthoogte van 2,50 meter gekozen.

Wegen
De Boarnsweachsterdyk naar Langweer, de Wielwei/Westend naar Doniaga, Finkeburen, de S. Hepkemalaan, de Heide en de Noeddijk richting Prinses Margrietkanaal hebben een grondige opknapbeurt gehad. Er zijn twee boerderijontsluitingswegen aangelegd, bij melkveebedrijven in Doniaga en Scharsterbrug.

Fietspaden
Er zijn vier belangrijke fietspaden tot stand gekomen: Woudfennen-Tramwei, Scharsterbrug langs Scharsterrijn, Scharsterbrug-Oldeouwer en Heide-Uilesprong. Voor het fietspad tussen Idskenhuizen en Tjerkgaast langs het zanddepot en het Prinses Margrietkanaal heeft de commissie de gronden vrijgemaakt voor de gemeente.

Bosaanplant
Op diverse locaties verspreid over het gebied is het areaal bos met ongeveer 30 hectare nieuwe beplanting uitgebreid. Een deel daarvan sluit aan op bestaande bebossing. Er zijn bescheiden dorpsbosjes aangelegd, en recreatieve objecten en landschappelijke beplantingen ingepast. Dit alles inclusief bijbehorende voorzieningen zoals paden, dammen, rasters en slagbomen. Er is ook een dassentunnel aangelegd.

Natuurgebieden
De landinrichtingscommissie heeft in de nieuwe toedeling 122 hectare nieuwe natuur kunnen realiseren. De nieuwe natuurgronden in de Ulesprong, Teroelster Zijpen en Polder Boornzwaag en langs de oevers van het Tjeukemeer zijn ingericht en overgedragen aan de terreinbeherende instanties. De commissie heeft hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Ecologische Hoofdstructuur in de provincie Fryslân. De omgeving heeft zich aan de nieuwe, soms ingrijpend gewijzigde omstandigheden aangepast. Het lijkt net of het landschapsbeeld altijd al zo is geweest.zondag 9 februari 2014

Het Bolwerk - The Nits

Lees hier, alles over The Nits

zondag 2 februari 2014

Mij dyn Freet op 't Skot.

Gerard Reve yn Hylper Wodden:

Suster Immaculata, 
jo at al faouwer-en-trytich jier lamme en 
aalde meensken wesket, 
jerre bod feskeenet 
en ieten jouwt, 
sol naaet jerre nemme 
breetut stoan sen. 
Mar elke smaorrige aep, 
dy roopt, dot er foor dit ies 
en tjin dot en de boel ophaalt, 
komt wol iens, mij syn freet op ut Skot.
Go, dot er een Got ies!!