Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit februari, 2014 weergeven

Amsterdam op syn smoekst

Dochter M. zong zondagmiddag in de Engelse Kerk, Begijnhof in Amsterdam. Ze maakt als sopraan, deel uit van het Kamerkoor Airone onder leiding van Arjan van Dijk. Het thema van de liederen was Muziek en Macht. Het was 70 minuten lang koormuziek van een buitengewoon hoog niveau en op het scherpst van de snede. Op het repertoire stond o.a. Sweelick, Debussy, Purcell, Tchaikovsky, Schubert en Brahms

De beelden van in en rond het Begijnhof... Amsterdam op syn smoekst
Een dagje naar de Engelse Kerk Amsterdam

Voor en Tegen. Een zelfportret van Jildert de Boer

Dit is de eerste aflevering van een nieuwe zondagse rubriek op dit weblog. Deze rubriek genaamd: Voor en Tegen zit heel simpel in elkaar. Mensen schetsen in vijf minuten hun zelfportret. Dit doen ze door eerst op te sommen waar ze van houden én daarna waar ze een hekel aan hebben

Dit is Jildert de Boer uit Leeuwarden. Hij bijt de spits af

Voor, het goede
Waar ik van houd zijn mensen waar je op kunt bouwen. Mensen die hun woord houden (in de persoonlijke relatie maar ook in de politiek). Ik houd ook van oprecht zijn, je niet meer voor doen dan je bent, komen zoals je bent. Ik houd van een wereld die kansen biedt en niet een wereld waarin de één de ander dwars zit of de gek aansteekt. Een wereld waarin de mens kan worden zoals hij of zij bedoeld is. Ik houd van mensen met een stuk gezonde durf, die hun ideeën uitwerken en proberen op hun manier iets goeds en leuks van en voor de wereld te maken. Waar ik blij van word en van houd is dat er een kerk en een geloof in het hiernamaals bestaa…

The House of the Setting Sun

Deze foto kreeg ik toegezonden van Frits Zweed uit Hindeloopen. "Achter op de foto's staat gedrukt 22.3.68 , wij noemden ons huis The House of the Setting Sun. Prachtige tijd!" aldus Frits. Sixtier kan ik het echt niet maken, vrienden. Dit beeld roept buitengewoon nostalgische herinneringen bij mij op. Een deel van de Hylper jeugd had deze onbewoonbaar verklaarde woning destijds  - voordat de sloopkogel er aan te pas kwam - een tijdje in gebruik als z.g. clubhuis.  De oude woning lag naast de Dijk. Het interieur was tot op het bot afgekloven en nagenoeg geheel zwart geverfd, De plafonds hingen vol met visnetten. Er stond een enorme paal in het midden, die afkomstig was van een remmingswerk uit de Hylper Haiven. Geen elektriciteit (later afgetapt) en ook geen leidingwater. De verlichting bestond uit Gouda kaarsen, Verkade waxine lichtjes en oude op petroleum brandende stormlampen,  's Winters stookten we in de kachel, sloophout direct afkomstig uit de woning.
Van eni…

Dassentunnel

Zo nu en dan blog ik nog over onderwerpen die te maken hebben met de epiloog van mijn carriere.  Hierbij een impressie over een onderzoekje naar de effectiviteit van een faunavoorziening i.c. een dassentunnel. Smalltalk, maar toch...... Wegen of andere obstakels, die de soms eeuwenoude wissels van kleine dieren (haarwild) verstoren worden volgens plan nagenoeg allemaal voorzien van faunatunnels. Sceptici zeuren altijd over de effectiviteit van de z.g. dassentunnels. Vaak slaan ze door hun onvervalste domheid de plank finaal  mis, maar dat terzijde. Om zeker te zijn van de effectiviteit van de dassentunnel nabij Sint Nicolaasga hebben mijn collega Sies Krap en ik onlangs een onderzoekje ingesteld. Het resultaat was zoals verwacht: positief! Als je goed naar de foto's kijkt, kun je zien, dat deze tunnel "belopen" is....

Parkeren nabij de Noorderpoort te Sneek

De @PvdAswf willen samen met #wijkplatform "De Noorderhoek" snel oplossing parkeeroverlast in Noorderhoek #Sneek - http://t.co/RNoM44kD3j
— Johan Feenstra (@Johanfeenstra) 18 februari 2014 Bovenstaande tweet verbaasde mij buitengewoon. Een prachtige kleinschalige en groen ingerichte Bolswarderpoort parkeerplaats, die stijf en strategisch gelegen is tegen het centrum van Sneek ligt er verlaten bij. Bekend van schitterende voorstellingen  van de Sneker Simmer. Het gebruik van deze voorziening is plotseling verdampt uit de Sneker samenleving. De gemiddelde Sneker burger weet hier nog niks van.
Er staat geen informatiebordje bij. Natuurlijk is hiervoor wel een reden. Het is een particulier terrein met een milieu geschiedenis. De eigenaar wenst het terrein niet meer voor het gebruik te verhuren.
Resultaat: parkeeroverlast in de naastgelegen wijk de Noorderhoek.
Een tijdelijk, naar een structurele out-of-the-box oplossing kan zijn, dat  het wijkplatform Noorderhoek het terrein…

Lijsttekkersdebat GRV2014 Sud West Fryslan.

Het lijsttrekkers debat, gisteravond in de Walrus deugde qua inhoud en vorm voor geen meter. Ik heb er ook geen mallemoer van meegekregen. Gespreksleider Eelke Lok roerde dermate lang en onophoudelijk in de beunemmer van oude uitspraken, schimmige onderwerpen uit het verleden en nieuwe partij programma's zodat de avond een bijzonder amorfe karakter kreeg. Alle kandidaten waren op hun hoede en hielden gedurende de hele avond de dekking veel te hoog. Sjoerd Tolsma, Maarten Offringa en Mirjam Bakker van de landelijk gevestigde partijen staken qua inhoud, presentatie en vertrouwen ver boven de anderen uit. Dat gold ook voor Lieuwe van der Pol van de Christen Unie. Hij blijft zichzelf, is een authentieke man en kan moeiteloos op alle fronten mee! De rest kwam echt niet verder dan het gemiddeld niveau van de bezoekers van de leugenbank in Hylpen op zondagochtend.  Die enkele burger die de euvele moed had, de Champions League skipte of de stoute schoenen had aangetrokken om zijn licht t…

Here Zegen deze Spijze...

The Guy next Door is a Champ

Wat doe jij?

Eind maart stop ik - na een periode 45 jaar - met werken. Mensen vroegen mij meer dan eens: “Wat doe jij’….?. Meestal antwoordde ik dan: “Ik doe maar wat…” om van het gezeur af te zijn. Ik moet niets hebben van status of duiding op basis van werk of baan. Maar zo aan het eind van mijn carriere ben ik eigenlijk wel een beetje trots wat ik heb gedaan en bereikt. Daarom vertrouw ik dit voorbeeld als een van mijn 'trials' onder de Zon, aan mijn blog toe.

Vanaf het begin van mijn indiensttreding bij de Dienst Landelijk gebied heb ik o.a. een bijdrage geleverd aan de uitvoering en afsluiting van de ruilverkaveling Doniawerstal. Op 21 maart 2014 is de officiële afsluiting van dit project. Een van de laatste klassieke landinrichtingsprojecten in de provincie Fryslân is daarmee voltooid. Mijn laatste werkzaamheden zijn het schrijven van de laatste nieuwsbrief over de en de aanleg van een belevingsplek in het landschap.
Langs de Troelstraweg en de Houtvaart, loodrecht op de grens tussen…

Mij dyn Freet op 't Skot.

Gerard Reve yn Hylper Wodden:
Suster Immaculata,  jo at al faouwer-en-trytich jier lamme en  aalde meensken wesket,  jerre bod feskeenet  en ieten jouwt,  sol naaet jerre nemme  breetut stoan sen.  Mar elke smaorrige aep,  dy roopt, dot er foor dit ies  en tjin dot en de boel ophaalt,  komt wol iens, mij syn freet op ut Skot. Go, dot er een Got ies!!