Doorgaan naar hoofdcontent

Grutte poëzymaraton fan literêr tydskrift Ensafh yn Snits



Grutte poëzymaraton fan literêr tydskrift Ensafhyn SnitsYn it ramt fan de Nasjonale Poezywike organisearret it Frysk literêr tydskrift Ensafh op freed 31 jannewaris 2014 yn Snits in grutte gedichtejûn, dêr’t elkenien oan meidwaan kin! De jûn is bedoeld as in oade oan ’e poëzy. Der binne trije mooglikheden:- Dichters kinne twa of trije gedichten foarlêze.- Poëzyleafhawwers kinne har favorite gedicht foarlêze.- Gewoan komme te harkjen.Elk dy’t dichtet en foarlêst is wolkom. It makket net út yn hokker taal de gedichten skreaun binne, Frysk, Stedsfrysk, in streektaal, Nederlânsk of in bûtenlânske taal, alles is goed.Dichters en foarlêzers wurde fersocht har op te jaan by de redaksje fan Ensafh troch te mailen nei ensafhpoezij@gmail.com Skilje nei Piter Boersma (058-2501475) kin ek. Foar mear ynformaasje kinne jo ek by boppesteand adres en telefoannûmer telâne.De dichters en foarlêzers krije allegear de dichtbondel ‘Adams Apel’ fan de winner fan de Gysbert Japicx-priis 2013 Jacobus Quiryn Smink kado en, omdat foarlêzen toarstich makket ien konsumpsje fergees.Muzikale bydrage: Jan Braaksma.Plak: Café Vellinga, Korte Veemarktstraat 11 8601 EV SnitsDatum: 31 jannewaris 2013Tiid: 20:00 - 23:00 oereYntree: fergeesYnformaasje: Piter Boersma (058-2501475);  of maile nei: ensafhpoezij@gmail.com sjoch ek op: www.ensafh.nl

Populair

Sneek, Su het ut Weest !

Sneek, Watchers&Liefhebbers.

Zie hier hoe een stukje van Sneek in de wijk Stadsfenne aan de Middelzeelaan in één week is ongevormd tot een krater. Een plek met eens vier woningen aan de rand van een groen wijkbosje. Op deze puinhopen verrijst binnenkort een Albert Heijn XL waarschijnlijk als een Fenix uit zijn As.

De Hamvraag met als hoofdprijs een musthave: Een tweedehands wasdroger van een bekend Noord-Koreaans merk.

Waar komt de compensatie voor de sloop van dat bosje en die woningen?.

Gemeenteraad SWF. Kom der mar in!



Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

Voetbalfeestje op Herfstavond

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel