dinsdag 3 december 2013

Gratis advies voor een goedkoper ganzenbeleid in Friesland

Het ganzenakkoord is gecrasht zag ik vanmorgen vroeg in het Journaal. Geen akkoord, dan ook geen cent voor het beheer of schade schreef vandaag een van mijn vaste lezers. Zoals zo vaak heb ik ook een mening over de Winterganzen. Ganzen zijn een probleem voor de landbouw in Friesland. Ze vertrappen gewassen en vreten akkers kaal. Op zich is dat helemaal geen groot probleem. Er is meer dan genoeg gras voor alle ganzen in de winter. 
Koeien vreten immers hooi, kuil en mais op stal. Het aanwezige wintergras moet de landbouw aan de ganzen ter beschikking stellen. Bedrijven krijgen genoeg inkomenssteun van de EG. Gratis de ganzen gedogen! Dat is een vorm van maatschappelijk ondernemen, die bij een moderne bedrijfsvoering van een hedendaagse landbouwbedrijf hoort. 
Inpassen dus dat ganzenbeheer.Natuurlijk kunnen boeren ontoelaatbare oogstschade ondervinden. 
In het voorjaar als de grasgroei op gang komt en de ganzen, die nog niet allemaal richting het noorden zijn weggetrokken, het begin van een eerste snee wegvreten, dan dient er onverwijld ruimhartige schade te worden uitbetaald. 
Ganzen laten zich niet sturen dus de overeenkomsten met betrekking tot beheer en gedooggebieden kunnen direct worden beëindigd en in de prullenbak  Weg met die administratieve rompslomp. Hiervoor in de plaats simpel de schade per individueel geval / bedrijf laten vaststellen door onafhankelijke taxateurs, die werken met objectieve parameters. Een simpel digitaal loketje is voldoende. Lage uitvoeringskosten. 
Wanneer ontoelaatbare oogstschade door ganzen in het voorjaar bij het begin van de grasgroei alleen per bedrijf wordt vastgesteld, zal het totaal bedrag aan ganzenschade in Fryslan naar mijn stellige overtuiging substantieel afnemen.  Dus geen beheer of gedooggebieden meer. Dat systeem is een bodemloze put waar bakken vol met belastinggeld in verdwijnt. Zeker en vast wel schadevergoeding voor boeren, alleen op individuele basis. Voor overzomerende ganzen en  andere gevallen in de marge, dienen alle actoren (jagers, boeren, natuurbeheerders en vogelbescherming) hun volle verantwoordelijkheid te nemen. 
Zij dienen waar mogelijk draconische maatregelen niet te schuwen. Daarvoor zijn geen belemmeringen meer aanwezig. Afschotvergunningen kunnen worden verleend door het bevoegd gezag zo heb ik me laten vertellen....