maandag 28 oktober 2013

Het Tuk(je) in de Storm

Vanmorgen vroeg in de trein naar het Beatrixgebouw in Utrecht om 's middags uitleg te krijgen van staatssecretaris Sharon Dijksma, waarom de Dienst Landelijk Gebied wordt opgesplitst. 
Tussen Wolvega en Steenwijk, om precies te zijn nabij Tuk, meerdere bomen op de rails maar. Terug naar Leeuwarden. Nu een boom op de bovenleiding nabij het Friesche Haagje. We konden niet voor of achteruit. Bij een dichtstbijzijnde spoorwegovergang met dichte bomen een noodstop gemaakt. Daarna in allerijl met gecharterde bussen verder vervoerd. Prima en snel door NS geregeld. Gratis koffie onderweg. Sjappo!
Onderweg veel afgezette wegen, hulpdiensten met zwaailichten, omgewaaide bomen en verkeersborden, gestripte daken e.d. gezien.
Bij thuiskomst nog even in jachthaven Domp 2 gekeken. De Kaich lag er perfect bij. No Trace of a Storm...Sneek Waterstad - Van Geeuw naar WoudvaartSneek Waterstad - Van Geeuw naar Woudvaart vaarweg langs A7. Ik heb het gevoel, dat deze vaar route in onze stad speciaal voor mij wordt aangelegd, wat een weelde.
Achterliggende gedachte in dit project is om gebruik te maken van water en bootjes als herkenbaar icoon voor de stad Sneek en de regio. Dat betekent de aanleg van een vaarweg langs de A7, met een
doorvaarthoogte van 2,50 meter. De nieuwbouw op de braakliggende stukken grond in de
zone krijgen een relatie met dit nieuwe water.
Na realisatie van de vaarverbinding gaat het beeld er als volgt uitzien: Varend vanaf de Woudvaart passeren de boten eerst de woonschepenhaven en even later het nieuwe bedrijventerrein Woudvaart.
De vaart kent hier een breedte van ca. 20 meter.
De boten varen vlak langs de bedrijven die hier een plek zullen vinden. Na het passeren van
het Krusrak loopt de vaart voorlopig langs een braakliggend stuk grond, bedoeld voor woningbouw. Net daarna komen de vaart en de nieuwe verbindingsweg samen. Ter plaatse krijgt het geheel een flink stedelijke allure, met een kade en een brede wandel- en fietsstrook. De boulevard wordt aangekleed met bomen, bankjes en verlichting.
Na passage van de Lemmerweg en de slinger bij de Potterzijlflat krijgt de vaart een geheel
ander karakter: in samenhang met de bestaande groenstrook zuidelijk langs de wijk
Lemmerweg West proberen we hier een meer parkachtige zone te maken. De bovenzijde
van de oever ligt net boven de waterspiegel. De vaarbreedte zal hier ook teruglopen tot
max. 15 meter. De oever zal een minder strakke lijn vormen en meandert langs het park.
Na passage van de Tingatunnel vaart men langs de nieuwbouw van Het Perk. Ook hier
verandert het karakter weer sterk: van park, naar stedelijk, waarbij het water onderdeel
wordt van de wijk. Hier en daar ontstaan opvaarten naar Het Perk. De nieuwbouw kent
aanlegplekken, zodat een wat bootjes betreft een levendig geheel ontstaat. Even verderop
vaart men de Geeuw weer op.

(bron:Gemeente SWF)