Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit september 23, 2013 weergeven

I.M. Douwe Bijlsma. Dreaun, warber, optein, sosjaal...in prachtman

Vandaag hoorde ik als donderslag bij heldere hemel van het plotselinge overlijden van mijn collega en vriend Douwe Bijlsma 1951-2013.  Dreaun, warber, optein, sosjaal...in prachtman die veel te vroeg naar gene zijde gaat. In dit in het Frysk geschetste beeld herken ik hem wis-en-waarachtig! Lees hier de prachtige rede van Douwe in 2012 tijdens de herdenking in de Zuiderkerk bij het overlijden van zijn broer Auke, Raadslid voor de PvdA in Amsterdam
In de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw waren Douwe en ik collega's bij het Staatsbosbeheer. Met name in de iepziekte-bestrijding werkten we nauw en met veel plezier samen. Na een van de vele reorganisaties in de midden van de jaren negentig scheiden onze wegen.
Overigens bleven we beiden werken aan Natuur en Landschap bij het Rijk. Hij was jarenlang werkzaam bij de regio-directie van het voormalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in Groningen en ik bij de Dienst Landelijk Gebied in Leeuwarden. Toch bl…