maandag 23 september 2013

I.M. Douwe Bijlsma. Dreaun, warber, optein, sosjaal...in prachtman

Op de foto vlnr Douwe Bijlsma, Kees Kloosterman, Albert Ettema en Eric Lourens. Zij luisteren hier aandachtig  naar landschapsarchitect Kees die de route uitlegt van onze excursie in 2008.
Vandaag hoorde ik als donderslag bij heldere hemel van het plotselinge overlijden van mijn collega en vriend Douwe Bijlsma 1951-2013.  Dreaun, warber, optein, sosjaal...in prachtman die veel te vroeg naar gene zijde gaat. In dit in het Frysk geschetste beeld herken ik hem wis-en-waarachtig! Lees hier de prachtige rede van Douwe in 2012 tijdens de herdenking in de Zuiderkerk bij het overlijden van zijn broer Auke, Raadslid voor de PvdA in Amsterdam
In de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw waren Douwe en ik collega's bij het Staatsbosbeheer. Met name in de iepziekte-bestrijding werkten we nauw en met veel plezier samen. Na een van de vele reorganisaties in de midden van de jaren negentig scheiden onze wegen.
Overigens bleven we beiden werken aan Natuur en Landschap bij het Rijk. Hij was jarenlang werkzaam bij de regio-directie van het voormalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in Groningen en ik bij de Dienst Landelijk Gebied in Leeuwarden. Toch bleef ik Douwe nauw maar op afstand volgen als lid van de Provinciale Staten van Friesland. 
Daarvoor was hij jarenlang de betrokken voorzitter van de FNP. Hij heeft zijn paadje ook op het maatschappelijke vlak meer dan schoongeveegd. De laatste tijd praatten we elkaar in Cascade gebouw in Groningen bij over de de beste mogelijkheid/moment om te stoppen met werken. De bezuinigingen en de reorganisatie deden hem ogenschijnlijk niet zoveel, maar toch....
Douwe was een echte goedlachse draufgaenger. Een gereformeerde socialist zoals ik ze het liefste heb en waar er jammer genoeg veel te weinig van zijn. Hij hield in zijn leven zijn licht niet onder de korenmaat. De Allemachtige heeft zeker een plaatsje voor hem......